Decizia nr. 73 din 05.02.2008

05.02.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.

cu sediul în Bucureşti, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676
Tel: 021/318.64.16;
Fax: 021/318.64.12, 318.64.11

pentru postul de televiziune OTV
BUCUREŞTI B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
Tel: 021/318.64.16;
Fax: 021/318.64.12, 318.64.11

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 februarie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA cu nr. 17505 şi 17508 din 20.12.2007, privind emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, ediţia din 12.12.2007, difuzată de către postul OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 42 alin. (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.

În fapt, radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a difuzat în ziua de 12 decembrie 2007, o ediţie a emisiunii “Dan Diaconescu Direct”, în cadrul căreia a fost invitată, începând cu ora 22.31, doamna Oana Zăvoranu. La un moment dat, invitata emisiunii a fost întrebată de realizatorul acesteia dacă cimitirul la care deţine acţiuni este un cimitir pentru oameni sau pentru animale.

În acest context, doamna Oana Zăvoranu, utilizând un limbaj indecent, chiar vulgar, a denigrat telespectatorii care vizionează emisiunea “Cronica Cârcotaşilor” realizată de Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă.

Astfel, invitata emisiunii a precizat că aceşti telespectatori sunt tâmpi, ignoranţi, nesimţiţi, frustraţi, cu un grad de subcultură extrem de ridicat.

Exemplificăm din raportul de monitorizare:
Oana Zăvoranu: „Ăştia sunt fanii şontorogilor ăia de la Prima (...). Aceşti doi rahaţi care se numesc Huidu şi Găinuşă au la rândul lor nişte rahaţi de fani (...) ăştia care vă uitaţi la Cronica Cârcotaşilor sunteţi nişte pârliţi (...) vă bucuraţi ca proştii de cum se iau ăştia de lume (...) că ăştia care se uită la Cronică am descoperit că sunt din ăia care n-au nici un ţel în viaţă şi nici un obiectiv (...) ei sunt oricum nişte frustraţi (...) că ei în viaţa lor probabil că nu realizează nimic este să se uite şi să râdă tâmp (...).” De asemenea, doamna Oana Zăvoranu a formulat o serie de injurii şi la adresa celor doi realizatori şi prezentatori ai emisiunii „Cronica Cârcotaşilor”, despre care a afirmat că sunt „tâmpi”, „cretini”, „bulangii”, etc.

Redăm din raportul de monitorizare:
Oana Zăvoranu: „(...) uite mă, bulangiul ăsta rujat Găinuşă iar s-a dat cu ruj (...)”, „(...) <<şi tu ce faci, Huidu??>>, <> (...) mă mai hlizez un pic aşa ca un cretin (...).”

Deşi, potrivit dispoziţiilor alin. (4) al art. 42 din Codul audiovizualului, realizatorul emisiunii avea obligaţia de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios, domnul Dan Diaconescu nu şi-a îndeplinit această obligaţie.

Mai mult, pe parcursul emisiunii, realizatorul nu numai că i-a permis invitatei să adopte o astfel de atitudine, dar chiar a provocat-o la discuţii în acest sens, deşi cunoştea că legislaţia din domeniul audiovizualului este grav încălcată.

Membrii Consiliului au apreciat că lipsa de atitudine a realizatorului a condus la prejudicierea imaginii şi demnităţii unor persoane care înţeleg să vizioneze un alt gen de programe audiovizuale decât cele difuzate de postul OTV, inducându-se ideea că aceste persoane ar fi inculte.

În acest sens, invitata a afirmat următoarele:
Oana Zăvoranu: „Automat fanii şi cei care se uită la genul ăsta de emisiuni nu pot să fie decât la fel de tâmpi şi de ignoranţi şi de nesimţiţi ca ăştia doi (...) că le cunosc fanii cam cât îi duce mintea pe fani pentru că între fanii emisiunii şi fanii lor nu este absolut nici o diferenţă(...) Păi voi dacă vă uitaţi la cârcotaşi sunteţi tâmpi... pentru voi care aveţi un grad de subcultură extrem de ridicat.. nu fac altceva decât să porcăiască şi să batjocorească oamenii care apar la televizor.”

