Decizia nr. 600 din 22.07.2008

22.07.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind sancţionarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
cu obligaţia de a difuza, în ziua de 23 iulie 2008, timp de 3 ore, între orele 18.00 şi 21.00, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A.

cu sediul în Bucureşti, Bd. Hristo Botev nr. 23, sector 3

pentru postul OTV
Bd. Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 iulie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA cu privire la emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, ediţiile difuzate în perioada iunie-iulie 2008, de postul OTV. Au fost înregistrate următoarele reclamaţii: nr. 7927/09.06.2008, 7929/09.06.2008, 8072/11.06.2008, 8255/13.06.2008, C334/25.06.2008, 8988/30.06.2008, 9058/01.07.2008, 9270/04.07.2008, 9327/07.07.2008, 9328/07.07.2008, 9331/07.07.2008, 9332/07.07.2008, 9556/09.07.2007, 9581/10.07.2008, 9589/10.07.2008, 9590/10.07.2008, 9647/11.07.2008, 9649/11.07.2008, 9650/11.07.2008, 9651/11.07.2008, 9765/15.07.2008, 9771/15.07.2008, 9773/15.07.2008, 9774/15.07.2008, 9775/15.07.2008, 9778/15.07.2008, 9780/15.07.2008, 9866/17.07.2008 şi 9867/17.07.2008.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 precum şi pe cele ale art. 9 alin. (3), art. 11, art. 34 alin. (1), art. 36 alin. (4), art. 42 alin. (1-5) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

În fapt, radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a difuzat pe postul OTV, în perioada iunie-iulie 2008, mai multe ediţii ale emisiunii “Dan Diaconescu Direct”, în cadrul cărora au fost invitaţi, printre alţii, soţii Magda şi Tolea Ciumac.

În urma analizării acestor ediţii, cu privire la care au fost înregistrate 34 de reclamaţii, membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate principiile şi normele legale ce guvernează comunicarea audiovizuală.

În urma analizării ediţiei din 05.06.2008 a emisiunii “Dan Diaconescu Direct”, Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile art. 9 alin. (3) din Codul Audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora, după ora 22,00 este interzisă difuzarea de emisiuni, la care participă copii în vârstă de până la 14 ani, realizate în direct de către radiodifuzori licenţiaţi în România.

Au fost încălcate, de asemenea, dispoziţiile art. 11 din acelaşi act normativ, dispoziţii potrivit cărora radiodifuzorii au obligaţia de a lua toate măsurile astfel încât, copilul implicat, în orice mod, în emisiuni de radio sau de televiziune să nu fie expus nici unui risc fizic, psihic ori moral care ar putea decurge din realizarea respectivelor emisiuni.

Astfel, în urma monitorizării, s-a constatat că în emisiunea “Dan Diaconescu Direct”, difuzată în data de 05.06.2008, cu titlul “PRIMA CONFRUNTARE ADEVĂRATĂ ÎNTRE TOLEA CIUMAC ŞI SOŢIA LUI, MAGDA”, cu menţiunea “EXCLUSIV”, în intervalul orar 23:07 – 23.21, emisiune care a fost reluată în data de 16.06.2008, în studio a fost prezent copilul soţilor Ciumac, în vârstă de aproximativ 3 ani, care a asistat la următorul dialog:

Dan Diaconescu: I-l daţi domnului Tolea sau nu?
Tolea: Daţi să-l ţină, nu contează.
Magda: Este al meu copilul. N-am înţeles. De ce să-l dau?
Dan Diaconescu: E, este şi al domnului Tolea.
Magda: Care l-a ţinut până acum.
Tolea: Să-l ţină, nu-i problemă. Trebuia să vină cu el dacă vroia să-l ţină mai mult.

Membrii Consiliului au apreciat că difuzarea unei emisiuni în care copilul este expus, în direct, pentru rezolvarea unor probleme grave ale părinţilor acestuia, este de natură a-i afecta creşterea şi educaţia, având în vedere nevoia de protecţie psihică şi morală a acestuia, precum şi de necesitatea integrării lui armonioase în viaţa socială.

