Decizia nr. 748 din 23.07.2009

23.07.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 iulie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiilor înregistrate sub nr. 9861/26.06.2009 şi nr. 10246/03.07.2009, cu privire la ediţiile emisiunii „Dan Diaconescu Direct” difuzate în perioada 23 - 29 iunie 2009, precum şi raportul de monitorizare al emisiunilor”Dan Diaconescu Direct” difuzate de postul de televiziune OTV în perioada 10-13 iulie 2009.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

Analizând rapoartele de monitorizare şi vizionând emisiunile, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 36 alin. (1), art. 40, art 41 şi art. 42 alin. (1-4) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi a evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Potrivit prevederilor din Codul audiovizualului invocate:

ART. 36
(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale.

ART. 40
Difuzarea înregistrărilor convorbirilor telefonice sau a corespondenţei ajunse în posesia radiodifuzorilor este permisă în următoarele situaţii:
a) răspunde unor necesităţi de siguranţă naţională, ordine publică sau asigură prevenirea unor fapte penale;
b) probează comiterea unei infracţiuni;
c) prezintă un interes public justificat.

ART. 41
În cazul excepţiilor prevăzute la art. 36 alin. (3), art. 37 alin. (3), art. 38 şi 40, radiodifuzorii pot difuza materialele audiovizuale numai însoţite de punctul de vedere al persoanei în cauză; în situaţia în care persoana refuză să prezinte un punct de vedere, radiodifuzorul trebuie să precizeze acest fapt.

ART. 42
(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.
(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.
(4) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.

În privinţa emisiunilor "Dan Diaconescu Direct” difuzate de postul de televiziune OTV în perioada 10-13 iulie 2009, Membrii Consiliului au constatat că, realizatorul şi moderatorul acestora a făcut, în mod repetat, mai multe afirmaţii eronate sau care nu au fost probate, afirmaţii care au fost de natură, pe de o parte, de a afecta dreptul publicului la o informare corectă şi obiectivă iar, pe de altă parte, de a prejudicia imaginea şi demnitatea unor persoane la adresa cărora au fost aduse acuzaţii grave de natură morală şi penală sau jigniri, prin utilizarea unui limbaj injurios, vulgar ori depreciativ.

În fapt, emisiunea „Dan Diaconescu Direct” din data de 10.07.2009 a început la ora 19.00 şi s-a încheiat la ora 6.00, în data de 11.07.2009.

În cadrul emisiunii au fost dezbătute mai multe subiecte (ex: Episodul 19 „Nocivitatea berii REDD’S cu e-uri de la S.C. URSUS denunţată de consumatori”, „Mulţi români îl condamnă pe Bogdan pentru că a dat în vileag orgiile preotului de la Căldăruşani”, „Andreea Podărescu fosta iubită a lui Lazarus îl demască pe Ţuţurigă, justiţiarul porno”).

Pe parcursul emisiunii, (reper 00.00 secvenţa 1150), pe ecran a apărut scris „URMEAZĂ DEZVĂLUIRI DESPRE ORGANIZAŢIILE SECRETE CARE CONDUC LUMEA”, în partea dreaptă a ecranului fiind afişată ora: 23.01 şi menţiunea Direct. În timp, textul a fost modificat astfel: „URMEAZĂ DEZVĂLUIRI DESPRE ORGANIZAŢIILE SECRETE CARE CONDUC LUMEA INCLUSIV ROMÂNIA”.

La un moment dat, (reper 08.50-secvenţa 1152), emisiunea nu a mai putut fi urmărită, imaginea apărea şi dispărea, nu mai exista sonor, iar mai târziu, (Secvenţa 1153) emisiunea a fost întreruptă total, iar pe ecran nu a mai apărut nicio imagine. În jurul orei 03.04 emisia a fost reluată şi a fost difuzat un film.

