Decizia nr. 603 din 22.07.2008

22.07.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 iulie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare privind difuzarea de către posturile de televiziune a spotului publicitar ,,Creditul imediat’’ oferit de Bancpost.

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării spotului menţionat mai sus, membrii Consiliului au constatat că spotul nu respectă dispoziţiile privind informarea corectă a publicului prevăzute de art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii dispuse de art. 114 alin. (1) lit. d) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

În conformitate cu art. 114 alin. (1) lit. d) din Codul audiovizualului, informaţiile prezentate în spoturi publicitare sau în emisiuni de teleshopping nu trebuie să inducă în eroare publicul, direct ori prin omisiune, în privinţa condiţiilor în care sunt distribuite produsele sau sunt prestate serviciile.

Spotul ,,Creditul imediat’’ a fost difuzat de posturile de televiziune Pro TV, Realitatea TV, Prima TV şi a avut următorul conţinut:

Doi tineri se plimbă cu o barcă, care e găurită în câteva locuri. Băiatul încearcă să oprească apa ca să nu inunde barca.

Voce off: Cum să visezi la un trai liniştit când banii sunt puţini, iar dorinţele apar pe neaşteptate. Mobilă nouă(1500 euro), computerul (400 euro), o vacanţă în doi (700 euro), pentru toate acestea există „Creditul imediat” de la Bancpost. Cu doar 18 lei pe lună, planurile tale devin realitate. Aplică acum şi profită de oferta de vară, cu 0% comision de acordare. Îndrăzneşte să visezi. Noi venim cu banii. Vino la Bancpost.

Pe ecran este prezentat un afiş pe care scrie: ,,Creditul Imediat până la 30.000 Euro. 18 lei/lună pentru fiecare 1000 lei împrumutaţi.’’

În josul afişului este menţionat, cu caractere scrise mărunt, textul: ,,Promoţia 0% comision de acordare este valabilă pentru creditele în RON şi EURO acordate până la data de 15.08.2008. DAE începând de la 10,9% pentru un credit de 10 ani.’’

Apare un alt afiş cu sigla Bancpost: ,,Membră a grupului Eurobank EFG. Infoline 0800810001. www. bancpost.ro.’’

Analizând conţinutul spotului cât şi modul de prezentare al acestuia, membrii Consiliului au constatat că publicul telespectator nu este informat în mod corect cu privire la condiţiile de creditare practicate de ,,Bancpost’’. Astfel, potrivit informaţiilor verbale din spot (Cu doar 18 lei pe lună, planurile tale devin realitate) rezultă că beneficiarul creditului ar plăti doar 18 lei pe lună, (suma împrumutată nefiind specificată), în timp ce din menţiunile scrise, afişate pe ecran, reiese că, de fapt, se achită 18 lei pe lună pentru fiecare 1000 de lei împrumutaţi (,,Creditul Imediat până la 30.000 Euro. 18 lei/lună pentru fiecare 1000 lei împrumutaţi.’’).

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că spotul publicitar “Creditul imediat’’ este difuzat cu nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la informarea corectă a publicului, precum şi a celor referitoare la regimul difuzării publicităţii.

În calitate de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului are obligaţia de a proteja interesele publicului şi în acest scop, de a intervini pentru ca orice radiodifuzor să ofere publicului o informaţie corectă şi completă, pe care acesta să o poată folosi în forma ce i-a fost prezentată, obligaţie prevăzută de legislaţia specifică domeniului audiovizual.

Pentru aceste considerente, Consiliul Naţional al Audiovizualului a constatat că spotul “Creditul imediat” s-a promovat fără a fi respectate dispoziţiile privind informarea corectă prevăzute de art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului şi condiţiile de difuzare a publicităţii prevăzute de art. 114 alin. (1) lit. d) din Codul audiovizualului.

În consecinţă, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea de îndată în legalitate în privinţa spotului publicitar ,,Creditul imediat’’, în sensul punerii de acord a informaţiei oferite, în mod verbal, publicului prin spot cu informaţiile afişate pe ecran.