Decizia nr. 701 din 23.06.2009

23.06.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 8647/03.06.2009, adresa nr. 9634/23.06.2009, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind spotul publicitar al SC Roşia Montana Gold Corporation SA pentru proiectul de exploatare minieră „Roşia Montana”, difuzat pe posturile de radio şi de televiziune.

Spotul transmis pe posturile de radio are următorul conţinut: "O voce din off pune următoarea întrebare: În ce proiect ar trebui să investească România 4 miliarde de dolari?

Mai mulţi cetăţeni dau următoarele răspunsuri:

- Cei 4 miliarde de dolari ar fi foarte bine investiţi într-o reformă a justiţiei, o justiţie pentru omul de rând;
- Aş investi banii în construirea de locuinţe sociale pentru tineri.
- Ai încerca să fac cât mai multe pentru bătrân.
- Ai face salariile mai mari ca să-şi dea interesul.

Voce din off: Noul proiect Roşia Montană aduce României 4 miliarde de dolari respectând standardele europene de mediu."

Până la data de 22 iunie 2009, spotul a fost transmis în această variantă şi pe postruile de televiziune.

În aceste condiţii, Consiliul a constatat că spotul încalcă prevederile art. 107 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea şi teleshoppingul trebuie să servească interesul public prin respectarea regulilor informării corecte.

Consiliul a constatat că informaţiile oferite publicului nu sunt corecte, în sensul că ele diferă în mod esenţial de cele oferite de Compania Roşia Montana Gold Corporation pe site-ul său.

Pe de o parte, la întrebarea: „În ce proiect ar trebui să investească România 4 miliarde de dolari?”, răspunsul Companiei este: „Noul proiect Roşia Montană aduce României 4 miliarde de dolari”. În acest fel, este indusă ideea potrivit căreia această sumă este în totalitate la dispoziţia statului român în scopul demarării investiţiei a cărei promovare este făcută de spot.

Pe de altă parte, din consultarea paginii de internet indicate în spot rezultă că, de fapt, suma de 4 miliarde de dolari urmează să fie introdusă în mod eşalonat în economia românească şi că, din aceasta, numai 1,8 miliarde dolari reprezintă beneficii directe ale statului român, materializate în dividende pentru Guvernul României, impozite pe salarii, redevenţe şi alte taxe.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că spotul pentru proiectul de exploatare minieră „Roşia Montana”, difuzat pe posturile de televiziune, până în data de 22 iunie 2009, precum şi pe posturile de radio contravine dispoziţiilor legale invocate, publicul nefiind informat corect cu privire la suma reală ce urmează să fie investită în România în perioada de derulare a proiectului.

Consiliul a analizat şi forma modificată a spotului, transmisă începând cu 22 iunie 2009 numai pe posturile de televiziune.

Spotul în ultima variantă are următorul conţinut:

"O voce din off pune următoarea întrebare: În ce proiect ar trebui să investească România 4 miliarde de dolari? Întrebarea este scrisă, cu litere mari, pe ecran. Mai mulţi cetăţeni dau următoarele răspunsuri:

- Cei 4 miliarde de dolari ar fi foarte bine investiţi într-o reformă a justiţiei, o justiţie pentru omul de rând;
- Aş investi banii în construirea de locuinţe sociale pentru tineri.
- Ai încerca să fac cât mai multe pentru bătrân.
- Ai face salariile mai mari ca să-şi dea interesul.

Voce din off: Noul proiect Roşia Montană aduce României 4 miliarde de dolari respectând standardele europene de mediu. (Acest text este scris cu litere mari, îngroşate).

În partea de jos a ecranului a fost scris cu litere mai mici, timp de 3 secunde, următorul text: Beneficiile directe ale Statului român, într-un cuantum evaluat la 1,8 miliarde USD. Beneficii indirecte pentru economia României, într-un cuantum evaluat la 2,2 miliarde USD. Află mai multe pe www.rmgc.ro."

Vizionând forma modificată a spotului, membrii Consiliului au constatat că acesta încalcă prevederile art. 107 şi art. 114 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 107, publicitatea şi teleshoppingul trebuie să servească interesul public prin respectarea regulilor informării corecte.

Alin. (2) al art. 114 alin. (2) prevede că orice informaţie sau avertizare difuzată sub formă de videotext va fi prezentată static, lizibil şi pe o perioadă suficientă, astfel încât să fie clar percepută de telespectatori.

Consiliul a constatat că la întrebarea: „În ce proiecte ar trebui să investească România 4 miliarde de dolari?”, răspunsul Companiei, subliniat şi scris cu litere mari şi îngroşate, este: „Noul proiect Roşia Montana aduce României 4 miliarde de dolari”.

Spre deosebire de această informaţie, percepută fără echivoc de telespectatori, în partea de jos a ecranului este titrat cu litere mici şi postat doar 3 secunde o informaţie deosebit de importantă, dar cu greu percepută de public, anume că beneficiile directe ale statului român sunt într-un cuantum evaluat la 1,8 miliarde dolari, iar beneficiile indirecte pentru economia României sunt într-un cuantum evaluat la 2,2 miliarde dolari.

O astfel de prezentare a informaţiilor în spotul de promovare a proiectului de exploatare minieră „Roşia Montana” este de natură să inducă publicului telespectator ideea potrivit căreia suma de 4 miliarde de dolari este la dispoziţia statului român în scopul demarării investiţiei, ceea ce este contrazis de realitate.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că spotul vizionat nu informează corect publicul, întrucât modalitatea în care a fost realizată această variantă nu prezintă în mod clar informaţiile cu privire la modul de distribuire a acestei potenţiale sume, astfel încât acestea nu pot fi percepute decât cu greu de public.

Or, potrivit legislaţiei audiovizuale, spoturile trebuie să ofere telespectatorilor informaţii pe care să le poată recepta cu uşurinţă şi în mod clar.

Pentru aceste considerente, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, intrarea de îndată în legalitate în privinţa spotului publicitar al SC Roşia Montana Gold Corporation SA pentru proiectul de exploatare minieră „Roşia Montana”, transmis pe posturile de radio şi de televiziune, în sensul ca acesta să fie difuzat cu respectarea condiţiilor de difuzare a publicităţii în audiovizual, în scopul informării corecte a publicului telespectator.