Mai mult, minorul a fost pus în situaţia de a asista la discuţii care au depăşit puterea lui de înţelegere şi de judecată, fapt de natură să afecteze dezvoltarea sa şi integrarea armonioasă în viaţa socială.

Membrii Consiliului au mai constatat faptul că, radiodifuzorul a transmis unele ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, cu încălcarea gravă a principiului prezumţiei de nevinovăţie, principiu potrivit căruia toţi oamenii sunt nevinovaţi, atât timp cât presupusele lor fapte penale nu au fost dovedite definitiv de către justiţie.

Au fost încălcate, prin aceasta, prevederile art. 34 alin. (1) din Codul Audiovizualului, prevederi potrivit cărora, orice persoană acuzată sau cercetată pentru săvârşirea unei infracţiuni este prezumată nevinovată atât timp cât nu a fost condamnată printr-o hotărâre penală definitivă şi irevocabilă.

Astfel, s-a constatat că, în cadrul acestor emisiuni, atât moderatorul, cât şi unii dintre invitaţi, au adus acuzaţii grave, nedovedite, de natură penală la adresa unor persoane, iar unele dintre titlurile afişate de radiodifuzor pe ecran, în timpul desfăşurării emisiunilor, au avut acelaşi caracter acuzator.

De exemplu, în emisiunea “Dan Diaconescu Direct”, difuzată în data de 10.07.2008, în intervalul orar 19.11 – 06.29, între realizatorul acesteia şi Tolea Ciumac a avut loc următorul dialog:

Dan Diaconescu (reper 55.33 selecţie P8): Eu v-am pus să mergeţi prin cimitire la 12 noaptea? Eu v-am pus să luaţi banii lui Gicală, ăla?
Tolea: Eu merg în cimitire şi tot ce fac, nu-mi e ruşine de faptele mele. Dar dumneavoastră nu vă este ruşine că acuzaţi un om nevinovat? Şi-l puneţi criminal?
Dan Diaconescu: Nu sunteţi deloc nevinovat, domle. Aţi tras în Alain Moisin, de exemplu.
Tolea: Păi, atunci, spuneţi acolo că am dat în Alain Moisin, nu că am omorât-o pe Elodia.
Dan Diaconescu: Nu a scris nimeni că aţi omorât-o pe Elodia. Nu sunteţi chiar atât de naiv cum vreţi să păreţi.
Dan Diaconescu (reper 14:33 selecţie P9): Ştiţi care este norocul dumneavoastră, domnu Tolea? Că trăim nişte vremuri în care societatea noastră, în anumite segmente ale ei, este condusă de nişte tipi ca dumneavoastră, care se consideră mai presus de lege, care fură din banii celorlalţi şi care nu dau socoteală în faţa legii (...)

Membrii Consiliului apreciază că, prin titlurile afişate pe ecran, în mai multe ediţii ale acestei emisiuni, radiodifuzorul a încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie, a adus acuzaţii de natură penală şi a influenţat opinia publicului cu privire la starea de fapt existentă, precum şi la imaginea unor persoane.

Redăm spre exemplificare:

-„TOLEA ŞI-A ATACAT SOŢIA ŞI I-A FURAT TELEFONUL MOBIL”.
-“TOLEA: SUNTEŢI PREA PROŞTI PENTRU A AFLA VREODATĂ UNDE AM ÎNGROPAT-O PE ELODIA”.
- “MAGDA A DESCOPERIT GROPILE DIN BACĂU UNDE TOLEA AR FI ASCUNS CADAVRELE”
- “MAGDA: “TOLEA A COMIS 3 CRIME, MAGDA POVESTEŞTE CUM SOŢUL EI UCIDE OAMENI”.

Membrii Consiliului au constatat, de asemenea, încălcarea dispoziţiilor art. 36 alin. (4) din Codul Audiovizualului potrivit cărora, informaţiile privind adresa unei persoane sau a familiei sale şi numerele lor de telefon nu pot fi dezvăluite fără permisiunea acestora.

