Decizia nr. 718 din 01.07.2009

01.07.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 30.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL

BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în data de 01 iulie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 9281/16.06.2009, precum şi rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea “Dan Diaconescu Direct”, ediţiile din zilele de 9-11 iunie 2009 şi 22 iunie 2009 difuzate de postul de televiziune OTV.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 42 alin. (3) şi art. 71 alin. (1) lit. b) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi a evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Conform art. 42 alin. (3) din Codul audiovizualului, realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

Art. 71 din Codul audiovizualului prevede la lit. b) a alin. (1) că în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte principiul potrivit căruia trebuie asigurată o distincţie clară între faptele şi opiniile prezentate.

În fapt, postul de televiziune OTV a dezbătut, în mai multe ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct” desfăşurate în luna iunie 2009, un subiect referitor la presupusa nocivitate - pentru sănătatea consumatorilor - a unor sortimente de bere produse de S.C. URSUS BREWERIES SA., fără ca afirmaţiile acuzatoare să fie probate.

În aceste condiţii, Consiliul a apreciat că ediţiile emisiunii „Dan Diaconescu Direct” menţionate au fost difuzate cu încălcarea gravă a legislaţiei audiovizuale referitoare la informarea corectă a publicului şi la respectarea dreptului la imagine, emisiunile transformându-se într-o campanie negativă de presă la adresa unor mărci de bere ale companiei URSUS BREWERIES, publicului fiindu-i indusă ideea pericolului în care se găseşte dacă ar consuma pe termen lung aceste produse, deşi în aceste emisiuni nu au fost prezentate dovezi medicale care să confirme o astfel de concluzie îngrijorătoare.

În fapt, în emisiunea „Dan Diaconescu Direct” din data de 09.06.2009, difuzată de la ora 19:04, a fost invitat dl. Silviu Alupei, jurnalist de investigaţii.

Pe ecran, în partea de sus, a fost afişat titlul: „BEREA CANCERIGENĂ URSUS (REDD’S) CU E-URI MASCATE ŞI CARAMEL, A INVADAT ROMÂNIA!” Invitatul avea pe masă, spre exemplificare, două cutii de bere, una REDD’S FRESH şi cealaltă REDD’S SUN.

Pe parcursul emisiunii, dl. Alupei a prezentat aceste produse, compoziţia lor şi efectele deosebit de grave pe care le poate avea consumul acestora pe termen lung.

Consiliul a constatat că jurnalistul Silviu Alupei a demarat o investigaţie pe această temă, investigaţie nefinalizată din punct de vedere al documentării, aşa cum singur a afirmat, dar asupra căreia a tras concluzii îngrijorătoare, preluate de postul OTV în forma în care i-au fost prezentate.

Redăm din raportul de monitorizare:

"Silviu Alupei: Dar dacă nu luăm măsuri şi nu suntem corect informaţi că aceste tipuri de bere URSUS, doamne fereşte ce-o fi şi la alte sortimente, am arătat la berea Timişoreana, că aţi văzut că era plină de pesticide şi a produs aproape intoxicaţia letală a unui tânăr.
Moderatoare: Domnul Alupei, dar ei nu pot veni cu explicaţia folosim o cantitate foarte mică în aşa fel încât să nu producă rău consumatorului.
Silviu Alupei: Oricum, ele sunt dozate şi se pretinde şi aşa o fi, noi n-am verificat însă acest aspect, nu ne putem pronunţa. Dumneavoastră mă atrageţi într-o capcană, ştiu eu, ca sa vedeţi până unde pot merge eu cu dezvăluirile."

Consiliul a apreciat că prezentarea pe un post de televiziune a unei investigaţii despre care însuşi jurnalistul care a demarat-o a precizat că nu este completă, în sensul că nu deţine toate informaţiile care i-ar fi putut susţine, într-o formă sau alta, teoria nocivităţii produselor în discuţie, a fost de natură să conducă la o informare incompletă şi incorectă a publicului, fapt ce contravine prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului.

La ora 19:27, a intervenit telefonic în emisiune dl. Vasile Cazan, preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor, care a fost de părere că Ministerul Sănătăţii ar trebui să dea un comunicat cu privire la cercetările întreprinse de Silviu Alupei.

