Decizia nr. 638 din 05.08.2008

05.08.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 25.000 lei
a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL, cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3 CUI 15994676 Tel: 021/318.64.16; Fax: 021/318.64.12, 318.64.11

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 august 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţiile nr. 10298/28.07.2008, 10300/28.07.2008, 10299/28.07.22008, 10456/31.07.2008, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind ediţiile emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, difuzate în zilele de 25, 26 şi 28 iulie 2008, de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând raportul întocmit de Direcţia Monitorizare şi vizionând emisiunile, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 42 alin. (1-3) şi art. 43 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:

" Art. 42 - (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.
(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă."

(...)

„Art. 43 - (1) lit. b): Radiodifuzorii nu pot difuza imagini ale persoanei fără discernământ sau decedate, fără acordul familiei.”

În fapt, în ediţia „Dan Diaconescu Direct” din data de 28 iulie 2008, a fost difuzat episodul nr. 199 din seria emisiunilor având ca subiect cazul Elodiei Ghinescu, avocata din Braşov, dispărută în luna august 2007. În studio au fost invitaţi domnii: Luis Lazarus, prof.univ.dr. Hanibal Dumitraşcu, avocat Florin Dora. Emisiunea a fost moderată de domnul Dan Diaconescu. Invitaţii, împreună cu moderatorul, au analizat circumstanţele în care ar fi fost săvârşită presupusa crimă a cărei victimă a fost Elodia Ghinescu.

Pe parcursul emisiunii, a fost transmis un film realizat de domnul Luis Lazarus, în care au fost prezentate zone din ţară în care ar fi putut fi omorâtă şi, ulterior, ascunsă avocata. După aceea, a fost difuzat un reportaj realizat de acelaşi jurnalist, care a luat un interviu domnului Dumitru Ghinescu, tatăl avocatei dispărute. Pe toată durata reportajului, în partea inferioară a ecranului, pe fundal albastru, a fost titrat : „Tatăl Elodiei îl acuză pe Cioacă de crimă”.

În timpul interviului, domnul Ghinescu a adus o serie de acuzaţii grave, de natură penală, la adresa ginerelui său, poliţistul Cristian Cioacă. Astfel, tatăl Elodiei a afirmat că Cioacă făcea numai serviciu de noapte, timp în care se ocupa de recuperări, precum şi de prostituate. În momentul în care domnul Ghinescu a făcut această afirmaţie, Luis Lazarus a precizat că a auzit şi el de faptul că poliţistul Cioacă „făcea recuperări”. În continuare, domnul Ghinescu l-a acuzat pe soţul Elodiei că a premeditat presupusa crimă cu trei ani înainte, timp în care a căutat diferite ascunzişuri unde urma să ascundă trupul acesteia.

Membrii Consiliului au constatat că şi această ediţie a emisiunii „Dan Diaconescu Direct” s-a desfăşurat cu încălcarea gravă a normelor din domeniul audiovizualului care reglementează protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine.

Astfel, domnul Luis Lazarus a reluat acuzaţiile grave la adresa poliţistului Cristian Cioacă, pe care, în lipsa oricăror probe, îl consideră în continuare vinovat de moartea soţiei sale, Elodia Ghinescu. Acest fapt a rezultat atât din modul în care domnul Lazarus a realizat reportajul (titlul acestuia fiind edificator), dar şi din discuţiile purtate, pe parcursul emisiunii, unde a avut calitatea de invitat, şi unde a susţinut conţinutul acuzator al materialului filmat, fără a aduce nicio probă care să susţină realitatea acuzaţiilor formulate la adresa poliţistului Cioacă.

Faţă de atitudinea domnului Luis Lazarus, exprimată atât în direct, în studio, dar şi în materialul filmat prezentat în emisiune, realizatorul acesteia, domnul Dan Diaconescu, nu a avut nicio intervenţie, în sensul prevederilor art. 42 din Codul audiovizualului.

Astfel, Consiliul a constatat că acuzaţiile cu caracter penal formulate la adresa domnului Cioacă nu au fost probate, ci doar reluate în aceeaşi modalitate lipsită de profesionalism, insistându-se cu vehemenţă asupra ideii potrivit căreia poliţistul şi-a omorât, cu premeditare (de această dată) soţia.

