Decizia nr. 684 din 09.09.2008

09.09.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind sancţionarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL _ cu obligaţia de a difuza, în ziua de 11 septembrie 2008, timp de 3 ore, între orele 18.00 şi 21.00, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A.

Bucureşti, Bd. Hristo Botev nr. 23, sector 3

pentru postul OTV
Bd. Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 septembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate la C.N.A. cu privire la mai multe ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, difuzate în perioada 01 august - 03 septembrie 2008, de postul OTV.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

În urma analizării conţinutului ediţiilor emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, cu privire la care au fost înregistrate reclamaţiile, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat grav şi în mod repetat dispoziţiile din legislaţia audiovizuală privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, demnitatea umană şi dreptul la propria imagine, asigurarea informării corecte şi respectarea principiului imparţialităţii în cadrul serviciilor de programe.

În privinţa protecţiei drepturilor copilului, membrii Consiliului au constatat că, deşi radiodifuzorul a fost sancţionat în mod repetat, în perioada 2007-2008, pentru încălcarea obligaţiei de a respecta principiul interesului superior al copilului, acesta a continuat să difuzeze emisiuni în care a abundat limbajul vulgar, injurios, fapt de natură să afecteze educaţia copiilor, precum şi pregătirea acestora pentru o integrare armonioasă în viaţa socială.

Astfel, au fost încălcate dispoziţiile art. 39 alin. (2) Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd că difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 42 alin. (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.

Membrii Consiliului au vizionat emisiunea “Dan Diaconescu Direct”, difuzată în ziua de 19.08.2008, în intervalul orar 19:21-03:14, moderată de domnul Gabriel Fătu şi au constatat că, pe parcursul ei, a fost folosit un limbaj injurios, trivial, suburban.

Moderatorul emisiunii, realizatorul farselor, nu numai că nu a fost preocupat ca emisiunea să se desfăşoarea cu respectarea legislaţiei audiovizuale, dar a fost cel care a provocat şi a menţinut un parcurs al acestora care era, în esenţă, previzibil. Astfel, pe de o parte, prin alegerea unor subiecte ale farselor cu conotaţii sexuale, dezvoltarea acestora nu putea să se facă decât pe această temă. Pe de altă parte, a fost vorba despre realizarea unor situaţii care, depăşind limita umorului, să provoace stări de natură conflictuală care să-i determine pe protagonişti la folosirea unui limbaj vulgar.

Exemplificăm din raportul de monitorizare:
Gabriel Fătu (p1-sel 08.23, ora 19.29, semn AP): Hai să începem cu o farsă ...(...)
Daniel (p1-sel 16.10, ora 19.37 ): N-ai zice mai bine să vin eu mâine la ea la servici, să discutăm acolo?
Gabriel Fătu (sel p1-16.14, ora 19:37, semn AP): Nu, pot să vin eu diseară la tine acasă şi dacă ai atâta tupeu, să-ţi dau vreo două în cap, dacă zic aşa că ne enervăm.
Daniel: A, păi stai că deja am început să ne şmecherim. Auzi, băi, băi pulă bleagă ...
Gabriel Fătu: Vorbeşte frumos, da? Că îţi închid telefonul acuma. (...)
Daniel: (sel.17.45): Eşti mare şi prost, asta eşti.
Gabriel Fătu: Bă băiatule, ţi-o iei mă.
Daniel: Eşti mare şi prost, eşti făcut din labă şi te doare capul, ...
Gabriel Fătu (râde): Tu vrei să vin eu acuma la tine să te calc în picioare, acolo, în parc?
Daniel: Te aştept.
Gabriel Fătu: Unde eşti mă în momentul ăsta că vin acolo. (...)
Gabriel Fătu (sel.20.10, ora 19:41): Deci eu te rog să mă ierţi dacă te-am jignit, dar te rog frumos dacă mâine mai vine fata asta supărată te-am spart la freză.

