Decizia nr. 725 din 02.07.2009

02.07.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 684/18.06.2009

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
BUCUREŞTI, str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1, CUI 15994676

Întrunit în sedinţa publică din data de 02 iulie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 684/18.06.2009 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 20.000 lei, pentru încălcarea prevederile art. 23 alin. (1) raportat la art. 18 lit. f), art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (1-2), ale art. 42 alin. (1, 3, 4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 39 alin. (1 -2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând motivele pentru care se solicită revocarea deciziei contestate, susţinute de reprezentantul societăţii prezent în şedinţă publică, membrii Consiliului au constatat că acestea vizează, în principal, situaţia financiară a contestatoarei, situaţie care nu poate constitui motiv de nelegalitate a deciziei.

Cu privire la conţinutul deciziei contestate, radiodifuzorul nu a combătut cu argumente întemeiate situaţia de fapt şi de drept avute în vedere la aplicarea sancţiunii.

Consiliul înţelege situaţia economică precară a fiecărui radiodifuzor, dar, în calitate de garant al interesului public, C.N.A. este chemat să dispună măsurile legale ce se impun în vederea respectării de către aceştia a prevederilor legale din domeniul audiovizualului şi trebuie să aibă o poziţie echidistantă şi nediscriminatorie faţă de radiodifuzori, indiferent de situaţia financiară a acestora.

În consecinţă, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, întrucât fapta a existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind neîntemeiată.