Decizia nr. 762 din 23.07.2009

23.07.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. REALITATEA MEDIA S.A. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 700/23.06.2009

S.C. REALITATEA MEDIA S.A. C.U.I. 14080700
Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 iulie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 9954/29.06.2009, prin care S.C. REALITATEA MEDIA S.A a solicitat revocarea Deciziei nr. 700/23.06.2009 privind sancţionarea cu somaţie publică a societăţii.

Consiliul a reanalizat decizia contestată şi a constatat că, în perioada 01-04.05.2009, postul Realitatea TV a difuzat spotul de promovare a acţiunilor organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, cu încălcarea prevederilor art. 155 din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere prevederile invocate raportate la conţinutul spotului respectiv, membrii Consiliului au constatat că acesta a constituit, în fapt, un material publicitar de promovare a unui om politic, respectiv a doamnei Monica Iacob Ridzi, deputat PD-L, fapt ce contravine dispoziţiilor menţionate.

Astfel, clipurile publicitare care promovează un partid, om politic sau un mesaj politic constituie publicitate politică interzisă de lege, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

În aceste condiţii, Consiliul a considerat că sancţiunea a fost corect aplicată, neexistând elemente care să justifice revocarea deciziei contestate.

Faţă de aceste considerente, având în vedere prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind neîntemeiată.