Astfel, în cadrul emisiuniii „Dan Diaconescu Direct”, difuzată în data de 26.06.2008, în intervalul orar 19:17– 06:29, domnul Gabriel Badiu, încălcând normele audiovizuale invocate mai sus, a făcut public numărul de telefon al unei telespectatoare, şi a avut următorul comentariu, referindu-se la un mesaj de pe telefonul mobil:

“Uite cum ne sună pe mine, nenorocita asta, care spune să dea Dumnezeu să muriţi la cutremur toţi şi o să crăpaţi acolo toţi, şi ne tot înjură. Să rămână proştii ăia de telespectatori ... Domnu Diaconescu lăsaţi-mă să-i dau numărul de telefon lu nenorocita asta, că ne blesteamă în toate felurile. Păi, da cum poate să spună aşa ceva? Căzăturile de telespectatori. Păi e posibil aşa ceva?”

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul mai multor ediţiii ale emisiunii “Dan Diaconescu Direct”, au fost încălcate, în mod repetat şi flagrant, normele referitoare la dreptul la propria imagine şi demnitate prevăzute de Decizia 187/2006 privind “Codul de reglementare a conţinutului audiovizual”. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 42:

“(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine”.
“(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars”.
“(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă”.
“(4) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane”.
“(5) Sunt interzise în programele audiovizuale orice referire peiorativă la adresa persoanelor în vârstă sau cu dizabilităţi, precum şi punerea acestora în situaţii ridicole ori umilitoare”.

Pasivitatea moderatorului, care avea obligaţia de a pune în vedere invitaţilor să probeze afirmaţiile acuzatoare la adresa unei persoane, sau să indice cel puţin probele care le susţin, a permis invitaţilor să reia acuzaţiile, în mod repetat, în mai multe emisiuni, ceea ce a echivalat cu acuzarea publică a domnului Tolea Ciumac, care nu a fost prezent în emisiunile respective pentru a se putea apăra şi căruia nu i-a fost solicitat punctul de vedere cu privire la acuzaţiile formulate la adresa sa.

Prin titlurile afişate pe ecran, dar, mai ales, prin modalitatea în care au fost formulate întrebările, precum şi prin lipsa de atitudine a moderatorului cu privire la acuzaţiile formulate de invitată, publicului i-a fost indusă ideea potrivit căreia domnul Tolea Ciumac a comis mai multe crime, deşi nu a fost prezentată o hotărâre judecătorească definitivă prin care să se fi stabilit aceste fapte.

Neîndeplinirea obligaţiei legale a moderatorului de a solicita probe în susţinerea acuzaţiilor formulate la adresa unor persoane, a fost de natură, pe de o parte, de a influenţa opinia publicului cu privire la situaţiile de fapt, iar, pe de altă parte, de a afecta imaginea persoanelor la adresa cărora au fost formulate aceste acuzaţii.

De asemenea, deşi, potrivit dispoziţiilor Codului audiovizualului, realizatorul emisiunii are obligaţia de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios şi jignitor, domnul Dan Diaconescu, ori alţi jurnalişti care au moderat emisiunile difuzate în această perioadă, având-o ca invitată pe Magda Ciumac, nu şi-au îndeplinit această obligaţie.

Vizionând unele ediţii ale emisiunii “Dan Diaconescu Direct”, s-a constatat că invitata acesteia, doamna Magda Ciumac, a utilizat un limbaj injurios, trivial, suburban, fiind enunţate o serie de afirmaţii şi expresii jignitoare, atât la adresa telespectatorilor postului de televiziune OTV, cât şi la adresa persoanelor care au intervenit telefonic pentru a-şi exprima punctul de vedere cu privire la subiectele dezbătute în emisiune.

