Decizia nr. 747 din 23.07.2009

23.07.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 30.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
pentru postul OTV

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. C.U.I. 15994676
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în data de 23 iulie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia înregistrată la CNA sub nr. 10627/10.07.2009, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare referitor la emisiunea ,,Dan Diaconescu Direct’’, ediţiile din zilele de 6, 7, 8 şi 10 iulie 2009 difuzate de postul OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 42 alin. (3) şi art. art. 71 alin. (1) lit. b) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi a evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Conform art. 42 alin. (3) din acelaşi act normativ, realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

La art. 71 din Codul audiovizualului se prevede:

Alin. (1): - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii:
(...) lit. b) asigurarea unei distincţii clare între faptele şi opiniile prezentate.

În fapt, în ediţiile emisiunii ,,Dan Diaconescu Direct’’, transmise de postul OTV în zilele de 6, 7, 8 şi 10 iulie 2009, a fost dezbătut, în continuare, subiectul referitor la presupusa nocivitate a unor sortimente de bere ale producătorului S.C. Ursus Breweries S.A.

Consiliul a constatat că aceste ediţii au fost difuzate cu încălcarea repetată a legislaţiei audiovizuale referitoare la informarea corectă a publicului şi la respectarea dreptului la imagine, întrucât acest subiect a fost abordat şi în cadrul ediţiilor transmise în luna iunie, atunci când radiodifuzorul a fost sancţionat pecuniar pentru încălcarea aceloraşi prevederi.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a prezentat acest subiect într-o manieră tendenţioasă, fapt ce a condus la prejudicierea dreptului la informare corectă a publicului şi dreptului la imagine a persoanei, fapt ce contravine legislaţiei audiovizuale.

În condiţiile în care investigaţia făcută nu a adus elemente noi, ci au fost repetate concluziile din emisiunile anterioare, Consiliul a reţinut că un astfel de demers jurnalistic s-ar putea transforma într-o campanie de imagine negativă împotriva acestui producător de bere.

În lipsa unor probe concludente, ştiinţifice şi verificate de autorităţile statului, acuzaţiile formulate de radiodifuzor au fost de natură a aduce un grav prejudiciu de imagine firmei producătoare de bere în discuţie.

Membrii Consiliului apreciază că prezentarea oricărei teme supuse atenţiei telespectatorilor şi de interes general, trebuie făcută cu responsabilitate şi să servească interesul publicului, astfel încât acesta să-şi poată forma propria opinie pe baza unor informaţii obiective, clare, echilibrate, beneficiind de o pluralitate de opinii şi nu doar de subiectivismul jurnalistului care a iniţiat demersul cu privire la conţinutul berii produse de Ursus Breweries.

În sinteză, pe parcursul ediţiilor transmise în zilele de 6, 7, 8 şi 10 iulie 2009, postul OTV a afişat mai multe titluri care conţineau afirmaţii şi acuzaţii grave, iar în emisiuni nu au fost prezentate probe indubitale din care să rezulte că cele susţinute, prin titlurile afişate pe ecran, cât şi prin afirmaţiile moderatoarei şi ale jurnalistului Silviu Alupei, sunt reale.

De exemplu, pe ecran, în timpul emisiunilor au fost afişate următoarele titluri:

- ediţia din 06.07. 2009: „Berea Redd’s, cu E-uri mascate, fabricată lângă cimitirul Buzău!”;
- ediţia din 07.07. 2009: „Timişoreana cu pesticide a intoxicat un om! Fabrica Ursus, lângă cimitirul Buzău!” şi “Berea Redd’s are E-uri cancerigene!”
- ediţia din 08.07. 2009: „Berea Redd’s fabricată la S.C Ursus: E270, E330, E 150(caramel amoniacal)”.
- ediţia din 10.07. 2009: „Nocivitatea berii Redd’s, cu E-uri, de la SC Ursus, denunţată de consumatori”.

Astfel, în emisiunea din 06.07.2009, domnul Silviu Alupei, jurnalist de investigaţii în cazul dezbătut, a făcut mai multe afirmaţii, susţinând că tipurile de bere produse de SC Ursus Breweries ar conţine aditivi cancerigeni, asociind consumul de bere, pe termen lung, din această gamă cu îmbolnăvirea de cancer.

