Decizia nr. 608 din 27.05.2009

27.05.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL, CUI 15994676
cu sediul în BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 mai 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în perioada 18 - 25 mai 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de postul de televiziune OTV.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 şi ale art. 10 din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate:

,,Art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării unei campanii electorale, cu respectarea următoarelor principii:
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru - prezentarea competitorilor proporţională cu importanţa evenimentelor electorale;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant”.

„Art. 10 - Radiodifuzorii privaţi pot difuza contra cost numai acele producţii audiovizuale de promovare electorală care sunt realizate de către competitorii electorali şi la care radiodifuzorii nu au niciun fel de contribuţie editorială.”

Consiliul a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate privind emisiunea „Se întâmplă acum”, difuzată de postul de televiziune OTV în ziua de 25 mai 2009, începând cu ora 17:14. Emisiunea a avut menţiunea „Electoral” şi, la începutul acesteia, în partea de jos a ecranului, a fost afişat următorul text: „Emisiune de promovare electorală contra cost”.„Sub titlul:”În timp ce alţii şi-au bătut joc de banii pentru autostrăzi şi drumuri, în Ilfov primii 50 de Km de şosea europeană sunt gata", dl. Tudor Barbu a realizat un reportaj în comuna Cernica unde se construieşte o şosea. Principalii interlocutori ai lui d-lui Tudor Barbu au fost domnii Gelu Apostol (PD-L), primarul comunei Cernica şi Cristache Rădulescu (PD-L), preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov.

Cei doi au relatat că printr-o bună colaborare au reuşit să realizeze programe prin care au atras fonduri europene cu care se construiesc aici aceşti kilometri de şosea. Astfel au confirmat că îşi ţin promisiunile făcute în campania electorală pentru alegerile locale.

Ulterior, dl. Tudor Barbu i-a intervievat pe cei doi reprezentanţi PD-L despre alegerile europarlamentare, purtând o discuţie pe această temă cu aceştia.

Faţă de modul în care radiodifuzorul a înţeles să difuzeze această ediţie a emisiunii „Se întâmplă acum”, marcată ca fiind una cu caracter electoral şi purtând, în deschiderea emisiunii, menţiunea „Emisiune de promovare electorală contra cost”, Consiliul a constatat că au fost încălcate prevederile art. 10 din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Sub acest aspect, emisiunea ar fi putut fi difuzată ca una de promovare electorală contra cost, astfel cum s-a precizat pe post, doar dacă ea ar fi fost realizată de competitorul electoral promovat, respectiv PD-L, fără nicio contribuţie editorială din partea radiodifuzorului. Or, această emisiune de promovare s-a desfăşurat sub forma unui reportaj realizat de postul OTV, iar dl. Tudor Barbu, în calitate de realizator al emisiunii „Se întâmplă acum”, a fost cel care a făcut promovare electorală reprezentanţilor unui competitor electoral, respectiv PD-L.

Redăm din raportul de monitorizare:

" Tudor Barbu: Sunt importante alegerile astea europarlamentare?
Cristache Rădulescu: Sunt foarte importante.
Tudor Barbu: Oamenii au înţeles că e vorba de bani mulţi?
Cristache Rădulescu: Observ că majoritatea reprezentanţilor de la celelalte partide încearcă să minimalizeze importanţa acestor alegeri, dar eu de fiecare dată când stau de vorbă cu cetăţenii îi conştientizez de importanţa acestor alegeri. Şi în ce constă importanţa acestor alegeri, este faptul că parlamentarii pe care îi vom trimite în Parlamentul Europei, sunt oamenii care vor susţine proiectele pe care le avem pe rol pentru judeţ.
Tudor Barbu: Adică concret, se duc nişte PD-L-işti de-ai dumneavoastră în Parlamentul Europei, la Strassbourg.
Cristache Rădulescu: Pe domnul Stolojan de exemplu sau pe doamna Monica Macovei."

O astfel de abordare a fost de natură să contravină prevederilor legale invocate, constituind o încălcare a regulilor de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

În aceeaşi şedinţă, Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare cu privire la emisiunile de dezbatere electorală difuzate de postul de televiziune OTV în perioada 18 - 24 mai 2009.

Astfel, în cadrul emisiunilor de dezbatere desfăşurate în perioada menţionată, au fost prezenţi reprezentanţii PNT-CD, PFC, PRM şi a unor candidaţi independenţi - cu un număr de 11 participări, reprezentanţii PD-L cu un număr de 3 participări, cei ai PNL cu un număr de 2 participări, reprezentanţii PSD+PC cu o singură apariţie, în timp ce competitorii electorali ai altor partide politice care candidează pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, nu au avut nicio apariţie.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 391/2009.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale.

Sub acest aspect, radiodifuzorul a fost anterior somat, prin Decizia nr. 570/19.05.2009, să intre în legalitate, lucru care nu s-a întâmplat.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată.

În temeiul prevederilor art. 21 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală S-TV nr. 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 şi ale art. 10 din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
Franklin nr. 14 sector 1, parter, ap. 2
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 608/27.05.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât, emisiunea „Se întâmplă acum” din 25 mai 2009, deşi a fost declarată ca fiind una de promovare electorală, a fost realizată de postul OTV, iar realizatorul acesteia a promovat pe reprezentanţii unui competitor electoral la alegerile europarlamentare, fapt ce contravine art. 10 din Decizia privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii privaţi pot difuza contra cost numai acele producţii audiovizuale de promovare electorală care sunt realizate de către competitorii electorali şi la care radiodifuzorii nu au niciun fel de contribuţie editorială.

De asemenea, postul OTV a difuzat, în perioada 18 - 24 mai 2009, emisiuni de dezbatere referitoare la activitatea de campanie electorală ale candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile pentru Parlamentul European cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului.

Astfel, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală desfăşurate în perioada menţionată, reprezentanţii PNT-CD, PFC, PRM şi a unor candidaţi independenţi au beneficiat de 11 participări, reprezentanţii PD-L de un număr de 3 participări, cei ai PNL de un număr de 2 participări, reprezentanţii PSD+PC de o singură participare, în timp ce alţi competitori electorali care candidează pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, nu au avut nicio participare."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.