Sub acest aspect, Consiliul a constatat că, deşi se discuta despre o problemă deosebit de importantă, în emisiune nu a fost prezentat un punct de vedere al unei autorităţi a statului care să confirme sau să infirme supoziţiile rezultate din investigaţia d-lui Alupei.

De asemenea, pe parcursul emisiunii, moderatoarea nu a solicitat dovezi d-lui Alupei din care să rezulte veridicitatea concluziilor investigaţiei demarate cu privire la conţinutul berii, ci a asistat la discursul jurnalistului, ca şi cum acesta ar fi predat un curs în studioul emisiunii „Dan Diaconescu Direct” pe această temă.

Mai mult decât atât, la un moment dat, dl. Alupei a formulat acuzaţii grave de natură penală cu privire la existenţa unei adevărate mafii sau super mafii a berii, acuzaţii nedovedite, dar însuşite de moderatoare, care nu a avut o atitudine din care să rezulte că îşi cunoaşte obligaţiile ce îi reveneau în calitate de moderator de emisiuni audiovizuale, în sensul de a interveni ferm şi de a solicita dovezi invitatului său. Astfel, conform art. 42 alin. (3) din Codul audiovizualului, realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

Redăm din raportul de monitorizare:

"Silviu Alupei: Putem vorbi în momentul de faţă despre o mafie a berii, deci la ora actuală avem...
Moderatoare: E o acuzaţie foarte gravă.
Sliviu Alupei: ...foarte gravă, nu mă credeţi, respingeţi, bun, spuneţi că nu este adevărat că există o mafie a berii. Gata, imi retrag cuvintele.
Moderatoare: Nu vreau să cred că există o mafie a berii, nu că vă contrazic.
Silviu Alupei: Da, eu ca ziarist, bun, m-aţi negat, aşa e rolul moderatorului şi eu atunci spun nu este o mafie a berii, oameni buni, este o supermafie a berii chimizate, suprachimizate, falsificate, falsuri alimentare, fiindcă am văzut APC-ul ne spun că berea este toată naturală, n-are ce să caute nimic artificial în ea şi o mafie a berii cu aditivi, cu E-uri mascate, deci oricât m-aţi nega, vă neg şi eu până când...la noapte."

Atitudinea moderatoarei de a accepta ca emisiunea să se desfăşoare în aceşti termeni a condus şi la încălcarea dreptului la imagine al companiei URSUS BREWERIES, la adresa căreia au fost formulate grave acuzaţii cu privire la conţinutul berii produse şi comercializate.

În emisiunea „Dan Diaconescu Direct” din data de 10.06.2009, difuzată de la ora 19.05, au fost invitaţi dl. Silviu Alupei, jurnalist şi dl. Nicolae Ionescu Dobrogea, inginer chimist, cercetător şi preşedinte „ECOCIVICA”.

În partea de sus a ecranului a fost titrat: „BEREA CU E-URI MASCATE URSUS - CANCER BUCAL ŞI CANCER HEPATIC URSUS”.

Emisiunea s-a desfăşurat în aceeaşi termeni ca şi ediţia din ziua de 9 iunie 2009, în sensul continuării formulării de acuzaţii nedovedite cu privire la conţinutul unor sortimente de bere produse de compania URSUS BREWERIES; pe parcursul emisiunii, moderatoarea a avut rol de simplu spectator, creându-se uneori impresia că emisiunea ar fi moderată de dl. Alupei, care avea calitatea de invitat şi nicidecum de moderator. În aceste condiţii, publicul a fost în continuare manipulat prin informaţii necertificate de organe specializate ale statului care să se pronunţe cu privire la conţinutul sortimentelor de bere în discuţie, fiind indusă în continuare ideea pericolului la care se expun consumatorii acestor tipuri de bere.

