Decizia nr. 812 din 02.10.2008

02.10.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3,
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
BUCUREŞTI, B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 octombrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei nr. 11601/01.09.2008, cu privire la emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, difuzată de către postul de televiziune OTV, în data de 30.08.2008.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 alin. (1) coroborate cu ale art. 16 alin (3) şi art. 18 lit. d) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din legea 504/2002, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

Dispoziţiile art. 16 alin (3) din Codul audiovizualului stabilesc criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale.

Conform dispoziţiilor art. 21 alin. (1), producţiile audiovizuale prevăzute la art. 18 lit. d) - producţii audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani - se difuzează numai în intervalul orar 22.00-06.00 şi vor fi însoţite permanent de semnul de avertizare “15”.

În fapt, în ziua de 30 august 2008, începând cu ora 19.30, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, cu semnul de avertizare „AP”, moderată de domnul Tudor Barbu. Subiectul emisiunii l-a constituit Ionuţ, un băiat în vârstă de 16 ani, din Corabia care a fost găsit mort. Invitaţi în studio au fost părinţii lui Ionuţ - Cornelia şi Mugur Ciobanu, Radu Ţuţulan reporter special OTV, Gabi Stoichiţă şi avocat Maria Ştefan. Emisiunea a fost difuzată în direct şi a avut ca titlu, scris pe ecran: „Aşa zisului criminal Boca i se pregăteşte sinuciderea!?” Întrebarea către telespectatori, redată textual în partea dreaptă a ecranului: „Poliţia şi Parchetul ascund adevărul?”

Pe parcursul emisiunii au fost prezentate fotografii cu trupul băiatului pe care se distingeau traumatisme fizice. Rănile de pe abdomen au fost filmate în detaliu, iar fotografiile au fost prezentate şi analizate de mai multe ori pe parcursul emisiunii.

Astfel, în intervalul orar 19.44.00-19.45.30, pe un ecran aflat în studio a fost expusă o parte din fotografia băiatului ucis şi anume zona abdomenului pe care moderatorul indica nişte plăgi – cinci plăgi cumplite.

La 19.46.59 a fost indicată pe fotografie şi zona gâtului copilului, cu mai multe plăgi, dintre care una cauzatoare de moarte printr-o lovitură de cuţit care a perforat laringele, (conform afirmaţiei moderatorului).

De asemenea, în studio a fost prezentată o scenă de simulare a loviturilor de cuţit primite în spate de băiat, deşi art. 15 alin.(2) lit. b) din Codul audiovizualului dispun că în intervalul orar 6,00 - 22,00 nu pot fi difuzate emisiuni care conţin detalii sau metode de sinucidere ori demonstraţii sau detalii importante privind tehnici criminale.

Membrii Consiliului au constatat că producţia audiovizuală menţionată a fost încadrată greşit şi difuzată într-un interval orar necorespunzător în raport de conţinutul său, ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe, prevăzute de Decizia nr. 187/2006 şi a legii audiovizualului.

Acest fapt era cunoscut de către domnul Tudor Barbu, care a precizat, în cunoştinţă de cauză, pe post că “Cei mai slabi de înger să nu se uite. Rog copiii sub 15 ani să înţeleagă că este o emisiune care se nu se adresează lor.”

Afirmaţia făcută nu este de natură a exonera de răspundere radiodifuzorul, având în vedere ora la care au fost difuzate imaginile şocante, respectiv 19.30, oră la care programele audiovizuale se supun unor criterii de audienţă generală, iar copiii au acces neîngrădit la vizionarea acestor prograne.

Informaţiile oferite părinţilor şi recomandarea radiodifuzorului cu privire la genul programului nu au permis acestora să facă alegerea potrivită, astfel încât cerinţele de protecţie a copiilor şi de vizionare în familie a programelor audiovizuale să fie respectate.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 16 alin (3) şi art. 18 lit. d) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 16 alin (3) şi art. 18 lit. d) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
Bucureşti, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3

pentru postul de televiziune OTV
Bd. Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, Bucureşti

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 812/02.10.2008 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL pentru postul de televiziune OTV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, difuzată în ziua de 30 august 2008, începând cu ora 19.30, au fost prezentate în mod insistent, în prim plan, şi analizate imagini şocante cu trupul mutilat al tânărului de 16 ani ucis în oraşul Corabia, fapt de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a publicului minor, care la ora difuzării emisiunii, avea acces neîngrădit la vizionarea programelor audiovizuale.

Legislaţia audiovizuală prevede că difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective, obligaţie pe care postul OTV nu a respectat-o.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.