Decizia nr. 775 din 18.08.2009

18.08.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 30.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1 CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
BUCUREŞTI, B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1,

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 august 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor nr. 10847/16.07.2009, nr. 10848/16.07.2009 şi nr. 11149/24.07.2009, cu privire la emisiunea „Dan Diaconescu Direct” difuzată în zilele de 14 şi 15.07.2009, de către postul OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (având licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 42 alin. (1-3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Conform art. 42 din Codul audiovizualului:

„(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.

(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.”

În fapt, în ziua de 15.07.2009, începând cu ora 20:20, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, moderată de dl. Dan Diaconescu.

În cadrul emisiunii, a fost dezbătut cazul elevului de 13 ani despre care se prezumă că şi-a ucis mama cu un ciocan, după ce a încercat să-şi înjughie tatăl. În acest context, pe ecran a fost prezentată o fotografie a unui copil despre care s-a afirmat că este copilul acuzat de uciderea mamei.

La un moment dat, prin telefon a intervenit o persoană care a spus că este tatăl copilului a cărui fotografie era prezentată pe ecran, şi care a precizat că este o eroare, întrucât adolescentul din fotografie este fiul său, care nu este nici acuzat şi nici nu are legătură cu cazul dezbătut în emisiune, solicitând să se facă rectificarea cuvenită.

Redăm din raportul de monitorizare: „(Rep.48.20, otv1248) Este prezentată pe ecran o poză a unui băiat a cărui faţă este blurată cu comentariul: Dan Diaconescu: (...) Aici e puştiul, mă rog, cu faţa blurată. El se află acum la spitalul de la Socola(...)
(Rep. 05.09, otv1248) Intervine telefonic Marcel Dascălu, reclamantul, tatăl copilului care apare în poză:
Dan Diaconescu: Înţeleg că într-o poză difuzată ar apărea fiul dumneavoastră şi nu asasinul.
Marcel Dascălu: Absolut, deci nu, băiatul meu care a dat declaraţie la colegii dumneavoastră, nu e băiatul respectiv.
Dan Diaconescu: Aha! Mă rog, haideţi spuneţi dumneavoastră tot ce ştiţi.
Marcel Dascălu: Vă rog să rectificaţi.
Dan Diaconescu: E o confuzie generală, înţeleg acuma că nu se mai ştie dacă băiatul e asasinul mamei, neapărat(...)
Marcel Dascălu: E prieten cu băiatul respectiv dar nicidecum poza respectivă care aţi pus dumneavoastră, băiatul.”

Deşi dl. Dan Diaconescu a afirmat că este o eroare care s-a creat din cauza articolelor apărute în presa scrisă, şi a afirmat că această greşeală nu se va repeta, în emisiunea „Să trăim bine” din data de 22.07.2009, care a început la ora 15:15, moderată de dl. George Padiu, în care a fost discutat acelaşi caz, a fost prezentată aceeaşi fotografie ca şi în ziua de 15.07.2009.

În cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, difuzată în seara zilei de 22.07.2009, în care a fost reluată dezbaterea aceluiaşi subiect, dl. Marcel Dascălu a intervenit din nou, cu precizarea că fotografia copilului său continuă să fie menţinută pe ecran şi asociată cu numele Teodosian, adolescentul acuzat de uciderea mamei.

Reacţia manifestată de dl. Gabriel Padiu, moderatorul emisiunii „Dan Diaconescu Direct” din acea seară, a fost lipsită de responsabilitate şi cinică faţă de un părinte al cărui copil a fost expus nejutificat, dovedind necunoaşterea obligaţiilor legale pe care le are, în condiţiile în care singurul argument în susţinerea confuziei create, confuzie care privea imaginea şi viaţa unui copil, a fost aceea că fotografia nu a mai fost prezentată în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, ci în alte emisiuni care erau difuzate de acelaşi post, uitând că răspunderea revine în exclusivitate radiodifuzorului, iar nu unor angajaţi/colaboratori ai postului.