În emisiunea „Dan Diaconescu Direct” din 11.06.2009, difuzată de la ora 19.09, a fost invitat jurnalistul de investigaţii Silviu Alupei. La începutul emisiunii, s-a reamintit că în emisiunea anterioară s-a dezvăluit formula de fabricare a berii REDD’S, produsă de compania URSUS BREWERIES. Pe ecran, în partea de sus, a fost titrat: „URSUS (REDD’S), BEREA CU E-URI CANCERIGENE, FĂCUTĂ DIN SIROP DE ZAHĂR FERMENTAT”.

Ca şi pe parcursul emisiunilor anterioare, invitatul acestor ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, dl. Silviu Alupei, a precizat, în câteva rânduri, că a încercat să obţină un punct de vedere al producătorului incriminat, dar acesta ar refuza acest lucru. Or, potrivit prevederilor alin. (2) al art. 42 din Codul audiovizualului, această obligaţie revine radiodifuzorului, iar nu invitaţilor unei emisiuni.

Cu privire la ediţiile emisiunii „Dan Diaconescu Direct” difuzate de postul OTV în perioada 9-11 iunie 2009, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect şi imparţial cu privire la faptele prezentate. Astfel, în cele trei ediţii ale emisiunii a fost prezentată, în mod tendenţios şi fără o dovadă certificată de la o autoritate a statului cu privire la realitatea informaţiilor oferite, numai concluziile unei investigaţii făcute de dl. Alupei, în contextul în care s-au făcut afirmaţii grave, de natură să îngrijoreze publicul telespectator cu privire la consumul berii produse de compania URSUS BREWERIES.

Publicului i s-a prezentat o situaţie care este de natură să provoace panică şi îngrijorare, respectiv calitatea unor sortimente de bere aflate pe piaţă, despre care s-a afişat pe ecran, cu litere de tipar, în toate ediţiile emisiunii, că sunt cancerigene. Importanţa unui astfel de subiect impunea tratarea lui cu responsabilitate. Or, radiodifuzorul a ales să difuzeze aceste emisiuni cu încălcarea principiului potrivit căruia trebuie asigurată o distincţie clară între faptele şi opiniile prezentate, principiu reglementat de art. 71 din Codul audiovizualului.

De asemenea, moderatoarea acestor emisiuni, care avea obligaţia de a stărui convingător pentru o prezentare obiectivă a situaţiei, astfel cât publicul să-şi poată forma o opinie corectă, a susţinut, prin atitudinea adoptată, discursul invitatului său, fără a-l combate în vreun fel, fapt ce a dus la difuzarea programului cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Pe de o parte, o asemenea abordare nu a permis publicului telespectator să-şi formeze propria opinie în legătură cu subiectul dezbătut, iar, pe de altă parte, a fost afectată imaginea acestei companii.

Membrii Consiliului au analizat şi emisiunea „Dan Diaconescu Direct” din data de 22.06.2009, pe parcursul căreia au fost dezbătute mai multe subiecte, între care şi cel cu privire la berea REDD’S a companiei URSUS BREWERIES.

Pe ecran a fost titrat cu litere mari: „BEREA CU E-URI MASCATE URSUS (REDD’S), CANCER BUCAL, CANCER HEPATIC”.

Invitatul emisiunii a fost dl. Silviu Alupei, jurnalist de investigaţie, care şi-a continuat dezbaterea pe tema subiectului berii produse de firma menţionată, bere considerată a fi dăunătoare sănătăţii consumatorilor.

Consiliul a constatat că şi această ediţie a emisiunii, în care s-a continuat dezbaterea subiectului berii produse de compania URSUS BREWERIES, a fost difuzată cu încălcarea gravă a aceloraşi prevederi.

Astfel, dl. Dan Diaconescu, care a moderat emisiunea, nu numai că a fost partizanul concluziilor subiective la care a ajuns jurnalistul Silviu Alupei cu privire la presupusa nocivitate a unor mărci de bere produse şi comercializate de compania URSUS BREWERIES, dar a formulat, la rândul său, opinii tendenţioase pe aceeaşi temă. Dl. Dan Diaconescu, în calitate de realizator de emisiuni, nu numai că a susţinut opiniile prezentate de dl. Alupei, dar s-a transformat într-un veritabil avocat al acestuia.