Spre exemplu, psihologul Ilie Marinescu, care a intervenit prin telefon în emisiunea din 05.07.2008, a fost jignit de doamna Magda Ciumac care a folosit un limbaj licenţios la adresa sa. Solicitându-i moderatorului să ia atitudine cu privire la conduita invitatei, domnul Dan Diaconescu nu a intervenit pentru a interzice doamnei Magda Ciumac să folosească un limbaj suburban, ba chiar a încurajat-o, provocând-o la discuţii în acest sens.

Magda: Sunteţi dumneavoastră nebun. Sincer. Dacă dumneavoastră spuneţi ceea ce-am vorbit eu prin telefon, un psiholog sănătos la cap nu face aşa ceva. Părerea mea.
Ilie Marinescu: Pe dumneavoastră nu v-am făcut nebună. Da? Deci cum vă permiteţi ...?
Magda: Păi v-am întrebat. Nu v-am făcut, că dacă vreau să vă fac, vă fac oricum.
Magda (...) chiar vroiam să te sun astăzi sau mâine să-l conving pe Tolea, să ne faci un bine. Dar tu trebuieşti dus la psiholog. Eşti nebun (...)
Ilie Marinescu: Domnu’ Diaconescu .... dacă dumneavoastră veţi continua .... nu vă e ruşine stimată doamnă? Da, nu vă e ruşine? Păi nu aveţi ruşine (...)
Dan Diaconescu (reper 37.50 selecţie P7): Păi, doamna Magda nu vedeţi ce spune că se duce sănătoasă la psiholog şi pleacă nebună de acolo. Zice doamna Magda, în numele pacienţilor.

Membrii Consiliului au mai constatat şi încălcarea normelor privind interzicerea oricăror referiri peiorative la adresa persoanelor în vârstă, ori cu dizabilităţi şi punerea acestora în situaţii ridicole ori umilitoare.

Spre exemplu, în emisiunea “Dan Diaconescu Direct” din data de 28.06.2008, în intervalul orar 20:00 – 07.27, moderată de Gabriel Badiu au intervenit telefonic mai mulţi telespectatori.

Pe parcursul emisiunii, la ora 21.45.05, - la telefon Maria, vorbeşte din partea unui grup de persoane mai în vârstă:

Moderator: Da, doamna Maria, vă ascultăm!
Maria: Întrece orice limită de bun simţ! Pe mine nu mă interesează!
Moderator: Nu are sau o întrece?
Magda: Aşa sunt eu mai nesimţită!
Maria: Te rog foarte mult să nu fii obraznică!
Magda: Dar dumneavoastră nu fiţi aşa de agitată, că faceţi infarct!
Maria: Păi să o rugaţi să nu mă mai întrerupă, dacă e atât de nesimţită!
…Magda: Vedeţi să nu faceţi infarct! Luaţi un ceai de muşeţel! (…)
Magda: Deci, doamnă, un ceai de muşeţel să vă calmaţi ...
…..
Magda: Şi dumneavoastră vă agitaţi ca un sifon!
Maria: N-am nevoie să-mi spui! Domnu’ Diaconescu!
Moderator: Da, doamnă! Am reţinut doamnă! O să o trag de urechi acum!
Maria: Poftiţi?
Moderator: O să o trag de urechi că aicea de fapt a greşit, gata!
Maria: Fără ... fără ironii domnu’ Diaconescu!
Moderator: Nu, nu, nu. Fără ironii!

La ora 01.29.07 , la telefon Mariana:
Magda: Tăceţi, doamna Mariana, din gură. Aţi zis că vreţi să vă duceţi la cimitir. Duceţi-vă!
Mariana: Nu ţi-e ruşine, măi! Mă, nu ţi-e ruşine, măi? Să nu te fac cum eşti. Să nu-ţi adresez nişte cuvinte pe care le meriţi, măi. Ca şi caracterizare.
Moderator: Chiar că eşti neobrăzată. Băi, eşti de groază. (...)
Magda: Tu, femeie, tu eşti nebună. Ce continui să ţipi în halu ăsta?
Moderator: Alo! Alo! Alo!
Magda: Da e nebună, domnu Badiu.
Moderator: Da fără jigniri, dragă.
Magda: Da cum îşi permite să mă judece o ameţită ca ea, la ora asta? _ (...)
Magda: Domnu Badiu, femeia asta e nebună?
Magda: Vezi-ţi de copiii tăi, jegoaso!
Magda: Domnu Badiu, este normal să se ia o persoană de viaţa mea? Ce am făcut eu la 16 ani? O ameţiţă din aia de 50 de ani? Cu din ălea ca tine, tu femeie, tot Mariana Cristian o chema, a trăit Tolea, de 62 de ani. Vezi că te ia şi pe tine. Ai 50, ai zis.

