Decizia nr. 575 din 28.06.2012

28.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
Clădirea Willbrook, Corp A, et. 3, cam. 5, sector 1, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV din Braşov
Braşov, Bd. Eroilor nr. 17 Clădirea Modarom, jud. Braşov

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 9859/15.06.2012, precum şi raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunea „Realitatea de la Ora 20.00”, difuzată în data de 07 iunie 2012 de postul de televiziune REALITATEA TV din Braşov.

Postul de televiziune REALITATEA TV din Braşov aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 324.6/21.01.2005 şi decizia de autorizare nr. 1234.1-1/08.05.2008).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat prevederile articolelor 34 alin. (1) şi 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, precum şi ale articolelor 8 alin. (2) lit. c) şi 9 lit. a) şi e) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit normelor din Codul audiovizualului invocate:
- art. 34 (1) : Orice persoană are dreptul la propria imagine.
- art. 40 (1): În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

Dispoziţiile din Decizia nr. 195/2012 prevăd:
- art. 8 (2): În cadrul emisiunilor electorale şi al emisiunilor de dezbateri electorale competitorii electorali şi, după caz, participanţii au următoarele obligaţii:
c) să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat ori reprezentant al competitorilor electorali;
- art. 9: Realizatorii şi moderatorii emisiunilor electorale şi ai celor de dezbateri electorale au următoarele obligaţii:
a) să fie imparţiali;
e) să solicite dovezi explicite atunci când participanţii aduc acuzaţii cu incidenţă penală sau morală unor contracandidaţi.

În fapt, postul de televiziune REALITATEA TV din Braşov a difuzat în data de 07 iunie 2012, în intervalul orar 20.39-20.57, emisiunea de dezbatere electorală „Realitatea de la Ora 20.00”, Invitat al acestei ediţii a fost candidatul independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Braşov, dl. Nicolae Ţucunel. Moderatoarea acestei emisiuni a fost d-na Georgiana Stoianovici.

Membrii Consiliului au constatat că în emisiune au fost abordate subiecte cu caracter electoral, context în care dl. Ţucunel a formulat o serie de acuzaţii pe care nu le-a probat la adresa Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov, dl. Aristotel Căncescu, care, la rândul lui, a participat la alegerile locale pentru un nou mandat la aceeaşi funcţie.

Pe toată durata acestei emisiuni de dezbatere electorală, moderatoarea nu a solicitat interlocutorului să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice probele care le susţin. De asemenea, la rândul ei a formulat acuzaţii la adresa Consiliului Judeţean Braşov.

Redăm din raportul de monitorizare:
„Nicolae Ţucunel: (...) eu nu am falimentat nici o firmă. Preşedintele Căncescu 13 sau 14 firme, dar după alegeri vom clarifica toate lucrurile astea. Întâi le-a umplut de datorii şi după aceea le-a băgat în faliment, ca să le scoată din evidenţe. Nu am falimentat absolut nici o firmă! Ceea ce spune dânsul, este vorba despre el de fapt.”
(...)
Georgiana Stoianovici: „ Despre „Prodlacta” ce mai ştiţi? Din cauza datoriilor neachitate de către Consiliul Judeţean, fabrica s-a închis.”
Nicolae Ţucunel: „Deci, uitaţi atitudine de preşedinte de Consiliul Judeţean, care avea obligaţii de plată acolo şi care n-a făcut aceste plăţi şi a adus Prodlacta în acest faliment. Foarte trist, dar şi trist este încă un lucru – aud acuma că acest Consiliul Judeţean are gradul de îndatorare de 100%. Adică, încă un buget este deja îndatorat. Mai mult decât atât, aud că ar fi foarte multe facturi care nu sunt plătite, care ar fi mai mult decât încă un buget. Deci, iată cum a fost gestionat Consiliul Judeţean, că eu cred că acuma, în momentul în care voi ajunge acolo, voi găsi o situaţie de acest fel, absolut explozivă.”
(...)
Georgiana Stoianovici: „Câţi bani are firma Gotic de recuperat de la Consiliul Judeţean?”
Nicolae Ţucunel: „ Eu nu ştiu câţi bani are, dar ştiu că sunt ...Este un exemplu de datorie pe care Consiliul Judeţean o are, şi probabil firma Gotic o să vină la mine şi o să spună – Domnule, mie îmi dai banii!”
Georgiana Stoianovici: „Datorii acumulate din 2005!”
Nicolae Ţucunel: „ Da, şi câte o fi de acest fel! Eu ştiu că au fost făcute multe hotărâri de Consiliul Judeţean cu sume care trebuiau să ajungă la diverse primării şi iarăşi n-au ajuns! Deci, acestea sunt chestiuni de caz penal! Nu ai voie, ai făcut o hotărâre de Consiliul Judeţean, n-ai dus-o la îndeplinire, ţi-ai luat obligaţii şi n-ai plătit – lasă că. Ei, nu-i aşa! Nu aşa trebuie privite lucrurile! Acolo trebuie să priveşti cu multă responsabilitate această gestiune până la urmă pe care o ai şi gestionarea banului public este o problemă sfântă aş spune eu şi nu aşa s-o fac în dispreţul acesta pe care de altfel preşedintele îl arată faţă de noi toţi. Ne consideră, aşa nişte nimeni drum, e o vorbă românească.”