Difuzarea acestuia a fost întreruptă de intervenţia d-lui Dan Diaconescu, în direct de la Piaţa Romană (reper 20.45-secvenţa 1154 ), pe ecran fiind afişat titlul: EMISIA POSTULUI OTV ŞI DDTV A FOST ÎNTRERUPTĂ BRUTAL DE UN GRUP DE INDIVIZI CERTAŢI CU LEGEA. În partea dreaptă a ecranului a fost afişată ora 03.21.33. Redăm din raportul de monitorizare:

DAN DIACONESCU: ... „După cum aţi văzut, de la 1 noaptea până acum, aproape două ore şi ceva, emisia posturilor noastre de televiziune OTV şi DDTV a fost întreruptă brutal de o mână de indivizi, o să vorbim imediat despre fiecare în parte, certaţi cu legea, o mână de oameni, care lucrează în Piaţa Romană, împotriva bunului simţ şi împotrivă oricăror legi, fără nici un fel de autorizaţii, fără nici un fel de hârtii, sindromul Dorel, celebrul Dorel din reclame, iată loveşte în plin de data asta în plin centrul capitalei, României. Un oraş zice-se bine păzit de poliţişti, bine reglementat de către Primăria capitalei. Vedeţi, când e vorba de ilegalităţi, de un gest samavolnic nu se dau la o parte de la nimic....... Spuneam despre aceşti muncitori absolut iresponsabili, se fac că lucrează aici de trei ore, de fapt motivul principal în viziunea domnului Udrişte a fost oprirea posturilor noastre de televiziune, posturi de televiziune care vorbeau în acel moment, în momentul tăierii despre anumite organizaţii secrete care conduc România în acest moment şi despre faptul că anumiţi oameni aflaţi acum la putere, în anumite funcţii cheie, nu mai doreau să se audă acele informaţii transmise de către prof. jurnalist Romulus Ioniţă venit din New York special pentru acest lucru”.....

Vizionând emisiunea, Consiliul a constatat că, în ediţiile emisiunii „Dan Diaconescu Direct” din zilele de 10 şi 11 iulie 2009, radiodifuzorul a încălcat obligaţia legală de a asigura dreptul publicului la o informare corectă şi obiectivă întrucât, prin afişarea pe ecran a unor titluri precum: „EMISIA POSTULUI OTV ŞI DDTV A FOST ÎNTRERUTĂ BRUTAL DE UN GRUP DE INDIVIZI CERTAŢI CU LEGEA” ori „TELEVIZIUNEA POPORULUI ESTE DIN NOU ÎN PERICOL”, precum şi prin afirmaţiile fără suport ale moderatorului, ori acuzaţiile aduse de acesta, telespectatorii nu au beneficiat de o prezentare corectă a faptelor şi a evenimentelor, astfel încât să-şi poată forma în mod liber a opinie cu privire la eveniment.

Redăm, spre exemplificare, din raportul de monitorizare:

Dan Diaconescu: „Ştiţi bine cei care aţi mers cu metroul ieri, această scară rulantă, cea veche funcţiona aici, dar a trebuit sigur să se găsească un motiv pentru a se opri emisa posturilor OTV şi DDTV în această seară. O să vedem, sigur şi ceea ce s-a întâmplat cu organele de poliţie, care în primă fază au sosit aici cu promptitudinea de rigoare, dar s-au speriat în momentul în care şi-au dat seama că au de-a face cu nişte mafioţi. Auzind de domnul Udrişte şi de toată mafia care stă în spate şi care a cuprins întreaga ţară, prima dată organele de poliţie s-au speriat..... vedeţi aceşti oameni nu sunt de mucava, nu sunt nişte roboţei, dar se comportă ca atare, nu sânt nişte clone, ei reprezintă de fapt slugărnicia unor români şi arată de ce ţara noastră a ajuns unde a ajuns. Uitaţi-vă la ei, sunt toţi ca nişte stane de piatră, poţi să- i şi ciupeşti sau să-i arzi cu ţigara, ei nu vor spune nimic, poţi să le scoţi unghii, să-i torturezi... - la ce firmă lucraţi dumneavoastră?...”

De asemenea, Consiliul a constatat că limbajul cu note de violenţă sau instigare la violenţă utilizat de moderator a încălcat în mod flagrant normele audiovizuale potrivit cărora acesta este obligat, în egală măsură, să respecte şi să se asigure că dreptul persoanei la imagine nu este afectat, fiind obligat totodată, la a nu permite invitaţilor (deci cu atât mai mult sieşi) să instige la violenţă împotriva altor persoane.