Membrii Consiliului au reţinut, în mod deosebit, lipsa de reacţie a moderatorilor care nu au luat atitudine şi au permis unor invitaţi să utilizeze un limbaj vulgar, injurios, încurajându-i sau provocându-i la discuţii în acest sens, deşi cunoşteau că legislaţia din domeniul audiovizualului este grav încălcată, permiţând, prin aceasta, prejudicierea dreptului la propria imagine ori demnitatea unor persoane.

Consiliul a mai constatat că au fost încălcate şi normele privind informarea corectă, prevăzute la art. 3 din Legea audiovizualului, norme potrivit cărora:

“(1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului”.
“(2) Toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”.

Analizând emisinile “Dan Diaconescu Direct”, transmise în perioada iunie-iulie 2008, Consiliul a constatat că difuzarea acestora s-a făcut şi cu încălcarea prevederilor Legii audiovizualului în ce priveşte respectarea dreptului publicului la o informare corectă deoarece, părţi din unele emisiuni au fost transmise în reluare, fără ca această menţiune să fie făcută pe ecran, astfel încât publicul a fost indus în eroare cu privire la caracterul transmisiei şi desfăşurarea evenimentelor în timp real.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, spre exemplu, partea cu titlul “PRIMA CONFRUNTARE ADEVĂRATĂ ÎNTRE TOLEA CIUMAC ŞI SOŢIA LUI MAGDA”, cu menţiunea “EXCLUSIV”, în care a fost prezent copilul acestora, difuzată în data de 16.06.2008, în intervalul orar 22.31 - 22.45, a fost o redifuzare a unei părţi a emisiunii “Dan Diaconescu Direct”, difuzată în data de 05.06.2008, în intervalul orar 23:07 – 23.21.

Un alt exemplu este emisiunea din data de 10.07.2008, difuzată în intervalul orar 19.11 – 06.29, când postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea “Dan Diaconescu Direct”, cu menţiunea “DIRECT” şi “EXCLUSIV”, în cazul unor părţi din emisiunile “Dan Diaconescu Direct” difuzate în zilele anterioare, fără a se anunţa acest lucru.

Având în vedere ambiguitatea şi confuzia creată asupra caracterului emisiunilor, despre care publicul nu a putut să-şi formeze o părere corectă, respectiv dacă acestea erau transmise în direct şi în timp real, aşa cum era afişat pe ecran “Dan Diaconescu Direct”, sau era o redifuzare, ori o reluare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu şi-a respectat obligaţia legală de a informa permanent şi neechivoc publicul telespectator în legătură cu caracterul acestor emisiuni.

Faţă de toate aceste constatări, care demostrează faptul că aceste ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct” au fost difuzate cu încălcarea gravă a normelor legale şi a principiilor ce guvernează audiovizualul, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţiunea prevăzută de art. 95 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, constând în obligarea radiodifuzorului de a difuza, în ziua de 23 iulie 2008, timp de 3 ore, între orele 18.00-21.00, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A.

Sancţiunea a fost dată cu respectarea condiţiei prevăzute de art. 95 alin. (2) lit. b) din Legea audiovizualului, condiţie potrivit căreia aceasta putea fi aplicată numai gradual, numai după aplicarea de cel puţin două ori a sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a) a art. 95, respectiv obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A.