Redăm din raportul de monitorizare:

„Dan Diaconescu: ”Revenim în direct la berea cancerigenă...câteva tipuri de bere, în această seară pe masa noastră, aici în studio, pe care dumneavoastră nu mai trebuie să le beţi de mâine dimineaţă încolo, şi, dacă le-aţi băut, e destul de grav, să vedem ce mai pot face medicii fiindcă au o mulţime de substanţe cancerigene în ele şi mergeţi de urgenţă să vă faceţi câteva controale medicale pentru a scăpa de acest cancer, care ştiţi bine, când e descoperit la timp mai puteţi să vă salvaţi, uneori însă este foarte târziu.
În continuare alături de mine domnul Silviu Alupei, un ziarist plin de curaj care acum se pune şi cu Mafia berii şi s-ar putea să nu-l văd bine, doamne fereşte, se întâmplă atâtea vă daţi seama sunt milioane, sute de milioane de euro la mijloc, că de banii ăştia, în loc să vă dea o bere, măcar bună din punct de vedere medical, vă bagă şi puţină otravă în ea. Despre ce-i vorba, domnu’ Alupei?"

Membrii Consiliului au considerat că emisiunea a fost difuzată cu încălcarea gravă a principiului prevăzut de art. 71 din Codul audiovizualului care dispune că trebuie asigurată o distincţie clară între faptele şi opiniile prezentate. Astfel, în mod repetat dl. Dan Diaconescu a pledat în favoarea ideii că prin consumarea acestor sortimente de bere se ajunge la deces, fără a exista nicio situaţie confirmată de lumea medicală în care să poată fi stabilită o legătură de cauzalitate între consumul acestei beri şi decesul unei persoane.

De asemenea, realizatorul emisiunii a concluzionat, fără drept de apel: "Dan Diaconescu: Silviu Alupei vă sfătuieşte să nu mai beţi aceste beri fiindcă muriţi cu zile.

Silviu Alupei: Genocid lent…
Dan Diaconescu: Genocid lent şi pe banii tăi, că dacă ar da-o pe gratis, ar mai fi cum ar mai fi, dar mai plătiţi şi bani pentru a primi la schimb cancer."

Membrii Consiliului au apreciat că legiuitorul a prezumat că moderatorul trebuie să fie un arbitru echilibrat şi imparţial într-un program audiovizual, iar implicarea sa în derularea emisiunii are ca scop principal informarea corectă a publicului cu privire la subiectele abordate.

Or, sub acest aspect, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, în sensul că telespectatorilor li s-au oferit informaţii neverificate şi neconfirmate din punct de vedere ştiinţific prin buletine medicale de analiză care să confirme concluziile investigaţiei jurnalistului Silviu Alupei.

Consiliul a apreciat că a fost depăşit jurnalismul de investigaţie, emisiunile constituindu-se, în fapt, într-o campanie împotriva acestui producător de bere.

Consiliul a considerat că aprecierile şi comentariile moderatorilor emisiunii au depăşit cadrul permis de reglementările audiovizuale, întrucât, prin inducerea permanentă a ideii de pericol iminent în cazul consumului acestei beri, a fost afectat dreptul la imagine al companiei URSUS BREWERIES.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 30.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului coroborate cu cele ale art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004) pentru postul de televiziune OTV se sancţionează cu amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 42 alin. (3) şi art. 71 alin. (1) lit. b) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 718/01.07.2009 privind amendarea cu 30.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 30.000 lei, întrucât, în ediţiile emisiunii „Dan Diaconescu Direct” difuzate în perioada 09-22 iunie 2009, publicul nu a fost informat corect în legătură cu presupusa nocivitate a unui sortiment de bere, iar imaginea companiei producătoare a acestui produs a fost prejudiciată în mod nejustificat.

Realizatorul emisiunii, dl. Dan Diaconescu, a pledat în favoarea ideii că prin consumarea sortimentului de bere despre care s-a discutat se ajunge la deces, fără a exista nicio situaţie confirmată de lumea medicală în care să poată fi stabilită o legătură de cauzalitate între consumul acestei beri şi decesul unei persoane, publicului fiindu-i indusă ideea pericolului în care se găseşte dacă ar consuma acest produs."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.