Membrii Consiliului au apreciat că afirmaţiile eronate şi confuze şi acuzaţiile nesusţinute cu dovezi aduse de moderator la adresa unor persoane au prejudiciat dreptul publicului la informare corectă şi dreptul la propria imagine al acestora. De asemenea, limbajul vulgar, depreciativ şi injurios utilizat de moderatorul emisiunii a fost de natură a aduce atingere demnităţii şi dreptului la propria imagine al persoanelor despre care a discutat ( ex: Au fugit ca nişte şobolani, Un grup mare de infractori, Toţi aceşti infractori au vrut să fugă.... Am urcat zece trepte şi şobolanii se regrupează...N-au nici o problemă mafioţii atâta timp cât sunt patronaţi de domnul Udrişte..,.Domnule Bachus, v-a mai trecut alcoolul din sânge?...Da’ de ce sânteţi aşa nesimţiţi? Da’ ce neruşinaţi... Se poartă ca nişte cretini... V-aţi pişat pe o ţară întreagă...).

În privinţa emisiunilor „Dan Diaconescu Direct”, ediţiile din 23, 24 şi 25.06.2009, cu privire la care a fost primită reclamaţia nr. 9861/26.06.2009, membrii Consiliului au constatat că, şi în cadrul acestor emisiuni au fost încălcate normele audiovizuale privind dreptul la imagine şi demnitatea persoanei, moderatorul permiţând invitaţilor să aducă acuzaţii şi să utilizeze un limbaj vulgar şi injurios la adresa unei persoane.

Emisiunile ce au făcut obiectul sesizării au avut ca principal subiect de discuţie conflictul dintre domnii Dan Diaconescu şi Luis Lazarus. În cadrul acestor discuţii s-au făcut referiri şi la alte persoane implicate, printre care şi El-Amin Ferial, cunoscută sub numele Pamela.

Astfel, în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct din 23.06.2009, au fost difuzate imagini de la o petrecere în care Luis Lazarus dansa împreună cu Pamela. Aceste imagini vor fi difuzate în mod repetat pe parcursul mai multor emisiuni.

Pe parcursul ediţiei din 23 iunie 2009, în partea de jos a ecranului a apărut texte ca: Luis Lazarus: „Telespectatorii OTV sunt nişte scursuri”, sau (00:02:20/02:32) „Lazarus şi Pamela îşi dau în petec în această seară: Pamela plătită să spună că s-a culcat pe bani cu Diaconescu!”

La un moment dat, vorbind despre dl. Luis Lazarus, Stelian Ogică, unul dintre invitaţii emisiunii, afirmă că acesta a rămas singur, „în afară de boarfele alea care le are în studio acolo, de Pamela, de Magda, de Sexy Brăileanca, de Nikita, de” ...

De asemenea, vorbind despre suma pe care o plăteşte Luis Lazarus invitatelor lui din emisiune, Stelian Ogică a făcut următoarea afirmaţie: „Nu, eu vă spun că la cât sunt de leşinate toate, undeva între 5 milioane şi 10 milioane le dă. Cam aşa le dă. Ce pretenţii să ai la Pamela, la Sexy Brăileanca şi la toate cârpele astea!”, afirmaţia fiind urmată de citirea de către moderatorul emisiunii a unui mesaj în care un telespectator susţinea că Pamela a fost la el acasă.

Membrii Consiliului au mai constatat că, şi în cadrul emisiunii din data de 24 iunie 2009, dl. Dan Diaconescu, moderatorul emisiunii, citind mesaje de la telespectatori, a adus acuzaţii şi injurii la adresa Pamelei :

2:14:29/14:36 Dan Diaconescu: Nu, da’ uite ce informaţii am de la o vecină. Zice, „Domnule Diaconescu, sunt vecina Pamelei, fac infarct, nu mai rezist, sunt o femeie serioasă, vă voi relata despre desfrânata ei viaţă, cum şi-a părăsit copilul după naştere, mama ei, de altfel, e o femeie de toată isprava, dar cu un grav handicap. Luaţi-mi în serios mesajul. Am luat deja medicamente să mă calmez, fiindcă nu sunteţi singurul căruia îi face la fel. Şantaja bărbaţi şi în Constanţa” ...

