Decizia nr. 702 din 23.06.2009

23.06.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 2.500 lei a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1, CUI R8468440

pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Ediţie specială” difuzată în 16 iunie 2009, de postul TVR 1.

Postul de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 340/03.11.2005, decizia de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând imaginile, membrii Consiliului au constatat că SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TLEVIZIUNE a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii:

a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

În fapt, postul de televiziune TVR 1 a difuzat în data de 16.06.2009, cu începere de la ora 21:10, emisiunea „Ediţie specială”, moderată de dl. Sorin Burtea. În cadrul acesteia, a fost tratat subiectul legat de proiectul de modificare a Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, proiect aflat în dezbatere publică. Invitaţi în emisiune au fost: Marina Constantinescu – critic de teatru, realizatorul emisiunii Nocturne TV, jurnalist; Aura Corbeanu – vicepreşedinte UNITER; Sergiu Andon – avocat; Ion Popescu – preşedintele Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian; Radu Gabrea – regizor; Liviu Mihaiu – jurnalist; Delia Budeanu – editor TV, jurnalist.

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că, deşi tema emisiunii „Ediţie specială’’, precum şi dezbateriile persoanelor invitate în studio vizau proiectul de modificare a Legii nr. 41/1994, radiodifuzorul nu a prezentat şi opinia iniţiatorilor acestui proiect.

Din comentariile moderatorului emisiunii, dl. Sorin Burtea, a rezultat că, deşi s-a încercat invitarea în emisiune a d-nei Raluca Turcan, considerată ca fiind „autorul moral şi iniţiatorul” acestei legi, aceasta nu a putut participa.

Redăm din raportul de monitorizare:

„Sorin Burtea: (...) Poate mulţi dintre telespectatori se întreabă de ce nu este şi autorul moral al acestei legi. Nu este pentru că nu este în ţară. Înţeleg că a fost contactată şi a spus că pleacă. Dar, practic, asta ar fi ca să avem noi conştiinţa curată faţă de noi că invităm pe doamna Turcan, iniţiatorul legii, dar de ce nu ne-a chemat şi pe noi de atâtea ori să discutăm? Sau de ce a venit câte cineva care nu era reprezentativ? O altă întrebare.”

Având în vedere că dezbaterea privea un subiect de interes public, membrii Consiliului au considerat că era necesar ca radiodifuzorul să prezinte, în cadrul emisiunii, o pluralitate de opinii, a tuturor părţilor implicate, implicit a iniţiatorilor acestui proiect legislativ, d-na Raluca Turcan fiind doar una dintre persoanele implicate în această activitate, dar nu singura.

Consiliul a apreciat că emisiunea „Ediţie specială’’, din ziua de 16 iunie 2009, a fost difuzată cu nerespectarea principiului asigurării imparţialităţii, principiu reglementat de art. 71 din Codul audiovizualului.

Conform acestor prevederi, radiodifuzorul avea obligaţia legală să asigure, în cadrul emisiunii difuzate, un climat de imparţialitate şi echilibru, astfel încât, prin prezentarea punctelor de vedere ale tuturor părţilor implicate, publicul să-şi poată forma în mod liber propria opinie cu privire la subiectul dezbătut.

Or, postul public de televiziune a oferit, în esenţă, numai opinia celor care fie îşi exprimau nemulţumirea cu privire la acest demers legislativ, fie comentau din punct de vedere legal sau jurnalistic proiectul de act normativ, fără a fi prezentat şi un punct de vedere aflat în opoziţie, fapt ce a fost de natură a influenţa opinia publicului cu privire la subiectul dezbătut.

Exemplificăm din raportul de monitorizare: „A intervenit Marina Constantinescu şi a spus că ar trebui să li se explice celor care urmăresc emisiunea care este obiectul dezbaterii, unde ar duce aplicarea legii, această lege făcută din fragmente, din bucăţi şi cu multe greşeli ale limbii române. A mai spus că televiziunea este o formă enormă de putere iar moderatorul a subliniat faptul că poate de aceea, puţin mai devreme, Delia Budeanu a spus că lucrurile s-au întărâtat acum, înainte de campania din toamnă.

Delia Budeanu: Avem voie să facem aceste conexiuni, nu?
Sorin Burtea: Te duce cu mintea, deşi, să ştiţi că, prin ce-am întrebat eu, pe unde am vorbit, nu s-a pus problema ca domnia ei să aibe vreun sprijin dintr-un anume deal. Şi toată lumea spune că este iniţiativa dumneaei.
Delia Budeanu: S-ar putea.
Sorin Burtea: Probabil că aşa este, dar este foarte prost pusă şi foarte prost făcută. Şi nu serveşte cauzei de a merge, pentru că o modificare o faci să meargă bine. Când faci o modificare vrei s-aduci ceva ca lucrurile să meargă aşa cum trebuie.