Exemplificăm din raportul de monitorizare „Gabriel Padiu: Domnu’ George, ne-aţi trimis un SMS.
Marcel Dascălu: Da, pentru că eu am mai intervenit în direct o dată la dumneavoastră...
Gabriel Padiu: Da, sunteţi tatăl prietenului lui Teodosian.
Marcel Dascălu: Da, şi v-am rugat atunci să rectificaţi.
Gabriel Padiu: Da, ştiţi, confuzia n-am creat-o noi, domnu’ George. Ştiţi cine a creat-o. A creat-o presa în care a confundat copii. Noi am făcut rost de fotografiile, dar nu ştim când s-a difuzat, dacă s-a difuzat fotografia fiului dumneavoastră.
Marcel Dascălu: S-a difuzat săptămâna asta, toată. Toată săptămâna s-a difuzat. În continuu.
Gabriel Padiu: La noi în emisiune? La Dan Diaconescu în Direct?
Marcel Dascălu: Între 15:30 şi...
Gabriel Padiu: A, la altă emisiune în care nu s-a ştiut de confuzia asta. Dumneavoastră aţi reglat confuzia asta la noi, cu noi, dar la alte, o să avem grijă să vorbim şi cu ceilalţi colegi, dar confuzia nu e creată de noi, ştiţi foarte bine, confuzia e creată de ceilalţi.
Marcel Dascălu: Înţelegem, dar trebuia să discutaţi şi cu colegii dumneavoastră să repare greşeala.”

Consiliul a constatat că, în cadrul acestor emisiuni, radiodifuzorul a încălcat normele privind informarea corectă a publicului, deoarece a transmis informaţii neverificate, afectând imaginea şi interesele unui copil care nu avea nicio legătură cu cazul dezbătut în emisiunie.

Potrivit normelor din domeniul audiovizualului, postul, prin moderatorul emisiunii, avea obligaţia legală să prezinte informaţii corecte şi obiective. Respectarea principiului menţionat mai sus este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care îl are televiziunea asupra publicului telespectator.

În esenţă, Consiliul Naţional al Audiovizualului a constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect, cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, deoarece unele informaţii oferite publicului au fost neadevărate, insuficient verificate şi de natură a prejudicia interesele unui minor.

Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 42 din Codul audiovizualului, întrucât în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, difuzată în ziua de 14.07.2009 au fost aduse acuzaţii nedovedite la adresa unor persoane care nu erau prezente în emisiune pentru a-şi susţine punctul de vedere cu privire la acuzaţiile respective.

Astfel, în cadrul emisiunii, la care au participat, în calitate de invitaţi, dl. Bogdan Drăghici, dl. Cristian Miriţă şi dl. Florin Hnaticu, şi în care a fost abordat subiectul „copiii abuzaţi de mame”, dl. Bogdan Drăghici a făcut un portret al părintelui alienator, conform psihologului Gardner, şi a concluzionat că doamna Luminiţa Anghel se încadrează în această descriere, fără a prezenta dovezi sau argumente, şi fără ca moderatorul emisiunii, dl. Dan Diaconescu, să le solicite.

De asemenea, titlurile care au fost afişate în partea superioară a ecranului: „Şefa Protecţiei copilului din România acuzată că îşi abuzează propriul copil” sau „Luminiţa Anghel, şefa Protecţiei Copilului acuzată că îşi abuzează propriul copil”, au fost de natură a afecta imaginea doamnei Luminiţei Anghel în condiţiile în care, niciunul dintre invitaţi nu a prezentat o probă sau măcar un singur argument care ar fi putut duce la concluzia că acuzaţia formulată la adresa acesteia este fondată.

