Decizia nr. 767 din 23.07.2009

23.07.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 5000 lei a a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 iulie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la caracterul publicitar al unor informaţii difuzate pe crawl, la secţiunea ştiri, în zilele de 24 şi 25 iunie 2009, de postul de televiziune OTV

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, publicitatea televizată şi teleshoppingul se difuzează grupat, trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de alte părţi ale serviciului de programe. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată şi teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor.

În fapt, postul de televiziune OTV a difuzat, pe crawl, la secţiunea „Ştiri”, în diverse intervale orare, în zilele de 24 şi 25 iunie 2009, următoarele informaţii referitoare la ofertele EXIMBANK:

  • În data de 24.06.2009:

17:05:23 - Clienţii Eximbank beneficiază în această perioadă de comisioane reduse cu până la 50%. Măsura se aplică tuturor produselor de finanţare, garantare şi asigurare aflate în portofoliul băncii.

17:06:35 - Eximbank a anulat o parte din comisioanele aplicabile la unele categorii de produse bancare oferite de IMM. Printre acestea se numără: creditele pentru producţia de export.

17:07:47 - Eximbank: Printre acestea se numără: credite pentru investiţiile româneşti de capital în străinătate. - Printre acestea se numără: Garanţia de export pentru proiecte complexe, garanţii la credite de export.

17:07:54 - Eximbank: Printre acestea se numără: credite pentru investiţiile româneşti de capital în străinătate. - Printre acestea se numără: garanţia de export pentru proiecte complexe, garanţii la creditul de export.

17:09:12 - Eximbank oferă firmelor mici şi mijlocii finanţări cu dobânda subvenţionată. Creditele se acordă în lei, cu dobândă redusă cu 5% faţă de dobânda pieţei.

17:10:36 - Eximbank: Creditele pe termen scurt pentru activitate curentă şi pe termen mediu sau lung pentru investiţii. - Eximbank oferă IMM-urilor microcredite pentru proiecte de investiţii şi/sau activitate curentă.

17:12:12 - Eximbank: Valoarea creditului poate oscila între 10.000 şi 35.000 de euro, echivalent în lei. - Eximbank: Perioada creditului este de maximum un an în cazul finanţărilor pentru activitatea curentă. - Eximbank: Perioada creditului este de maxim cinci ani în cazul investiţiilor.

17:13:25 - Eximbank a încheiat parteneriate cu 25 de bănci. - Eximbank va pune la dispoziţia acestor bănci garanţii şi asigurări.

17:14:48 - Eximbank: Aceste bănci vor putea acorda, la rândul lor, finanţări unui număr cât mai mare de solicitanţi. - Prin acordul de parteneriat părţile şi-au propus să încurajeze creditarea proiectelor de investiţii.

17:16:18 - Eximbank: Eximbank acordă până la 100.000 EUR, echivalent în lei, femeilor care doresc să-şi dezvolte afacerea. - Creditul pentru femeile antrepenor se acordă condiţionat

17:17:37 - Eximbank: Beneficiază de credit numai IMM-urile unde femeile deţin peste 50% dintre acţiuni/părţi sociale. - Sau dacă femeia acţionar/asociat deţine şi calitatea de administrator a societăţii respective.

17:19:10 - Eximbank: Peste 30% din creditele acordate au fost pt. IMM-uri administrate de femei. - Dobânda aferentă creditului pt. femei antreprenor, subvenţionată cu 5% sub nivelul pieţei.

17:21:07 - Eximbank oferă finanţări, cofinanţări, refinanţări, asigurări, reasigurări, garanţii.- Eximbank: Toate aceste produse sunt destinate să contribuie la dezvoltarea infrastructurii - Toate aceste produse sunt destinate să contribuie la susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare.

17:22:35 - Eximbank: toate aceste produse sunt destinate să contribuie la dezvoltarea regională - Toate Aceste produse sunt destinate să contribuie la dezvoltarea utilităţilor de interes public

17:25:12 - Eximbank are o reţea formată din 9 sucursale situate în: Bucureşti, Bacău, Braşov, Constanţa, Cluj, Craiova. - Eximbank are o reţea formată din 9 sucursale situate în: Timişoara, Buzău şi Oradea.

17:26:15 - Eximbank are şi două agenţii, în Deva şi Alba Iulia.