În consecinţă, moderatorul nu numai că a încălcat obligaţia pe care o avea ca pe parcursul emisiunii să nu permită folosirea unui limbaj injurios şi să reacţioneze prompt în astfel de situaţii, dar a susţinut detaşat un astfel de demers nelegal, sfidând normele care impun ca programele audiovizuale să fie difuzate cu respectarea obligaţiei ca aceste programe să nu afecteze dezvoltarea mentală sau morală a minorilor.

Cele mai multe reclamaţii formulate de telespectatori cu privire la ediţiile emisiunii “Dan Diaconescu Direct” din perioada august-septembrie 2008 au avut ca obiect calitatea limbajului folosit.

Membrii Consiliului au apreciat că intervenţiile Magdei Ciumac, invitată în unele dintre ediţiile emisiunii„Dan Diaconescu Direct” din această perioadă, ale lui Stelian Ogică, precum şi dialogurile dintre Magda Ciumac şi jurnalistul Luis Lazarus, au avut ca principală caracteristică utilizarea unui limbaj injurios şi vulgar, o parte importantă dintre reclamaţiile primite vizând modul de manifestare al acestora, precum şi lipsa de reacţie a moderatorului, domnul Dan Diaconescu.

Având în vedere că, potrivit Codului audiovizualului, moderatorul emisiunii are obligaţia de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios, Consiliul Naţional al Audiovizualului a intervenit, în calitate de garant al interesului public, în situaţiile în care a constatat încălcări ale legislaţiei audiovizuale privitoare la calitatea limbajului folosit în programele difuzate de OTV. Cu toate acestea, postul a continuat să transmită emisiuni cu un astfel de conţinut.

Reclamaţiile primite de Consiliu din partea telespectatorilor au avut în vedere, cu precădere, efectul unor astfel de emisiuni asupra copiilor, care au tendinţa de a imita astfel de comportamente, datorită discernământului redus.

Pentru evitarea difuzării unor emisiuni cu un astfel de conţinut la ore la care copiii au acces neîngrădit la programele audiovizuale, Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu obligaţia de a difuza, timp de 3 ore, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 21.00, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A., prin deciziile nr. 858/19.10.2007, nr. 261/15.04.2008 şi nr. 600/22.07.2008. Cu toate acestea, postul OTV a continuat să transmită emisiuni în care limbajul vulgar şi injurios au dominat conţinutul emisiunilor difuzate la ore accesibile tuturor categoriilor de public.

În privinţa respectării demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat, în perioada august - septembrie 2008, o serie de emisiuni în care dispoziţiile din Codul audiovizualului referitoare la această problemă au fost grav încălcate, fără a ţine cont de conţinutul deciziilor de sancţionare emise anterior de C.N.A. pentru încălcarea aceloraşi prevederi.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate dispoziţiile art. 36 alin. (1-2) din Titlul II - Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor invocate:

"(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale.

(2) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audioviozuale privind viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.„Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în ediţia emisiunii”Dan Diaconescu Direct", difuzată în ziua de 06.08.2008, dedicat cazului avocatei Elodia Ghinescu, au fost prezentate imagini filmate de postul OTV cu prim-planuri ale domiciliului familiei Cioacă, părinţii poliţistului Cristian Cioacă, fără a exista acordul acestora pentru difuzarea acestor imagini, astfel cum obligă prevederile legislaţiei audiovizuale.

Consiliul a apreciat că, în această situaţie, nu este aplicabilă excepţia reglementată de Codul audiovizualului la art. 36 alin. (3), potrivit căreia, astfel de imagini ar fi putut fi difuzate fără acordul persoanei dacă ar fi existat un interes public justificat şi dacă, între viaţa privată şi interesul public justificat, ar fi existat o legătură semnificativă.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că imaginile filmate pe proprietatea familiei Cioacă au surprins-o în curtea casei şi pe mama poliţistului Cioacă. Or, potrivit Codului audiovizualului, este interzisă difuzarea de imagini ale persoanei filmate în propria locuinţă sau în orice alte locuri private, fără consimţământului acesteia, consimţământ care nu a existat.