Consiliul reaminteşte radiodifuzorului că exercitarea dreptului la liberă exprimare, ca unul dintre fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice, este garantat, dar că exercitarea acestui drept comportă obligaţii şi responsabilităţi din partea celor care-şi exercită acest drept.

Vizionând înregistrarea emisiunii “Dan Diaconescu Direct”, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat şi dispoziţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 117 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, care reglementează regimul difuzării publicităţii.

Conform prevederilor invocate, publicitatea trebuie să se difuzeze grupat, să fie uşor de identificat prin marcaje corespunzătoare şi să fie separată de alte părţi ale serviciului de programe prin semnale optice şi acustice, iar calupurile publicitare trebuie separate clar şi sonor, de programele audiovizuale, prin coperte neutre.

În fapt, în cadrul aceleiaşi emisiuni, doamna Oana Zăvoranu a făcut publicitate păpuşii “Oana”, descriindu-i vestimentaţia, tatuajele, accesoriile, mărimea, părul, etc.

Pe parcursul emisiunii, păpuşa a fost arătată de mai multe ori, indicându-se adresa de site unde poate fi comandată online Realizatorul emisiunii i-a solicitat invitatei clarificări în legătură cu grafia site-ului www.oana-zavoranu.ro, iar aceasta a precizat că accesând această pagină, doritorii vor putea comanda păpuşa respectivă, numai online.

Pe ecran a fost afişat textul: www.OANA-ZAVORANU.RO. Oana Zăvoranu a afirmat că această păpuşă poate fi livrată direct la domiciliu, în termen de 48 de ore, la preţul de “un milion opt sute de mii de lei, în bani vechi sau o sută opt zeci de RON, cu tot cu TVA şi cu taxe de transport”.

Prin modul de prezentare a acestei păpuşi şi a modalităţii de comercializare, au fost încălcate prevederile art. 112 alin. (1) din Codul audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora este interzisă difuzarea de emisiuni, altele decât emisiunile de teleshopping, în care sunt prezentate bunuri sau servicii individualizate care pot fi identificate de public prin marcă, producător sau prin modalităţi de comercializare.

Având în vedere faptele reţinute prin prezenta decizie, precum şi sancţiunile aplicate anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (4), art. 112 alin. (1) şi art. 117 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual cu modificările ulterioare, şi ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (4), art. 112 alin. (1) şi art. 117 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual cu modificările ulterioare, şi ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare.


Către,
S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Bucureşti, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
Tel: 318.64.16 Fax: 318.64.12 318.64.11

pentru postul de televiziune OTV
Bd. Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, Bucureşti
Tel: 318.64.16 Fax: 318.64.12 318.64.11

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 73/05.02.2008 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în timpul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, difuzată în ziua de 12 decembrie 2007, realizatorul nu a avut nicio reacţie din care să rezulte că dezaprobă atitudinea doamnei Oana Zăvoranu, invitată în studio, care a folosit un limbaj licenţios la adresa telespectatorilor emisiunii „Cronica Cârcotaşilor”, afirmând că nivelul de cultură al acestora este scăzut.

O astfel de atitudine este de natură să afecteze dreptul la imagine şi demnitatea persoanelor menţionate mai sus, fapt ce contravine prevederilor art. 42 din Codul audiovizualului.

De asemenea, având în vedere că pe parcursul emisiunii invitata acesteia a făcut publicitate unei păpuşi, indicând modalitatea în care poate fi comercializată, postul OTV a încălcat şi prevederile art. 27 din Legea audiovizualului şi ale art. 117 din Codul audiovizualului, prevederi care dispun că publicitatea trebuie să fie separată clar, sonor şi vizual, prin coperte neutre de restul programelor.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.