  • În data de 25.06.2009:

17:10:45 - Ionuţ Costea, Eximbank: Avem în vedere contractarea de linii de finanţare externă, astfel încât dacă există cerere de produs în valută să se poată onora rapid

17:33:53 - Eximbank va garanta până la 90% din valoarea unui credit nou contractat de firme de la bănci - Eximbank garantează cu până la 90% atât credite pentru investiţii, cât şi pentru capital de lucru - Garanţiile se acordă în moneda creditului

17:34:45 - I.Costea, Eximbank: Schema de ajutor de stat iniţiată de Eximbank se adresează firmelor în dificultate acum - Ionuţ Costea: E vorba de firme în dificultate ca urmare a apariţiei crizei financiare - I. Costea, Eximbank: Schema de ajutor de stat iniţiată de Eximbank se adresează firmelor în dificultate acum - Fondul iniţial de garanţii al Eximbank alocat pentru creditele noi contractate - De firmele în dificultate financiară este de peste 100 mil. Euro pentru 2009 şi 2010

17:36:22 - Eximbank: Schema de ajutor de stat iniţiată de Eximbank prevede o reducere a primei de garantare - Eximbank: Reducerea este de 25% pentru IMM şi de 15% pentru firmele mari

17:37:44 - Ionuţ Costea: Schema de ajutor de stat iniţiată de Eximbank face parte din pachetul de măsuri anti-criză

17:38:13 - I. Costea: Schema Eximbank va permite o relaxare a accesului la finanţări - Eximbank: Pentru a beneficia de garanţia oferită de Eximbank pentru creditele noi, Firmele trebuie să depună o cerere la oricare unitate a băncii

17:39:30 - Ionuţ Costea, Eximbank: Vom simplifica normele şi procedurile interne Pentru a diminua considerabil timpul de răspuns pentru solicitările clienţilor

Conform raportului de monitorizare, textele au mai fost difuzate şi pe data de 02.07.2009.

Analizând raportul şi vizionând înregistrările, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat condiţiile de difuzare grupată şi separată de alte programe a publicităţii, prevăzute de Legea audiovizualului.

Membrii Consiliului au apreciat că succesiunea de anunţuri difuzate sub formă de text pe ecran, încadrate de radiodifuzor ca ştiri, au avut un evident caracter de promovare a EXIMBANK, întrucât în conţinutul lor au fost prezentate, în mod detaliat, informaţii cu privire la ofertele şi serviciile acesteia, clienţii cărora le sunt adresate, comisioane etc.

Astfel, având în vedere modul de redactare a acestor informaţii, membrii Consiliului au constatat că a fost depăşit în mod flagrant cadrul de informare a publicului telespectator, anunţurile constituind, fără a fi încadrate ca atare de către radiodifuzor, o promovare a imaginii şi serviciilor oferite de Eximbank.

Consiliul a apreciat că, prin modalitatea în care au fost prezentate publicului telespectator “ştirile” referitoare la această bancă, la serviciile oferite de aceasta, s-a depăşit cadrul unei informări de interes general, informare care trebuia să fie făcută şi să prezinte faptele într-o manieră obiectivă, fără a avea un caracter de promovare a acestei instituţii bancare.

Potrivit dispoziţiilor legale, publicitatea televizată şi teleshoppingul se difuzează grupat, trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de alte părţi ale serviciului de programe, în situaţia de faţă radiodifuzorul ignorând aceste prevederi. Legea stipulează, de asemenea, că trebuie să se asigure o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată şi teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor chiar şi în cazul utilizării de noi tehnici publicitare.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că informaţiile oferite de postul OTV pe crawl, în zilele de 24 şi 25 iunie 2009, cu privire la serviciile oferite de EXIMBANK, au fost difuzate cu încălcarea prevederilor legale. Aceste informaţii au fost de natură să promoveze serviciile şi imaginea EXIMBANK.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004) pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 767/23.07.2009 privind amendarea cu 5000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 5000 lei, întrucât, unele informaţii difuzate în partea de jos a ecranului, sub formă de text, în zilele de 24 şi 25 iunie 2009, au avut caracter publicitar, de promovare a imaginii şi serviciilor unei bănci, fapt ce contravine dispoziţiilor legale.

Potrivit Legii audiovizualului, publicitatea televizată se difuzează grupat, trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separată de alte părţi ale programului”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.