Decizia nr. 60 din 27.01.2009

27.01.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

SC OCRAM TELEVIZIUNE
Bucureşti, Bd. Hristo Botev nr. 23, sector 3 CUI 15994676

pentru postul OTV
Bd. Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a hotărât cu privire la contestaţiile înregistrate sub nr. 512/15.01.2009 şi 828/22.01.2009 formulate de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., contestaţii prin care aceasta solicită reanalizarea Deciziei nr. 21/13.01.2009 privind aplicarea unei amenzi în cuantum de 5000 lei, precum şi a Deciziei nr. 33/20.01.2009 privind sancţionarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu amendă în cuantum de 10000 lei.

Având în vedere argumentele prezentate, în susţinerea contestaţiilor, de reprezentantul radiodifuzorului în cadrul discuţiilor purtate în şedinţa publică din data de 22 ianuarie 2009, membrii Consiliului au apreciat că acestea nu sunt întemeiate şi, ca atare, nu sunt de natură a atrage revocarea celor două decizii contestate.

Faţă de cele expuse mai sus, membrii Consiliului, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au decis respingerea contestaţiilor formulate de dumneavoastră.