Decizia nr. 699 din 23.06.2009

23.06.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. TV ANTENA 3 S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr. 9494/17.06.2009, privind difuzarea unui spot aparţinând Ministerului Tineretului şi Sportului în zilele de 30 aprilie şi 1 mai 2009 de postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunile, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 155 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:

(1) În sensul prezentului cod, constituie publicitate politică clipurile publicitare care promovează un partid, un om politic sau un mesaj politic.

(2) Publicitatea politică este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

În fapt, în ziua de 30 aprilie 2009, postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS a difuzat în cadrul unor calupuri publicitare, un spot de promovare a acţiunilor organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului cu următorul conţinut verbal:

„Dan Bitman: Sunt Dan Bitman. Sunt tânăr.
Monica Iacob Ridzi: Sunt Monica Iacob Ridzi. Sunt tânără ca şi tine.
Maria Dinulescu: Sunt Maria Dinulescu şi m-am născut pe 2 mai, de Ziua Tineretului. Pe 2 mai, mă simt de două ori mai tânără.
Monica Iacob Ridzi: Ministerul Tineretului şi Sportului te aşteaptă pe 2 mai în oraşul tău, să te simţi de două ori mai tânăr.

La finalul spotului a fost afişat textul: În plus, concerte în Bucureşti-Parc Izvor şi pe plajă la Costineşti! urmat de sigla Ministerului Tineretului şi Sportului.”

Spotul a fost difuzat şi în cadrul calupurilor publicitare difuzate în data de 1 mai 2009.

Vizionând spotul, membrii Consiliului au apreciat că, deşi, prin prezentare şi conţinut, acesta trebuia să promoveze acţiunile organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului cu ocazia zilei de 2 mai, în cadrul spotului a fost promovat, în fapt, un om politic, respectiv doamna Monica Iacob Ridzi.

Or, conform normelor audiovizuale în vigoare, difuzarea clipurilor publicitare care promovează un partid, un om politic sau un mesaj politic în afara perioadelor de campanie electorală, este interzisă.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii trebuie să depună toate diligenţele necesare pentru evitarea transformării publicităţii comerciale în publicitate politică, aceasta fiind de natură să afecteze climatul politic. Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 3 S.A. cu somaţie publică.

În conformitate cu dispoziţiile art. 162 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 3 S.A. - pentru postul de televiziune ANTENA 3 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu somaţie publică, întrucât, în zilele de 30 aprilie şi 1 mai 2009, în cadrul spotului de promovare a acţiunilor organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului cu ocazia zilei de 2 mai, a făcut publicitate politică unui om politic, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 155 din Codul audiovizualului. Potrivit dispoziţilor invocate, publicitatea politică este permisă numai în perioadele de campanie electorală.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.