În privinţa respectării obligaţiei de a asigura informarea corectă a publicului, membrii Consiliului au constatat că, într-una din aceste ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, pe ecran a fost afişat titlul: „Atac cu bombă la OTV”, titlu menţinut pe ecran continuu. Deşi a lansat această informaţie, postul OTV nu a mai revenit cu nicio precizare care să poată clarifica situaţia, fapt de natură să creeze confuzie în rândul telespectatorilor, cărora li s-a indus ideea că la sediul postului ar fi avut loc un atentat cu bombă.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor, obligaţie pe care postul de televiziune OTV nu a respectat-o.

Membrii Consiliului au constatat că unele dintre aceste emisiuni au fost difuzate cu încălcarea principiului imparţialităţii, ceea ce a împiedicat publicul să-şi formeze o opinie corectă.

Prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului dispun că, în programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte, între altele, principiul asigurării imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Astfel, în studioul OTV a fost prezentă o femeie din judeţul Călăraşi care a afirmat că preotul duhovnic ar fi încercat să o agreseze sexual, în urmă cu 14 ani.

Propunând o dezbatere cu un astfel de subiect, postul OTV avea obligaţia să invite în studio fie pe preotul incriminat, fie un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, care să aibă posibilitatea să-şi exprime opinia în legătură cu temele discutate.

Nerespectarea acestor obligaţii de către domnul Dan Diaconescu, a permis difuzarea emisiunii cu încălcarea principiului imparţialităţii, fapt ce a condus la imposibilitatea ca publicul să-şi formeze o opinie corectă şi obiectivă despre subiectul propus spre dezbatere.

Membrii Consiliului au constatat că, deşi în fiecare dintre emisiunile difuzate, postul OTV a afişat pe ecran o întrebare la care publicul telespectator era invitat să răspundă, în nicio emisiune nu a fost precizat numărul de mesaje primite prin SMS, obligaţie prevăzută la art. 78 lit. h) din Codul audiovizualului.

Faţă de toate aceste constatări, care demostrează faptul că aceste ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct” au fost difuzate cu încălcarea gravă a normelor legale şi a principiilor ce guvernează audiovizualul, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţiunea prevăzută de art. 95 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, constând în obligarea radiodifuzorului de a difuza, în ziua de 11 septembrie 2008, timp de 3 ore, între orele 18.00-21.00, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A.

Sancţiunea a fost dată cu respectarea condiţiei prevăzute de art. 95 alin. (2) lit. b) din Legea audiovizualului, condiţie potrivit căreia aceasta putea fi aplicată numai gradual, numai după aplicarea de cel puţin două ori a sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a) a art. 95, respectiv obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A.

Astfel, membrii Consiliului au ţinut cont de faptul că radiodifuzorul a fost sancţionat anterior, prin Deciziile nr. 780/25.09.2007 şi nr. 957/07.11.2007 cu sancţiunea prevăzută de art. 95 alin. (1) lit. a), respectiv difuzarea timp de 10 minute, numai a textului deciziei de sancţionare emise de C.N.A., şi prin Deciziile nr. 858/19.10.2007, nr. 261/15.04.2008 şi nr. 600/22.07.2008 constând în obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, între orele 18.00-21.00, numai textul deciziei de sancţionare, sancţiuni care au fost aplicate după ce radiodifuzorul primise numeroase somaţii şi amenzi pentru încălcarea repetată a normelor din domeniul audiovizualului.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (2) al art. 95ˆ2 din Legea audiovizualului, o eventuală contestaţie nu suspendă de drept sancţiunea.