În aceste condiţii, publicului i-a fost indusă, cu insistenţă, ideea că prin consumarea berii prezentate, sănătatea i-ar fi pusă în pericol, fără a fi prezentate dovezi medicale care să confirme astfel de concluzii îngrijorătoare, radiodifuzorul achiesând, pur şi simplu, la concluziile domnului Silviu Alupei.

Redăm din raportul de monitorizare:

Silviu Alupei:. Fabrica de bere Ursus face bere lângă cimitir şi face Redd’s Fresh şi Redd’s Sun cu chimicale nocive, considerate de toxicologii statului român şi de către asociaţiile de protecţie a consumatorului.
(...) pentru nocivitatea acestor aditivi care consumaţi zilnic, potrivit toxicologilor ne induc boli canceroase şi alte boli, v-am prezentat diagrama, atacă limfocitele, atacă rinichii, hipertrofia rinichilor, încetineşte creşterea, Doamne fereşte la tineri şi tinerii beau foarte mult Redd’s, statul român dă apoi citostatice pentru cancer (...).
Silviu Alupei: Da, să vedeţi, bere la cimitir. Iată aceasta este fabrica, sus în dreapta pe clădire scrie mare Ursus. ...Măi oameni, Ursus-ul fabrică bere cu aditivi mascaţi,... şi în partea dreaptă sunt halele de încărcare a lichidului colorat cu caramel, impregnat cu E-uri mascate cu aditivi.
Silviu Alupei: Păi da, este un sediu fantastic, faci chimicale, totul este chimic. ... se vede Ursus-ul pe clădire şi iată cimitirul gard în gard cu fabrica de bere. ... pe lângă faptul că produce bere cu E-uri mascate cu aditivi şi cancerigeni, nocivi pentru organism, pentru sănătate în consum în timp, repetăm, în timp, făcută lângă cimitir, domnule îţi vine rău.’’

În data de 07.07.2009, postul OTV a difuzat în cadrul emisiunii ,,Dan Diaconescu Direct’’, începând cu ora 19.14, ,,episodul 17’’ al investigaţiei jurnalistice privind berea Redd’s. În partea de sus a ecranului a fost titrat: „Timişoreana cu pesticide a intoxicat un om! Fabrica Ursus, lângă cimitirul Buzău!” şi “Berea Redd’s are E-uri cancerigene!”, moderatoarea invitând telespectatorii la un nou episod din serialul ,,Berea cu E-uri nocive sănătăţi’’ pentru a vedea dacă E-urile sunt nocive sănătăţii şi dacă această bere este bine s-o consume sau nu.

Şi în această ediţie au fost reiterate afirmaţii şi acuzaţii grave aduse producătorului acestui tip de bere, susţinându-se că un cetăţean din Vaslui s-ar fi îmbolnăvit de la conţinutul periculos al berii amintite. Deşi în acest caz investigţia autorităţilor nu a ajuns la final, privind posibilitatea conexiunii între îmbolnăvirea persoanei şi conţinutul berii respective, în emisiune s-a exprimat convingerea că lucrurile aşa ar fi în realitate.

Redăm din raportul de monitorizare:

Moderatoare: Domnu’ Alupei, da încă nu s-a dovedit că din cauza berii Timişoreana se simte rău.
Silviu Alupei: Omul acesta, Hriţcu, din Vaslui, un tânăr de 37 de ani (…) a consumat berea Timişoreana, după prima înghiţitură i-a venit rău. A băut prima înghiţitură, ne-a şi explicat cum, la a două s-a simţit foarte rău şi a căzut jos, otrăvit, cu spume la gură, spume de culoare roz specifice intoxicării cu pesticide şi s-a constatat că şi în intestinele victimei şi în cutia cu bere, ce-a mai rămas din jumătatea de doză, aceasta, Timişoreana, făcută la Timiş, se spune, dar vom vedea că suntem în anchetă acuma, în investigaţii, se pare că nu e făcută nici la punctul de lucru Timiş, aicea e Timişoara, foarte interesant lucrul ăsta, s-a constatat că era aceeaşi, era identitate de lichide şi pesticidul carbamic.
Silviu Alupei: ...poate fi vorba de fapte de corupţie întrucât berea Redd’s înseamnă milioane de euro din apă colorată cu caramel, am arătat şi o să ajungen la subiectul E-urile nocive
Moderatoare: Domnule Alupei, inainte de a ne prezenta dovezile dumneavostră în acest caz, aş vrea să vă întreb … În titlu sunt trei afirmaţii foarte grave. De ce aceste afirmaţii şi cum le probaţi dumneavoastră? Ce dovezi aveţi în acest sens?
Moderatoare: Deocamdată nu s-a dovedit acest lucru.
Silviu Alupei: Nu, nu, nu, s-a dovedit că în stomacul lui şi în bere era Timişoreana cu pesticide, cu insecticide carbamice. Deocamdată nu ştim soluţia Parchetului.

