Decizia nr. 700 din 23.06.2009

23.06.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4, etaj 2, camera 28, C.U.I. 14080700

pentru postul REALITATEA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr. 9494/17.06.2009, privind spotul de promovare a acţiunilor organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, difuzat de postul de televiziune Realitatea TV în perioada 01 - 04 mai 2009.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 155 alin. din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit prevederilor invocate,

„Art. 155 - (1) În sensul prezentului cod, constituie publicitate politică clipurile publicitare care promovează un partid, un om politic sau un mesaj politic.

(2) Publicitatea politică este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.”

În fapt, în perioada 01-04.05.2009, postul Realitatea TV a difuzat un spot de promovare a acţiunilor organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului cu ocazia zilei de 2 mai, spotul având următorul conţinut:

„Dan Bitman: Sunt Dan Bitman. Sunt tânăr.
Monica Iacob Ridzi: Sunt Monica Iacob Ridzi. Sunt tânără ca şi tine.
Maria Dinulescu: Sunt Maria Dinulescu şi m-am născut pe 2 mai, de Ziua Tineretului. Pe 2 mai, mă simt de două ori mai tânără.
Monica Iacob Ridzi: Ministerul Tineretului şi Sportului te aşteaptă pe 2 mai în oraşul tău, să te simţi de două ori mai tânăr.

La finalul spotului a fost afişat textul: În plus, concerte în Bucureşti-Parc Izvor şi pe plajă la Costineşti! urmat de sigla Ministerului Tineretului şi Sportului.”

Faţă de conţinutul spotului, membrii Consiliului au constatat că acesta a reprezentat, în fapt, un material publicitar, la adresa unui om politic, respectiv a doamnei Monica Iacob Ridzi.

O astfel de promovare constituie publicitate politică, aşa cum este definită de prevederile art. 155 alin. (1) din Codul audiovizualului. Pentru ca această publicitate să poată fi difuzată în mod legal, ea trebuie să respecte dispoziţiile alin. (2) al aceluiaşi articol, în sensul că poate fi transmisă pe posturile de radio şi de televiziune numai în perioadele de campanie electorală.

Or, membrii Consiliului au constatat că în perioada de difuzare a spotului de promovare nu ne aflam într-o astfel de perioadă, motiv pentru care doamna Monica Iacob Ridzi , în calitate de om politic, nu putea fi promovată.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii trebuie să depună toate diligenţele necesare pentru evitarea transformării publicităţii comerciale în publicitate politică, aceasta fiind de natură să afecteze climatul politic.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual coroborate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât, în perioada 01-04 mai 2009, în cadrul spotului de promovare a acţiunilor organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului cu ocazia zilei de 2 mai, a făcut publicitate politică unui om politic, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 155 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţilor invocate, publicitatea politică este permisă numai în perioadele de campanie electorală.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.