În cadrul aceleiaşi ediţii, invitaţii prezenţi în studio, cu permisiunea moderatorului, au utilizat un limbaj vulgar, injurios la adresa unei persoane:

Stelian Ogică: Măcar dacă era una de Domne-ajută! A ajuns o panaramă de om!
Nicole Formescu: Eu zic să nu vă plângeţi. Aţi devenit Casanova în România, aţi devenit David Beckham al României ...
Dan Diaconescu: Asta e!
Stelian Ogică: Dacă te urci pe ea, nici nu ştii dacă te-ai urcat pe faţă sau pe spate!
Dan Diaconescu: Într-un fel e onorant! (către Nicole Formescu)
Nicole Formescu: Nu vă plângeţi, că e bine!
Stelian Ogică: Te uiţi la ea, şi închizi ochii, nici nu ştii dacă eşti pe faţă sau pe spate!
Dan Diaconescu: La Pamela?
Stelian Ogică: Da. Păi n-are nicio treabă, faţa şi spatele, aceeaşi femeie.
Dan Diaconescu: Bine, dumneavoastră i-aţi zis mereu că e travestit şi că nu ştiu ce, dar ...
Stelian Ogică: Eu şi acuma am bănuieli!”

În cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct din data de 25.06.2009, începând cu ora 20.30, a fost difuzat un material înregistrat cuprinzând o declaraţie a Pamelei dată unui reporter OTV în faţa spitalului unde fusese internată din cauza unei căderi de calciu. Începând cu ora 22:30, emisiunea a fost difuzată în direct, din studio, în partea de sus a ecranului fiind titrat: Tatăl Pamelei: „Fata mea s-a prostituat mereu şi ce a minţit despre Diaconescu a mai spus şi despre alţi bărbaţi.”

Într-o discuţie telefonică purtată cu tatăl Pamelei, dl. Dan Diaconescu a spus: Avem în această seară un film în care fata dumneavoastră se dezbracă complet şi de chiloţi şi de sutien, dansează în faţa unui tip care-i dă nişte bani. Ştiaţi de apucăturile astea ale ei? De faptul că se prostitua?

Tatăl Pamelei: Domn’le, domn’le, te rog frumos, nu mai spuneţi mie aşa ceva! Sunt un om care fac rugăciune şi nu admit să mă uit la fata mea dezbrăcată!

Faţă de modul în care s-au derulat aceste emisiuni, Consiliul a constatat că au fost încălcate grav prevederile art. 42 alin. (1-4) din Codul audiovizualului, în sensul că realizatorul emisiunilor a încălcat grav obligaţia de a respecta dreptul persoanei la propria imagine, precum şi pe cele de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios la adresa unor persoane şi de a le pune în vedere să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin.

De asemenea, membrii Consiliului au considerat că, prin titlurile afişate, radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a informa telespectatorii în mod corect şi obiectiv cu privire la faptele prezentate, fapt ce contravine prevederilor Legii audiovizualului.

Astfel, spre exemplu, pe parcursul emisiunii din data de 25 iunie 2009, dl. Tudor Barbu l-a rugat pe tatăl Pamelei să jure pe Coran cum că a fost rugat, pentru 500 de euro, să nu dea un interviu postului OTV. Tatăl jură pe Coran că tot ceea ce vorbeşte în emisiune este adevărat. Peste câteva minute, în partea de jos a ecranului a apărut un text, cu următorul conţinut: Jurând pe Coran tatăl acuză: „Fiica mea Pamela şi-a acuzat bunicul că s-a culcat cu nepoata”.

În privinţa emisiunilor „Dan Diaconescu Direct” difuzate în perioada 26 - 29 iunie 2009, emisiuni ce au făcut obiectul sesizării înregistrate sub nr. 10246/03.07.2009, membrii Consiliului au constatat că acestea s-au desfăşurat cu încălcarea normelor audiovizuale referitoare la dreptul la viaţă privată, la respectarea secretului corespondenţei şi a dreptului persoanei la propria imagine.

Astfel, în partea a doua a emisiunii din data de 26 iunie 2009, dl. Dan Diaconescu, moderatorul emisiunii, a prezentat şi comentat contractul pe care dl. Luis Lazarus îl are cu postul de televiziune Kanal D. În partea superioară a ecranului a fost afişat textul: AVEM CONTRACTUL CONFIDENŢIAL AL LUI LUIS LAZARUS CU KANAL D.

