Decizia nr. 597 din 10 iulie 2008

10.07.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 iulie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea informativă “Adevăratele ştiri” difuzată de postul de televiziune OTV în ziua de 25 iunie2008.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 30, ale art. 32 alin. (1), ale art. 36 alin. (1) şi (2) şi ale art. 42 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:

  • art. 30 - „Radiodifuzorii au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi să nu profite de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.
  • art. 32 alin. (1) - „Orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar invocarea dreptului la informare nu poate justifica invadarea vieţii private.”
  • art. 36 alin. (1) - „Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale.”
  • art. 36 alin. (2) - „Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.”
  • art. 42 alin. (2) - „În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.”

În fapt, în ziua de 25 iunie 2008, în cadrul emisiunii informative „Adevăratele ştiri”, de la ora 15:00, postul de televiziune OTV a prezentat cazul unei profesoare de limba franceză din oraşul Zalău, directoare a unei şcoli, care apărea nud, în diferite poziţii, într-un film postat pe internet, pe o pagină pentru adulţi.

Ştirea a fost difuzată sub titlul „Profesoara suspendată” şi a avut următorul conţinut:

„Prezentatoare: Atenţie pe mâna cui vă lăsaţi copiii. O profesoară din Zalău a fost suspendată din comisia de bacalaureat după ce a apărut într-un film erotic cu soţul ei şi care a fost postat pe un site pornografic. De teama unui scandal de proporţii, profesoara de franceză a fost eliminată din comisia de bacalaureat, iar cazul a fost preluat de Ministerul Educaţiei.

Voce din off: Directoarea şcolii generale Mihai Eminescu din Zalău apare, împreună cu soţul ei, în mai multe filmuleţe şi fotografii în timp ce întreţineau relaţii sexuale, aceste imagini fiind postate pe Internet pe un site destinat adulţilor. Profesoara susţine că filmul a fost făcut acasă şi nu ştie cum a ajuns pe site-ul pornografic. Acesta nu este singurul caz în care profesorii apar în ipostaze indecente. Un alt cadru didactic a fost filmat în timp ce dansa lasciv şi se dezbrăca în sala de lectură a bibliotecii Universităţii Transilvania din Braşov. Scandal şi la o şcoală din localitatea Boboc din judeţul Buzău. Profesoara de matematică nu a mai fost lăsată să intre la ore de către părinţii elevilor. Aceştia o acuzau că se comporta indecent la clase deoarece elevii au filmat-o pe profesoară cu telefonul mobil în timp ce dansa la catedră.

Ştirea a fost difuzată, integral, în cadrul emisiunii informative „Adevăratele ştiri” de la ora 16:00 şi, pe scurt, în cadrul emisiunii informative „Adevăratele ştiri” de la ora 18:00.

Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat, fără a exista un interes public justificat, un drept fundamental al omului, respectiv dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, garantat de art. 26 din Constituţia României, precum şi de legislaţia din domeniul audiovizualului. De asemenea, consfinţirea şi garantarea acestui drept sunt consacrate şi de art. 8 din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie, ratificată prin Legea nr. 30 din 1994.

Membrii Consiliului au apreciat că ediţiile de ştiri care au tratat acest subiect, pe parcursul zilei de 25 iunie 2008, au fost difuzate şi cu încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Codul audiovizualului, prevederi potrivit cărora nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar invocarea dreptului la informare nu poate justifica invadarea vieţii private. Încercarea radiodifuzorului de a transforma un fapt care avea un caracter strict privat, într-o ştire de interes public, a însemnat eludarea prevederilor din legislaţia audiovizuală care interzic în mod expres difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.

De asemenea, modalitatea de prezentare a ştirii a avut drept consecinţă transformarea acesteia într-un act de acuzare publică la adresa profesoarei. Astfel, ediţiile emisiunii informative „Adevăratele ştiri” de la orele 15:00 şi 16:00 au început cu afirmaţia „Atenţie pe mâna cui vă lăsaţi copiii!” prin aceasta, postul afectând atât imaginea, cât şi cariera profesională a profesoarei.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că prezentarea în cadrul unei emisiuni informative a unor afirmaţii prin care sunt aduse acuzaţii unei persoane trebuie să se supună regulilor stabilite prin dispoziţiile art. 42 alin. 2 din Codul audivizualului.

Membrii Consiliului au apreciat, totodată, că postul OTV avea obligaţia de a respecta şi dispoziţiile art. 30 alin. (6) din Constituţia României, precum şi pe cele ale art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care, la alin. (2), prevede că exercitarea libertăţii de exprimare comportă îndatoriri şi responsabilităţi, putând fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora.

În temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi în conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18:00-22:00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu somaţie publică, întrucât, în ediţiile de ştiri din ziua de 25 iunie 2008, subiectul profesoarei din Zalău a fost tratat cu încălcarea dreptului la viaţă privată, garantat de Constituţia României, de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi de legislaţia din domeniul audiovizualului.

Încercarea radiodifuzorului de a transforma o ştire care avea un conţinut strict privat, într-una de interes public, a însemnat, eludarea prevederilor din Codul audiovizualului, care interzic în mod expres difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.

De asemenea, modalitatea de prezentare a ştirii a avut drept consecinţă transformarea acesteia într-un act de acuzare publică la adresa profesoarei, fără ca aceasta să se poată apăra, fapt ce contravine prevederilor art. 42 din Codul audiovizualului. "

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.