Constatând că au fost îndeplinite condiţiile legale prevăzute de dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE - SRL, având licenţa audiovizuală S-TV nr. 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu obligaţia de a difuza, în ziua de 11 septembrie 2008, timp de 3 ore, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 21.00, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A. pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe ale art. 36 alin. (1) şi (2), art. 37 alin. (1), art. 71 alin. (1) lit. a), art. 78 lit. h) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 95 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul OCRAM TELEVIZIUNE are obligaţia de a difuza, în ziua de 11 septembrie 2008, timp de 3 ore, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00-21.00, următorul text:

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu obligaţia de a difuza, în ziua de 11 septembrie 2008, timp de 3 ore, în intervalul orar 18.00-21.00, următorul text:

<<În urma analizării conţinutului mai multor ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, difuzate în perioada 01 august - 03 septembrie 2008, cu privire la care au fost înregistrate o serie de reclamaţii de la telespectatori, Consiliul Naţional al Audiovizualului a constatat că postul de televiziune OTV a încălcat grav şi în mod repetat dispoziţiile din legislaţia audiovizuală privind demnitatea umană şi dreptul la propria imagine, protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, asigurarea informării corecte şi respectarea principiului imparţialităţii în cadrul serviciilor de programe.

În privinţa protecţiei drepturilor copilului, membrii Consiliului au constatat că, deşi radiodifuzorul a fost sancţionat în mod repetat, în perioada 2007-2008, pentru încălcarea obligaţiei de a respecta principiul interesului superior al copilului, acesta a continuat să difuzeze emisiuni în care a fost folosit un limbajul vulgar, injurios, suburban.

Astfel, emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, difuzată în ziua de 19 august 2008, începând cu ora 19.00, care a conţinut farse făcute unor persoane de către actorul Gabriel Fătu, a abundat, pe întreaga desfăşurare, în expresii triviale.

Moderatorul emisiunii, realizatorul farselor, nu a fost preocupat ca emisiunea să se desfăşoare cu respectarea legislaţiei audiovizuale. Astfel, pe de o parte, au fost alese subiecte cu conotaţii sexuale la o oră la care copiii au acces nerestricţionat la televizor. Pe de altă parte, a fost vorba despre realizarea unor situaţii care, depăşind limita umorului, să provoace stări de natură conflictuală care să determine pe protagonişti la folosirea unui limbaj vulgar.

În consecinţă, moderatorul nu numai că a încălcat obligaţia pe care o avea ca, pe parcursul emisiunii, să nu permită folosirea unui limbaj injurios, dar a şi susţinut un astfel de demers nelegal, sfidând normele care impun ca programele audiovizuale să fie difuzate cu respectarea obligaţiei ca aceste programe să nu afecteze dezvoltarea mentală sau morală a minorilor.

Cele mai multe reclamaţii formulate de telespectatori cu privire la ediţiile emisiunii “Dan Diaconescu Direct” din perioada august-septembrie 2008 au avut ca obiect calitatea limbajului folosit.

Membrii Consiliului au apreciat că intervenţiile Magdei Ciumac, invitată în unele dintre ediţiile emisiunii„Dan Diaconescu Direct” din această perioadă, ale lui Stelian Ogică, precum şi dialogurile dintre Magda Ciumac şi jurnalistul Luis Lazarus, au fost dominate de utilizarea unui limbaj injurios şi vulgar, o parte importantă dintre reclamaţiile primite vizând modul de manifestare al acestora, precum şi lipsa unei reacţii ferme din partea moderatorului, domnul Dan Diaconescu.

"Magda: Tu te uiţi la tine în ce hal arăţi?
Lazarus: În ce hal arăt?
Magda: Vai, eşti un dezechilibrat! Sincer, eşti un prăpădit.
Lazarus:M-am dezechilibrat?Nu, tu eşti o prăpădită, mă! Prăpăditooo! Infractoareoo! Puşcăriaşooo! Mincinoasooo! Intonaţia ultimelor cuvinte a fost infantilă. Ai furat banii lui Tolea?
Magada: (...) Tu la ce eşti mic? La cap şi mai jos. Hai, pleacă, du-te-n durerea mea cu Dumnezeu înainte!"
Magda Ciumac la adresa lui Luis Lazarus: „Băi, tâmpitule”, „Du-te-n puii mei de jegos ordinar”, „Să nu mă ameninţi tu pe mine, handicapatule!”