La finalul emisiunii, domnul Silviu Alupei a menţionat că nu a primit răspuns la întrebarea privind finalizarea anchetei la berea Timişoreana.

Pornind de la afirmaţiile sale potrivit cărora berea ar conţine aditivi cancerigeni, domnul Alupei a încercat să convingă publicul de afirmaţiile sale citind din tratate din domeniul toxicologiei, însă doar acele pasaje care puteau orienta publicul spre concluziile sale.

Exemplificăm din raportul de monitorizare:

(...) Moderatoare: Să ne explicaţi cum e cu berea Redd’s care conţine E-uri nocive sănătăţii, E-uri cancerigene, cum le spuneţi.
Silviu Alupei: .... Acidul citric este E330 şi conform, conform tratatelor de aditivi alimentari, este tratatul redactat şi coordonat de doamna inginer doctor în chimie Elena Orănescu (…) “Aditivii alimentari, necesitate şi risc”, la capitolul “Risc” E330, da, E330, avem aicea: substanţă acidulantă acid citric, deci ei bagă acid citric, nu sare de lămâie naturală, staţi domne puţin, acid citric sintetic (…)
Moderatoare: Da’ câţi chimişti confirmă acest lucru, domnu’ Alupei? Discutăm de un singur chimist aici. …
Silviu Alupei: Este vorba … numai o secundă, vă spun şi câţi chimişti. În lucrarea 69, autorul consideră însă că acidul citric este un agent cancerigen recunoscut care produce afecţiuni ale aparatului bucal.Acest tratat de aditivi, unicat în România, primul tratat european de aditivi cu riscurile pe care le prezintă anumite substanţe, că nu toţi aditivii sunt nocivi, prefaţat pe prof. dr. I. (neinteligibil), un mare professor, de medicul primar doctor în ştiinţe medicale Octavian Popescu, da, şi de prof. dr. ing. Raluca Stan. Deci avem chimişti, medici, doctori în ştiinţe medicale.
Moderatoare: Domnu’ Alupei, dar sunt foarte mulţi care se îndoiesc de faptul că berea ar putea să conţină E-uri cancerigene. Până acuma nu s-au întâlnit astfel de cazuri ca un om să aibă probleme de sănătate din cauza berii. Deci nu s-a confirmat.
Silviu Alupei: ...în bere. Acidul malic E296. Şi toxicologul Carmen Hura scoate Tratatul de aditivi alimentari, specialist în toxicologie, Institutul de Sănătate Publică, da, şi la pagina, deci este tratat de toxicologie alimentară (...) topul celor mai periculoşi aditivi, pe locul 3, E330 adică acidul citric pe care îl găsim în Redd’s Sun, deci este vorba de Institutul de Igienă şi Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii, E330 produce afecţiuni ale cavităţii bucale şi are acţiune cancerigenă puternică. L-am găsit în sticlă, l-am găsit în toxicologia statului român. Mă negaţi, da? Vă doresc “Poftă bună!” la bere.

Acest subiect a fost tratat şi în cadrul ediţiilor emisiunii ,,Dan Diaconescu Direct’’, din 8 şi 10 iulie 2009.

Analizând şi conţinutul acestor două ediţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a continuat să aducă acuzaţii cu privire la conţinutul berii produse de SC Ursus Breweries, fără a prezenta probe care să susţină acuzaţiile domnului Silviu Alupei, jurnalistul de investigaţii în acest caz.