Aura Corbeanu a subliniat faptul că lipsa de consultare duce la inducerea unei stări de nesiguranţă, că discuţia este esenţială pe problemele de fond ale legii, iar o problemă care trebuie analizată, din punct de vedere al perceperii la citirea textului, este independenţa sau dependenţa politică.

(...) Liviu Mihaiu a spus că nu problema de fond interesează, ci interesele de grup partidice. Deci nu se gândeşte nimeni la ce-i trebuie domnului Burtea şi ce-i trebuie domnului Popescu (...), nu. De-aia nici n-au fost chemaţi la Comisii şi au fost ignoraţi pentru că nu problema de fond îi int... . Domnilor, ce vă trebuie ca această televiziune să fie exemplară, să fie puternică şi să nu mai fie dominată inclusiv de lobby-ul televiziunilor private?
(...) Ion Popescu: Trei înaintări doamnei preşedintă. (...) Am purtat discuţii cu dumneaei. Am ajuns la concluzia că e pierdere de timp pentru că nu are capacitatea să elaboreze un proiect. Sunt şi eu dascăl de meserie, ştiu ce înseamnă o notă de expunere, ştiu să fac o notă de fundamentare, dar unde nu ştiu mă consult, dumneaei nu are capacitatea de a strânge specialiştii să discute, să descifreze şi legile scrise şi nescrise, ce înseamnă televiziune şi atunci e pierdere de timp. Am fost la cel care răspunde de grupul respectiv. N-aş vrea să vă spun că mi-a spus, nu mai încercaţi că exact ce aţi spus dumneavoastră, n-avem cu cine discuta. Dumneaei s-a ferit să discute cu cei de-aici, cu sindicatele, (...) n-a vrut să poarte discuţii pentru că n-a fost capabilă să gestioneze aceste discuţii.
(...) Sergiu Andon: Efectul groaznic nu-i atât reprezentarea şi numărul redus al voturilor din partea reprezentanţilor, ci opacifierea Consiliului de Administraţie. Pentru că dacă salariaţii au un singur, şi realizatorii, mă rog, creatorii, pe toţi îi includ aici, au un singur reprezentant care poate să fie, în primul rând, un om fără personalitate sau uşor manipulabil, în al doilea rând, sau un om ocupat. Transparenţa către întreaga industrie din Televiziunea Română s-a dus. Ăsta e rostul să ai un număr mai mare de reprezentanţi, că atunci circulă informaţia, ştiu cei care asigură mersul televiziunii, de fapt, ce discută şi ce hotărăşte Consiliul de Administraţie, cine pentru ce se bate, ori democraţie fără transparenţă nu există.”

În aceste condiţii, membrii Consiliului au apreciat că informarea publicului s-a făcut într-o manieră subiectivă, tendenţioasă şi partizană, iar în absenţa unui reprezentant al iniţiatorilor acestui proiect legislativ care să prezinte un punct de vedere pertinent cu privire la scopul, necesitatea şi importanţa modificării Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, publicul nu şi-a putut forma o opinie corectă în legătură cu subiectul dezbătut, creându-se impresia că proiectul legislativ este, în esenţă, defavorabil personalului care îşi desfăşoară activitatea în aceste instituţii.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE cu suma de 2.500 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare cu suma de 2.500 lei a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE pentru nerespectarea prevederilor art. 71 lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, titular al licenţei audiovizuale nr. TV 340/03.11.2005 şi al deciziei de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007, pentru postul de televiziune TVR 1 se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE
Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1 BUCUREŞTI
Cod fiscal R8468440

pentru postul de televiziune TVR 1

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 702/23.06.2009 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, pentru postul TVR 1 şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TVR 1 cu amendă în cuantum de 2.500 de lei, întrucât, în cadrul emisiunii ,,Ediţie specială’’ din 16 iunie 2009, care a avut ca subiect proiectul de modificare a Legii privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune nu a fost respectat principiul imparţialităţii şi echilibrului.

C.N.A. a constatat că la dezbaterea la care au participat şapte invitaţi, care au exprimat păreri critice privind proiectul în cauză, nu a fost invitat niciunul dintre iniţiatorii sau susţinătorii actului normativ. Potrivit prevederilor art. 71 din Codul audiovizualului, programele de ştiri şi dezbateri trebuie să respecte principiul asigurării imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.