Astfel, membrii Consiliului au ţinut cont de faptul că radiodifuzorul a fost sancţionat anterior, prin Deciziile nr. 86/06.02.2007, nr. 495/05.06.2007, nr. 612/14.08.2007, nr. 780/25.09.2007 şi nr. 957/07.11.2007 cu sancţiunea prevăzută de art. 95 alin. (1) lit. a), respectiv difuzarea timp de 10 minute, numai a textului deciziei de sancţionare emise de C.N.A., şi prin Deciziile nr. 858/19.10.2007 şi nr. 261/15.04.2008 constând în obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, între orele 18.00-21.00, numai textul deciziei de sancţionare, sancţiuni care au fost aplicate după ce radiodifuzorul primise numeroase somaţii şi amenzi pentru încălcarea repetată a normelor din domeniul audiovizualului.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (2) al art. 95ˆ2 din Legea audiovizualului, o eventuală contestaţie nu suspendă de drept sancţiunea.

Constatând că au fost îndeplinite condiţiile legale prevăzute de dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. “OCRAM TELEVIZIUNE” - S.R.L., având licenţa audiovizuală S-TV nr. 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune “OTV”, se sancţionează cu obligaţia de a difuza, în ziua de 23 iulie 2008, timp de 3 ore, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 21.00, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A. pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 9 alin. (3), art. 11, art. 34 alin. (1), art. 36 alin. (4), art. 42 alin. (1-5) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 95 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul OCRAM TELEVIZIUNE are obligaţia de a difuza, în ziua de 23 iulie 2008, timp de 3 ore, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00-21.00, următorul text:

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu obligaţia de a difuza, în ziua de 23 iulie 2008, timp de 3 ore, în intervalul orar 18.00-21.00, următorul text:

<< Consiliul Naţional al Audiovizualului a constatat că, în perioada iunie-iulie 2008, postul de televiziune OTV a difuzat, cu încălcarea legislaţiei audiovizuale, mai multe episoade din serialul dedicat cazulului Elodia Ghinescu, episoade în care au fost invitaţi, printre alţii, soţii Magda şi Anatolie Ciumac. CNA a primit 34 de reclamaţii de la telespectatori cu privire la aceste emisiuni.

Vizionând ediţiile reclamate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a prejudiciat demnitatea şi imaginea unor persoane, încălcând drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului.

Totodată, membrii Consiliului au constatat că în cadul acestui serial copilul familiei Ciumac a fost expus, la o oră târzie, într-o emisiune în care au fost dezbătute probleme care depăşeau cu mult puterea lui de judecată.

Astfel, în emisiunea “Dan Diaconescu Direct”, care a avut titlul - “PRIMA CONFRUNTARE ADEVĂRATĂ ÎNTRE TOLEA CIUMAC ŞI SOŢIA LUI, MAGDA”, difuzată în data de 5 iunie 2008, copilul familiei Ciumac a fost prezent în emisiune în intervalul orar 23.07-23.21. Copilul a fost disputat de părinţii săi şi a asistat la dezbaterea unor aspecte grave din viaţa părinţilor, fapt de natură să-i afecteze creşterea şi educaţia.

Prin aceasta, dreptul la imagine al copilului, precum şi principiul interesului superior al acestuia au fost încălcate.

Şi mai grav este că, deşi a fost sancţionat, în mod repetat, pentru încălcarea prevederilor legale din domeniu, radiodifuzorul a continuat să difuzeze emisiuni în care copiii sunt expuşi într-un mod nejustificat de vreun interes public în legătură cu probleme dramatice din viaţa lor familială.

CNA precizează că, anterior, OTV a mai fost sanţionat, pentru încălcări similare ale legislaţiei referitoare la protecţia minorilor, cu amendă de 10.000 de lei (pentru o emisiune din 5 iulie 2007), cu obligaţia de a difuza pe post timp de zece minute textul deciziei de sancţionare (pentru emisiunile din 6 şi 13 septembrie 2007) şi cu obligaţia de a difuza timp de trei ore numai textul sancţiunii (pentru o emisiune din 23 septembrie).