Procedând în aceeaşi manieră ca şi în alte ediţii ale emisiunii pe care o realizează, domnul Dan Diaconescu nu a solicitat jurnalistului Luis Lazarus, autorul reportajului şi invitat în studio, să prezinte probe care să dovedească vreuna dintre faptele de care l-a învinuit, atât domnia-sa, cât şi tatăl Elodiei, domnul Dumitru Ghinescu, pe poliţistul Cristian Cioacă. În aceste condiţii, atitudinea realizatorului a fost aceea de a asista la un spectacol în cadrul căruia şi-a asumat rolul de spectator.

Or, calitatea sa de moderator şi de realizator de emisiuni audiovizuale îl obligă să difuzeze programe cu respectarea legislaţiei audiovizuale, legislaţie în cadrul căreia respectarea drepturilor şi ale libertăţilor fundamentale ale omului ocupă un rol esenţial.

Membrii Consiliului apreciază că libertatea de exprimare în cadrul oricărui program audiovizual trebuie exercitată raportat la prevederile art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care, la alin. (2), prevede că exercitarea libertăţii de exprimare comportă îndatoriri şi responsabilităţi, putând fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora.

Neîndeplinirea de către moderator a obligaţiei legale de a solicita probe în susţinerea acuzaţiilor formulate la adresa poliţistului Cristian Cioacă a fost de natură, pe de o parte, de a influenţa, în continuare, opinia publicului cu privire la situaţia de fapt, iar, pe de altă parte, de a afecta imaginea acestuia.

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi ediţia din ziua de 26 iunie 2008 a emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, în cadrul căreia, la un moment dat, fără nicio legătură cu subiectele dezbătute până atunci în emisiune, a fost expusă în prim plan, pe ecran, fotografia unui copil de trei ani, al unor etnici turci, copil despre care realizatorul a spus:

„Acesta e copilul dispărut! Pentru telespectatorii care îşi mai aduc aminte, copilul acelor etnici turci, copilul de trei ani a fost găsit adineaori, din păcate decedat. S-au mai gasit doar bucăţi din copil. Se spune că ar fi fost sfâşiat sau mâncat de către şacali.”

Membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate prevederile art. 43 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, prevederi potrivit cărora radiodifuzorii nu pot difuza imagini ale persoanei fără discernământ sau decedate, fără acordul familiei.

Consiliul a apreciat că, o astfel de expunere a imaginii copilului, a fost de natură să afecteze emoţional pe membrii familiei din care acesta făcea parte şi care, în acel moment, treceau printr-un moment de grea suferinţă.

Membrii Consiliului au constatat, de asemenea, că, deşi radiodifuzorul a fost sancţionat în mod repetat pentru limbajul folosit de invitaţi pe parcursul emisiunilor transmise de la începutul anului 2008, domnul Dan Diaconescu a continuat să manifeste toleranţă atunci când vocabularul utilizat de aceştia a abundat în expresii triviale, jignitoare, suburbane, reacţionând doar la încheierea discuţiilor dintre invitaţi şi telespectatori.

Acest lucru a fost remarcat şi de publicul telespectator, care şi-a manifestat nemulţumirea faţă de expresiile vulgare folosite de unele dintre persoanele invitate în emisiunea domnului Diaconescu.

Consiliul apreciază că atitudinea pasivă a moderatorului este de natură a încuraja manifestări comportamentale îndoielnice din punct de vedere moral, fapt de natură să afecteze calitatea programului audiovizual şi să prejudicieze publicul telespectator care optează pentru programele postului de televiziune OTV.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 25.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 25.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1-3) şi art. 43 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 638/05.08.2008 privind amendarea cu 25.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 25.000 lei, întrucât, în ediţia din data de 28 iulie 2008 a emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, moderatorul a permis invitaţilor să formuleze acuzaţii grave, de natură penală, nedovedite la adresa poliţistului Cristian Cioacă. Acest fapt a fost de natură să afecteze demnitatea şi dreptul la propria imagine ale acestuia, fapt ce contravine prevederilor art. 42 din Codul audiovizualului.

De asemenea, în cadrul ediţiei din data de 26 iulie 2008 a aceleiaşi emisiuni, a fost prezentată, fără acordul familiei, fotografia unui copil decedat, fapt ce contravine prevederilor art. 43 lit. b) din Codul audiovizualului, prevederi potrivit cărora radiodifuzorii nu pot difuza imagini ale persoanei fără discernământ sau decedate, fără acordul familiei."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.