Dl. Dan Diaconescu a menţionat faptul că dl. Luis Lazarus însuşi le-a înmânat o copie a contractului pe care acesta îl are cu Kanal D şi a început să citească din acest document: (840-17:48): Să vă prezint acest contract să vadă şi telespectatorii în premieră, un asemenea contract, fiindcă de aceea ni l-a trimis domnul Luis Lazarus. SC Dogan Media International, cu sediul în Bucureşti, clădirea Anchor Plaza, corp A, birou 6A01 etaj 6, bd. Timişoara, reprezentat legal prin Pavel Stancev, acesta este domnul care este împotriva Bisericii Române şi împotriva patronului său din străinătate.....
..Uite că trebuie să stea acolo patru ore la şaibă, să pregătească emisiunea, condica, condica, m-aţi înţeles. Săracul de el, l-au distrus ăştia , adică l-au făcut sclav, cum se zice pe plantaţii. Să pleci tu, să laşi tu libertatea maximă care o avea aici. Cine mai era ca el! Cum aveţi domnu’ Ogică expresia aia, că mergea cu pieptul în faţă! Şi să se ducă la ăştia să fie sclav, să stea patru ore, auzi la program! Înainte de emisiune, cel mult 8 ore! Ăştia nu vor să-l obosească prea tare. Ce contract comunist! Da staţi că asta e nimic. Staţi să vedeţi ce-l obligă să facă în timpul liber.

Citind din contract secţiunea cu privire la salariul lui Lazarus, moderatorul comentează:(840-53:30) Pentru activitatea desfăşurată în fiecare din lunile iunie, septembrie, octombrie, noembrie, decembrie 2009 remuneraţia se va achita după cum urmează: suma de 15.000 de EURO în cazul în care cota medie de piaţă a programului aferentă lunii pentru care se face plata, conform măsurătorilor efectuate de Compania GFK Romania, ăştia sunt ăia care măsoară audienţele, pe grupa de vârstă 18-49 de ani, din mediul urban. Deci mare atenţie, dumneavoastră telespecatatorii sub 18 ani şi cei de peste 49 de ani de fapt nici nu contaţi. Se ……pe cum se spune, pe prezenţa dumneavoastră în faţa televizoarelor.

De asemenea, în cadrul emisiunii din data de 28 iunie 2009, începând cu ora 21:10, a fost continuat serialul dedicat jurnalistului Luis Lazarus. Pe ecran, în partea de sus, a fost afişat următorul titlu: LUI ŢUŢURIGĂ, LAZARUS I S-A DESFĂCUT CONTRACTUL DE MUNCĂ CU LITERA I CÂND LUCRA LA NAZROM GIURGIU FIINDCĂ ADUCEA CURVE PE VAPOARE. În partea de jos a ecranului, pe o bandă albastră: ŢUŢURIGĂ ESTE ACUZAT CĂ ÎMPARTE BANII OBŢINUŢI CU MANAGERUL DE LA KANAL D, PAVEL STANCHEV.

Moderatorul a afirmat, în timpul emisiunii, că prezintă informaţii care sunt cuprinse în anumite email-uri purtate între conducerea Kanal D şi Lazarus referitoare la ’’lucruri intime’’.

Dan Diaconescu (885-21:37): De ce conducerea postului, Pavel Stancev, în principal, îl susţine pe Luis Lazarus. Şi , în fine, în această seară, aveţi răspunsurile, ce mi-aţi promis, iată sunt o mie de file, pe care telespectatori de ai noştri ni le-au trimis, oameni, cum se spune, de bună credinţă, diverse lucruri intime, discutate între Luis Lazarus şi cei din Kanal D. Sunt oameni care spun că ceea ce se întâmplă acolo, iată, este incredibil dar adevărat, chiar Luis Lazarus mi-a trimis aceste mail-uri, aceste discuţii electronice, fiindcă de aceea se înţelege că el este primadona cu adevărat a postului, se discută aici de benzină, ceea ce v-am povestit aseară, o întreagă discuţie legată de nişte benzină, un om care câştigă 15.000 de euro pe lună.

În cadrul acestei emisiuni, a fost difuzată pe post o convorbire telefonică înregistrată, între domnii Lazarus şi Ogică, aceştia adresându-şi reciproc insulte: (885 56:12): căcăcios, labagiu, căcat impotent, zdreanţo, javră împuţită…

În cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct, din data de 29.06.2009, începând cu ora 21:10, a fost continuat serialul dedicat jurnalistului Luis Lazarus şi emisiunii moderate de acesta la Kanal D. Pe ecran în partea de sus s-au afişat următoarele titluri: NOI DEZVĂLUIRI DESPRE ŢUŢURIGĂ – LUIS LAZARUS, apoi CONDUCEREA KANAL D L-A FELICITAT PE LUIS LAZARUS PENTRU EMISIUNEA PORNO sau CARIERA DE JUSTIŢIAR A LUI LAZARUS – ŢUŢURIGĂ, FINAL PORNO. În partea de jos a ecranului, pe o bandă albastră, EXCLUSIVITATE: MAILUL ÎN CARE CONDUCEREA KANAL D ÎL FELICITĂ PE LAZARUS PENTRU EMISIUNEA PORNO.