De altfel, având în vedere că, potrivit Codului audiovizualului, moderatorul emisiunii are obligaţia de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios, Consiliul Naţional al Audiovizualului a mai intervenit, în calitate de garant al interesului public, în situaţiile în care a constatat încălcări ale legislaţiei audiovizuale privitoare la calitatea limbajului folosit în programele difuzate de OTV. Cu toate acestea, postul a continuat să transmită emisiuni cu un astfel de conţinut.

Pentru încălcări similare ale legislaţiei audiovizuale, Consiliul a mai sancţionat în trei rânduri postul de televiziune OTV cu obligaţia de a difuza, timp de 3 ore, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 21.00, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A., prin deciziile nr. 858/19.10.2007, nr. 261/15.04.2008 şi nr. 600/22.07.2008. Cu toate acestea, Consiliul constată că postul OTV continuă să transmită emisiuni în care limbajul vulgar şi injurios domină conţinutul emisiunilor difuzate, chiar şi la ore accesibile tuturor categoriilor de public.

Vizionând ediţiile reclamate, membrii Consiliului au mai constatat că radiodifuzorul a prejudiciat demnitatea şi imaginea unor persoane, încălcând drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului. Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în ediţia emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, difuzată în ziua de 06.08.2008, dedicat cazului avocatei Elodia Ghinescu, au fost prezentate imagini filmate de postul OTV cu prim-planuri ale domiciliului familiei Cioacă, părinţii poliţistului Cristian Cioacă, fără a exista acordul acestora pentru difuzarea acestor imagini, astfel cum obligaă prevederile legislaţiei audiovizuale.

Consiliul a apreciat că, în această situaţie, nu este aplicabilă excepţia reglementată de Codul audiovizualului, potrivit căreia, astfel de imagini ar fi putut fi difuzate fără acordul persoanei dacă ar fi existat un interes public justificat şi dacă, între viaţa privată şi interesul public justificat, ar fi existat o legătură semnificativă.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că imaginile filmate pe proprietatea familiei Cioacă au surprins-o în curtea casei şi pe mama poliţistului Cioacă. Or, potrivit Codului audiovizualului, este interzisă difuzarea de imagini ale persoanei filmate în propria locuinţă sau în orice alte locuri private, fără consimţământului acesteia, consimţământ care nu a existat.

În privinţa respectării obligaţiei de a asigura informarea corectă a publicului, membrii Consiliului au constatat că, într-una din aceste ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, pe ecran a fost afişat titlul: „Atac cu bombă la OTV”, titlu menţinut pe ecran continuu. Deşi a lansat această informaţie, postul OTV nu a mai revenit cu nicio precizare care să poată clarifica situaţia, fapt de natură să creeze confuzie în rândul telespectatorilor, cărora li s-a indus ideea că la sediul postului ar fi avut loc un atentat cu bombă.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor, obligaţie pe care postul de televiziune OTV nu a respectat-o.

Membrii Consiliului au mai constatat şi că unele dintre aceste emisiuni au fost difuzate cu încălcarea principiului imparţialităţii, ceea ce a împiedicat publicul să-şi formeze o opinie corectă.

Astfel, în studioul OTV a fost prezentă o femeie din judeţul Călăraşi care a afirmat că preotul duhovnic ar fi încercat să o agreseze sexual, în urmă cu 14 ani.

Propunând o dezbatere cu un astfel de subiect, postul OTV avea obligaţia să invite în studio fie pe preotul incriminat, fie un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, care să aibă posibilitatea să-şi exprime opinia în legătură cu temele discutate.

Nerespectarea acestor obligaţii de către domnul Dan Diaconescu a permis difuzarea emisiunii cu încălcarea principiului imparţialităţii, fapt ce a condus la imposibilitatea ca publicul să-şi formeze o opinie corectă şi obiectivă despre subiectul propus spre dezbatere."