Decizia nr. 602 din 22.07.2008

22.07.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 iulie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare şi a vizionat înregistrările ediţiilor emisiunii „Teleconcurs”, difuzate în zilele de 14 şi 15 iunie 2008 de către postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând raportul întocmit de Direcţia Monitorizare şi vizionând înregistrările ediţiilor emisiunii „Teleconcurs”, difuzate în zilele de 14 şi 15 iunie 2008, în intervalul orar 09.31-10.28, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale art. 101 alin. 1 lit. b) şi c) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul audiovizualului, comunicarea în cadrul unei emisiuni sau al unui program a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie, în scopul invitării publicului de a participa la un concurs cu premii sau televot ori pentru a-şi exprima opiniile, trebuie să respecte următoarele cerinţe:

b) să informeze corect publicul cu privire la condiţiile şi modalitatea de a intra în posesia premiului oferit, inclusiv eventualele costuri suplimentare;

c) în situaţia în care tariful se aplică în mod automat din momentul formării numărului (apel fără răspuns), acest lucru va fi adus la cunoştinţă publicului pe parcursul emisiunii, periodic, atât sub formă scrisă, cât şi oral.

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării celor două ediţii ale emisiunii, membrii Consiliului au constatat că postul OTV nu a respectat obligaţiile legale referitoare la informarea corectă a publicului telespectator cu privire la condiţiile şi costurile de participare la concurs. În fapt, postul OTV a difuzat în zilele de 14 şi 15 iunie 2008, în intervalul orar 09.31 – 10.28, două ediţii ale emisiunii „Teleconcurs”.

Membrii Consiliului au constatat că, în ambele ediţii, radiodifuzorul nu a respectat cerinţa prevăzută la art. 101 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, în sensul că regulamentul care cuprindea informaţii minime de participare la concurs a fost adus la cunoştinţa telespectatorilor sub formă scrisă, în partea de sus a ecranului, printr-un croll care a derulat permanent.

Informaţiile respective au fost scrise cu caractere de dimensiuni mici , greu lizibile şi au fost acoperite parţial de sigla şi ceasul postului OTV. Astfel, numărul de telefon „Infoline” nu se vedea, iar sub tariful telefonic a fost titrat, greu lizibil: „Selectarea participanţilor care urmează să intre în concurs se face aleatoriu, prin calculator”.

De asemenea, au fost încălcate şi prevederile art. 101 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului, deoarece avertizarea „Simpla apelare neurmată de convorbire se taxează.” nu a fost făcută şi sub formă orală de către prezentatoare, nici la începutul emisiunii şi nici pe parcursul derulării acesteia, astfel cum prevăd dispoziţiile legale invocate.

Postul OTV nu a respectat nici condiţiile de informare corectă a publicului, reglementate de dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât în ediţia emisiunii „Teleconcurs” din ziua de 14 iunie 2008, prezentatoarea a dezinformat publicul în legătură cu timpul real rămas până la finalul ediţiei.

Astfel, în ediţia emisiunii „Teleconcurs” din data de 14 iunie 2008, deşi mai erau aproximativ 21 de minute pâna la finalul emisiunii, prezentatoarea invita insistent publicul să intre în direct şi făcea afirmaţii de genul:

„Este ultimul minut din acest concurs. Aţi auzit bine. Nu mai este timp de gândire. Am garantat momentul. Cineva va intra în legătură directă, cu siguranţă. Garantez. Vă promit acest lucru. Acum, acum! Repede, repede! Nu mai avem foarte mult timp. Mai avem foarte puţin. Este o emisiune foarte, foarte scurtă şi este o emisiune de o oră. Şi a trecut foarte mult din ea. Sună alarma. Ştiţi ce înseamnă? Ştiţi ce înseamnă? Ne presează timpul, ne presează timpul. Sunt ultimele minute, doamnelor şi domnilor.”

(...)

„Sunt ultimele minute. Este finalul emisiunii. Fi-na-lul. Aţi auzit foarte bine. Ultimul minut din această emisiune. Ultimul minut. Nu mai este timp.”

Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că dispoziţiile legale privind asigurarea unei informări corecte a publicului telespectator, în programele audiovizuale, trebuie respectate de toţi radiodifuzorii, mai ales atunci când interesele publicului trebuie protejate în ceea ce priveşte aspectele de natură financiară.

Ţinând seama de toate acestea, membrii Consiliului au constatat că postul de televiziune OTV a difuzat cele două ediţii ale emisiunii „Teleconcurs” cu încălcarea normelor legale ce privesc obligaţia radiodifuzorilor de a asigura informarea obiectivă, prin prezentarea în mod corect a informaţiilor transmise publicului telespectator, public care, în aceste condiţii, a fost indus în eroare.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 al aceleiaşi legi, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu somaţie publică, întrucât publicul telespectator nu a fost informat corect şi complet cu privire la condiţiile şi costurile de participare la concursurile organizate în zilele de 14 şi 15 iunie 2008, fapte ce contravin dispoziţiilor art. 3 din Legea audiovizualului şi ale art. 101 din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.