În urma vizionării emisiunilor reclamate, membrii Consiliului au mai constatat că radiodifuzorul a încălcat grav principiul prezumţiei de nevinovăţie, potrivit căruia toţi oamenii sunt nevinovaţi, atât timp cât presupusele lor fapte penale nu au fost dovedite definitiv de către justiţie.

Astfel, în cadrul unor ediţii ale emisiunii, au fost afişate titluri precum: “MAGDA: “TOLEA A COMIS 3 CRIME”, “MAGDA POVESTEŞTE CUM SOŢUL EI UCIDE OAMENI”.

Prin astfel de titluri, prin felul în care au fost formulate întrebările, precum şi prin lipsa de atitudine a moderatorului cu privire la acuzaţiile formulate de invitata Magda Ciumac, publicului i-a fost indusă ideea că Anatolie Ciumac ar fi comis mai multe crime.

Atitudinea pasivă a moderatorului, care avea obligaţia de a solicita invitaţilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice cel puţin probele care le susţin, a condus la reluarea acuzaţiilor, chiar la formularea altora noi, din ce în ce mai grave, şi în alte emisiuni în care Anatolie Ciumac nu a fost prezent pentru a se putea apăra. Constituţia României şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului instituie libertatea de exprimare ca unul dintre drepturile fundamentale ale unei societăţi democratice şi ca o condiţie de bază a progresului şi dezvoltării fiecarui individ.

Pe de altă parte, atât Convenţia Europeană a Drepturilor Omului cât şi Constituţia României prevăd că exercitarea libertăţii de exprimare se află în corelaţie directă cu alte drepturi fundamentale ale omului, printre care dreptul oricărei persoane la onoare, demnitate şi reputaţie profesională, drepturi pe care OTV le-a încălcat în mod grav şi repetat.

Cele mai multe reclamaţii formulate de telespectatori cu privire la ediţii ale emisiunii “Dan Diaconescu Direct” din perioada iunie-iulie 2008 au avut ca obiect lipsa reacţiei moderatorului faţă de limbajul vulgar utilizat de invitata permanentă a emisiunii, Magda Ciumac.

Consiliul a constatat că invitata a utilizat un limbaj injurios, suburban, atât la adresa telespectatorilor postului de televiziune OTV, cât şi la adresa persoanelor care au intervenit pentru a-şi exprima un punct de vedere.

Potrivit Codului audiovizualului, moderatorul emisiunii are obligaţia de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios. Cu toate acestea, pe parcursul difuzării ediţiilor supuse analizei, Consiliul a constatat nu numai lipsa de reacţie a moderatorului, ci, uneori, chiar provocarea şi încurajarea Magdei Ciumac la proliferarea unor expresii jignitoare.

Astfel, în mai multe ediţii ale emisiunii, Dan Diaconescu a manifestat satisfacţie faţă de împrejurarea că, prin utilizarea unui limbaj suburban şi a unui comportament agresiv faţă de unii invitaţi ai emisiunii, sau faţă de telespectatorii care interveneau telefonic, invitata emisiunii “reuşea să îi învingă pe toţi”.

Consiliul a mai constatat şi un alt fapt deosebit de grav, şi anume că, în ediţia emisiunii difuzate în ziua de 26 iunie 2008, unul dintre invitaţi a comunicat pe post numărul de telefon al unei telespectatoare, deşi posturile de televiziune şi de radio nu pot dezvălui adresa sau numerele de telefon ale unei persoane fără permisiunea acesteia.

Măsura hotărâtă de membrii CNA, în unanimitate, cu privire la obligarea postului OTV de a difuza timp de trei ore numai textul prezentei decizii, a fost luată şi ca urmare a faptului că postul OTV nu înţelege să respecte normele legale, deşi a fost sancţionat anterior, în mod repetat, pentru încălcări similare ale legislaţiei audiovizuale.

Astfel, numai pe parcursul anului 2008, postul OTV a fost sancţionat cu 14 somaţii, cu 23 de amenzi în sumă totală de 197.500 lei, precum şi cu o sancţiune privind obligaţia postului de a difuza timp de 3 ore numai textul deciziei C.N.A.>>”