În aceste condiţii, publicul a fost în continuare manipulat prin informaţii necertificate de organe specializate ale statului care să se pronunţe cu privire la conţinutul sortimentelor de bere în discuţie, fiind indusă în continuare ideea pericolului la care se expun consumatorii acestor tipuri de bere.

Consiliul apreciază că simpla referire la anumite tratate de specialitate nu pot suplini obligaţia radiodifuzorului de a prezenta probe relevante, susţinute de concluziile unor specialişti autorizaţi în domeniul sănătăţii consemnate în documente emise legal.

De asemenea, prin atitudinea permisivă a moderatorei şi pur formală sub aspectul solicitării de probe domnului Alupei, radiodifuzorul a achiesat implicit la afirmaţiile grave ale jurnalistului de investigaţii, în lipsa prezentării unor probe concrete şi obiective.

Ori, potrivit art. 42 alin. (3) din Codul audiovizualului, realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

Moderatoarea acestor emisiuni, care avea obligaţia de a stărui convingător pentru o prezentare obiectivă a situaţiei, astfel cât publicul să-şi poată forma o opinie corectă, a susţinut, prin atitudinea adoptată, concluziile invitatului său cu privire la cele afirmate, fapt ce a dus la difuzarea programului cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Pe de o parte, o asemenea abordare nu a permis publicului telespectator să-şi formeze propria opinie în legătură cu subiectul dezbătut, iar, pe de altă parte, a fost afectată imaginea acestei companii.

Publicului i s-a prezentat o situaţie care este de natură să provoace panică şi îngrijorare, respectiv calitatea unor sortimente de bere aflate pe piaţă, despre care s-a afişat pe ecran, cu litere de tipar, în toate ediţiile emisiunii, că sunt cancerigene. Importanţa unui astfel de subiect impunea tratarea lui cu responsabilitate. Or, radiodifuzorul a ales să difuzeze aceste emisiuni cu încălcarea principiului potrivit căruia trebuie asigurată o distincţie clară între faptele şi opiniile prezentate, principiu reglementat de art. 71 din Codul audiovizualului.

Astfel, în mod repetat, pe parcursul emisiunii, a fost indusă idee că prin consumarea acestor sortimente de bere se poate ajunge la deces, fără a exista nicio situaţie confirmată de lumea medicală în care să poată fi stabilită o legătură de cauzalitate între consumul acestei beri şi decesul unei persoane.

Membrii Consiliului au apreciat că legiuitorul a prezumat că moderatorul trebuie să fie un arbitru echilibrat şi imparţial într-un program audiovizual, iar implicarea sa în derularea emisiunii are ca scop principal informarea corectă a publicului cu privire la subiectele abordate.

Or, sub acest aspect, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, în sensul că telespectatorilor li s-au oferit informaţii neverificate şi neconfirmate din punct de vedere ştiinţific prin buletine medicale de analiză care să confirme concluziile investigaţiei jurnalistului Silviu Alupei.

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 30.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului coroborate cu cele ale art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004) pentru postul de televiziune OTV se sancţionează cu amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 42 alin. (3) şi art. 71 alin. (1) lit. b) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
C.U.I. 15994676
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1 BUCUREŞTI pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 747/23.07.2009 privind amendarea cu 30.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 30.000 lei, întrucât, în cadrul ediţiilor emisiunii ,,Dan Diaconescu Direct’’, difuzate în perioada 6 - 10 iulie 2009, publicul nu a fost informat corect în legătură cu presupusa nocivitate a unui sortiment de bere, iar imaginea companiei producătoare a acestui produs a fost prejudiciată în mod nejustificat.

Moderatoarea emisiunii şi jurnalistul de investigaţie au susţinut cu vehemenţă ideea potrivit căreia prin consumarea sortimentului de bere despre care s-a discutat se poate ajunge la deces, fără a prezenta dovezi concludente şi fără a exista nicio situaţie confirmată de lumea medicală în care să poată fi stabilită o legătură de cauzalitate între consumul acestei beri şi decesul unei persoane, publicului fiindu-i indusă ideea pericolului în care se găseşte dacă ar consuma acest produs.

Pentru difuzarea unor emisiuni anterioare cu acelaşi subiect, prezentate în mod similar, postul a mai fost sancţionat cu amendă în valoare de 30.000 lei."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.