Redăm din raportul de monitorizare: „Bogdan Drăghici: Din păcate, autorităţile dau atenţie de regulă doar abuzurilor fizice, cele psiho-emoţionale sunt aproape întotdeauna ignorate. Şi avem în România o situaţie şocantă, o realitate chiar incredibilă şi anume că, persoana care se ocupă tocmai de protecţia copilului la nivel naţional, care conduce Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi este vorba despre Luminiţa Anghel este chiar unul dintre părinţii care şi-a abuzat sistematic propriul copil şi vom prezenta în ce a constat acest abuz de-a lungul anilor şi, mai mult de atât, este un părinte care, dorind să se răzbune pe fostul soţ, cere instanţei judecătoreşti să o premieze, pentru că a contraperformat chinuindu-şi de fapt propriul copil şi să decadă din drepturi, practic pe tatăl acestui copil. (...)Ba mai mult decât atât, l-a învăţat pe copil să îşi urască tatăl. Astăzi am postat pe site-ul Asociaţiei Tata, am postat chiar un studiu al unui celebru psiholog american, Gardner care se referă la sindromul alienării parentale de care din păcate, iată că suferă şi copilul doamnei Luminiţa Anghel (...)
Bogdan Drăghici: Însă ne dorim ca mamele şi taţii care se comportă iresponsabil să fie tot mai puţine în România şi copii noştri chiar să fie protejaţi de autorităţi, de autorităţi conduse de oameni responsabili nu de oameni ca Luminiţa Anghel care îşi abuzează propriul copil (...)”

Prin modul de difuzare a acestui material, radiodifuzorul nu a respectat principiul audiatur et altera pars, obligaţie imperativă în sarcina sa, instituită de dispoziţiile art. 42 din Codul audiovizualului, întrucât nu i-a asigurat doamnei Luminiţa Anghel, posibilitatea de a interveni pentru a-şi exprima punctul de vedere sau pentru a se apăra împotriva acuzaţiilor ce i-au fost aduse.

De asemenea, Consiliul a constatat lipsa de reacţie a moderatorului, care are obligaţia să respecte imaginea şi demnitatea persoanei acuzate şi să stăruie pentru aflarea adevărului

Potrivit normelor legale, radiodifuzorii au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine, să-i asigure acesteia posibilitatea de a interveni în emisiunile difuzate pentru a-şi exprima punctul de vedere sau pentru a se apăra împotriva acuzaţiilor ce i se aduc, iar invitaţii trebuie să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin probele care le susţin, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 42 din Codul audiovizualului, obligaţii care nu au fost respectate de postul OTV.

Având în vedere aceste constatări, precum şi faptul că radiodifuzorul a fost sancţionat sistematic pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la informarea corectă şi la respectarea demnităţii umane, membrii Consiliului au propus amendarea cu suma de 30.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală S-TV nr. 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 42 alin. (1-3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
BUCUREŞTI, sector 1, str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
BUCUREŞTI, B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 775/18.08.2009 privind amendarea cu 30.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 30.000 lei, întrucât, în ziua de 15.07.2009, postul a prezentat pe ecran o fotografie a unui copil care nu avea nicio legătură cu cazul dezbătut în emisiune, asociind imaginea acestuia cu identitatea unui presupus criminal.

Deşi tatăl copilului a cărui fotografie a fost prezentată pe ecran în ziua de 15.07.2009 a intervenit telefonic pentru a solicita rectificarea cuvenită, postul a prezentat aceeaşi fotografie şi în ziua de 22.07.2009, dezinformând astfel publicul şi afectând grav imaginea şi interesele unui copil nevinovat.

De asemenea, postul a afectat demnitatea umană şi dreptul la imagine al doamnei Luminiţa Anghel, întrucât, în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, difuzată în ziua de 14.07.2009, invitaţii emisiunii au formulat acuzaţii foarte grave, nedovedite, la adresa acesteia, în condiţiile în care doamna Luminiţa Anghel nu a fost prezentă în emisiune pentru a se putea apăra.

Pentru fapte similare, numai în anul 2009, postul OTV a fost sancţionat cu 12 amenzi în cuantum total de 192.500 lei. ”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.