Decizia nr. 72 din 05.02.2008

05.02.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. Ocram Televiziune S.R.L.

cu sediul în Bucureşti, Bd. Hristo Botev nr. 23, sector 3
Tel.: 318.64.16
Fax: 318.64.12, 318.64.11

pentru postul OTV
Bd. Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 februarie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de consultanţă întocmit de Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti’’ al Academiei Române, cu privire la calitatea limbii române folosite în emisiunile audiovizuale ce au fost difuzate în perioada 26 noiembrie – 11 decembrie 2007 de către postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând raportul precizat mai sus, membrii Consiliului au constatat că S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 88 ale Titlului V – Responsabilităţi culturale - din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română.

Potrivit raportului specialiştilor de la Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti’’ al Academiei Române, în perioada monitorizată au fost semnalate: greşeli de pronunţare – accentuări şi pronunţări greşite; greşeli privind morfologia – forme incorecte de genitiv şi dativ; greşeli privind sintaxa – dezacordul dintre subiect şi predicat, greşeli de utilizare a prepoziţiilor/locuţiunilor verbale, greşeli în utilizarea conjuncţiilor şi adverbelor, precum şi nemarcarea relaţiilor sintactice; greşeli de lexic şi semantică – pleonasmul.

Astfel, numărul erorilor de folosire a limbii române în emisiunile difuzate de postul public OTV a fost de 39, ceea ce dovedeşte o depreciere semnificativă a calităţii limbii române în cadrul programelor audiovizuale difuzate de acest post de televiziune.

Spre exemplificare, cităm din raportul privind calitatea limbii române în audiovizual, întocmit de Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti’’ al Academiei Române :
„Suntem în direct.”;
„Ce repercursiuni ar avea […] acest mesaj?”;
„Doroftei şi […] sunt cei mai titraţi boxieri”;
„împotriva pâinei albe”;
„Gala premiilor Nobel au loc în Norvegia.”;
„Staţi puţin în telefon pentru 10 secunde!”;
„Vom vedea cum stau lucrurile din punct de vedere al invitaţilor mei.”;
„L-a rugat foarte mult ca să nu spună la nimeni.”;
„...urmăreşte ca să treacă ilegal graniţa”;
„35000 păsări moarte din cauza gripei aviare”;
„Aţi văzut că tot sunt agresate în continuare“;
„Real Madrid oferă Fiorentinei şaptisprezece milioane de euro”;
„Încă un telefon pe final de emisiune”;
„Coliziune în lanţ pe un pod peste Dunăre provocată de polei”;
„L-a rugat foarte mult ca să nu spună la nimeni”;
„Ce se întâmplă cu omul ăla, e ţinut în puşcărie pe degeaba?”;
„Prietenul v-a zis că a văzut-o pe una la televizor care o vede toată lumea?”;
„L-am auzit pe domnul Marcel care dânsul nu ştie”;
„Această doamnă n-avea procese prea multe penale”; Având în vedere nerespectarea normelor de exprimare corectă, constatată în cadrul programelor audiovizuale, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală în ceea ce priveşte asigurarea respectării normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, fapt ce contravine prevederilor art. 88 din Codul audiovizualului.

Pentru toate aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul respectării normelor de exprimare în audiovizual.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003, S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., pentru postul de televiziune OTV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 88 din Codul audiovizualului, care prevăd că radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română.
Raportul întocmit de specialiştii de la Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti’’ al Academiei Române a evidenţiat faptul că în emisiunile audiovizuale, difuzate de postul OTV în perioada 26 noiembrie - 11 decembrie 2007, numărul erorilor de folosire a limbii române a fost de 39.

Prezentăm o selecţie din greşelile semnalate, raportul integral putând fi consultat pe site-ul CNA:
,,Ar trebui să ne gândim ceea ce a zis marele filosof” – forma corectă: „Ar trebui să ne gândim la ceea ce a zis marele filosof”;
„Împotriva pâinei albe” forma corectă: „Împotriva pâinii albe”;
„...sunt cei mai titraţi boxieri’’ – forma corectă: ,,…sunt cei mai titraţi boxeri’’ ;
,,Această doamnă n-avea procese prea multe penale’’ – forma corectă: ,,Această doamnă n-avea prea multe procese penale’’ ;
,,L-a rugat foarte mult ca să nu spună la nimeni’’ – forma corectă: ,,L-a rugat foarte mult să nu spună nimănui’’;
,,Se rezolvă toate lucrurile din punctul de vedere social.’’ ; – forma corectă: ,,Se rezolvă toate lucrurile din punct de vedere social.’’ ;
,,Dar cântaţi bine şi pe spaniolă, şi pe ruseşte’’; – forma corectă: ,,Dar cântaţi bine şi în spaniolă, şi în ruseşte’’;
,, Vă zăpăcea de cap’’;

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.