Redăm din raportul de monitorizare:

Dan Diaconescu: Iată acuma în premieră pe ţară ceea ce vedeţi jos pe banda albastră, apropo de faptul că emisiunea porno a fost cum se spune o creaţie comună a lui Luis Lazarus şi a responsabililor postului, responsabili care l-au împins să zic aşa, l-au împins de la spate să facă aceste lucruri, iar pe urmă l-au felicitat. (este arătat la cameră un document). E vorba de o corespondenţă internă, nişte jurnale intime ale celor de la Kanal D, o să-l rog şi pe domnul psiholog să interpreteze pentru că la un moment dat ceea ce veţi afla va fi de comă să spunem aşa, despre ceea ce se întâmplă în interiorul unei televiziuni de altfel stimabile.......

În cadrul emisiunii, dl. Dan Diaconescu a citit mai multe e-mailuri, despre care a afirmat, de asemenea, că provin de la doamnele Irina Radu şi Adela Harnagea, persoane din conducerea postului Kanal D.

Documentele interne au fost completate de o scrisoare a lui Luis Lazarus către Irina Radu, în care acesta îi propunea o colaborare cu Cancan şi sunt aduse în discuţie alte neînţelegeri ale lui Luis Lazarus cu angajaţii Kanal D.

Având în vedere cele prezentate mai sus, membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul acestor emisiuni, contrar obligaţiilor stipulate de reglementările audiovizuale, au fost aduse acuzaţii neprobate, de natură a prejudicia imaginea şi demnitatea unor persoane, a fost utilizat un limbaj licenţios, vulgar sau injurios la adresa unor persoane şi a fost încălcat în mod flagrant dreptul unor persoane la viaţa privată şi la secretul corespondenţei, prin difuzarea unor informaţii ori mesaje care nu prezentau un interes public justificat, care nu au fost însoţite de punctul de vedere al persoanelor în cauză şi pentru care, în fapt, radiodifuzorul nu a avut acceptul cu privire la difuzare, aşa cum rezultă din reclamaţie.

Or, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1), din Codul Audiovizualului, orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale.

De asemenea, conform prevederilor art. 40 şi 41 al aceluiaşi act normativ, difuzarea înregistrărilor convorbirilor telefonice sau a corespondenţei ajunse în posesia radiodifuzorilor este permisă numai ca excepţie, în anumite situaţii, limitativ prevăzute de Cod, şi numai numai însoţite de punctul de vedere al persoanei în cauză.

Faţă de toate aceste aspecte, având în vedere sancţiunile anterioare, aplicate pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 20.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului coroborate cu cele ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004) pentru postul de televiziune OTV se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 36 alin. (1), art. 40, art 41 şi art. 42 alin. (1-4) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 748/23.07.2009 privind amendarea cu 20.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 20.000 lei, întrucât, în perioada 23 - 29 iunie 2009 şi 10 -11 iulie 2009, în cadrul mai multor ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct” au fost încălcate normele audiovizuale referitoare la informarea corectă şi obiectivă a publicului, la respectarea dreptului la propria imagine precum şi cele privind respectarea vieţii private şi a secretului corespondenţei.

Membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul acestor emisiuni, publicului i-au fost comunicate informaţii confuze, fără suport real, au fost aduse acuzaţii neprobate, de natură a prejudicia imaginea şi demnitatea unor persoane şi a fost utilizat un limbaj licenţios, vulgar sau injurios, fapte ce contravin prevederilor legale.

De asemenea, postul OTV a încălcat în mod flagrant dreptul unor persoane la viaţa privată şi la secretul corespondenţei, prin difuzarea unor informaţii ori mesaje care nu prezentau un interes public justificat, care nu au fost însoţite de punctul de vedere al persoanelor în cauză şi pentru care, în fapt, postul de televiziune nu a avut acceptul cu privire la difuzare.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.