Raportat la conţinutul acestei emisiuni, marcată ca având caracter electoral, Consiliul a avut în vedere că, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Decizia nr. 195/2012, în emisiunile de dezbateri electorale, competitorii electorali, susţinătorii sau reprezentanţii acestora, precum şi jurnaliştii, analiştii şi alţi invitaţi pun în discuţie programele electorale şi teme de interes public privind campania electorală.

Or, membrii Consiliului au constatat că această emisiune de dezbatere electorală nu a conţinut decât parţial astfel de informaţii, în rest fiind formulate acuzaţii neprobate la adresa unui candidat, fapt de natură a afecta, pe de o parte, imaginea acestuia, iar, pe de altă parte, şansele de a fi votat, având în vedere contextul electoral în care s-a desfăşurat emisiunea.

Art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului prevede că, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, invitatul emisiunii neprobând în niciun fel acuzaţii formulate la adresa d-lui Aristotel Căncescu.

Având în vedere că emisiunea de dezbatere a avut caracter electoral, radiodifuzorul avea obligaţia de a pune în vedere candidatului independent Nicolae Ţucunel că trebuie să respecte prevederile art. 8 din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în sensul de a-şi proba acuzaţiile formulate la adresa altui candidat.

Cu toate acestea, moderatoarea emisiunii nu a solicitat invitatului să îşi probeze afirmaţiile acuzatoare, astfel încât publicul nu a avut posibilitatea de a-şi forma propria opinie în legătură cu subiectele discutate în emisiune.

Această obligaţie îi revenea moderatoarei şi în temeiul prevederilor art. 9 din Decizia nr. 195/2012, având în vedere că emisiunea a avut caracter electoral.

De asemenea, raportat la faptul că însăşi moderatoarea emisiunii a formulat o serie de întrebări din care se putea deduce vinovăţia implicită a Consiliului Judeţean (de exemplu: „Despre „Prodlacta” ce mai ştiţi? Din cauza datoriilor neachitate de către Consiliul Judeţean, fabrica s-a închis.”), fără a face nicio precizare din care publicul să poată înţelege că întrebarea ar avea la bază şi o serie de dovezi, membrii Consiliului au apreciat că nu a fost respectat principiul audiatur et altera pars, iar în situaţia în care persoana vizată ar fi refuzat să prezinte un punct de vedere, trebuia să se precizeze pe post acest fapt.

Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor referitoare la respectarea imaginii şi demnităţii persoanei, precum şi pe cele privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale pe posturile de radio şi de televiziune, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul prevederilor art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare al conţinutului audiovizual şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 324.6/21.01.2005 şi decizia de autorizare nr. 1234.1-1/08.05.2008 pentru postul de televiziune REALITATEA TV din Braşov) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 34 alin. (1) şi 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, precum şi ale articolelor 8 alin. 2 lit. c) şi 9 lit. a) şi e) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Consiliul dispune intrarea de îndată în legalitate în ceea ce priveşte încălcarea prevederilor articolelor 34 alin. (1) şi 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. Art. 2: În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV din Braşov cu somaţie publică publică pentru încălcarea prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului şi ale art. 9 din Decizia nr. 195/2012, întrucât, în emisiunea de dezbatere electorală”Realitatea de la ora 20.00„din 07 iunie 2012, candidatul independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Braşov a formulat acuzaţii la adresa Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov, candidat la aceeaşi funcţie, iar moderatorul nu i-a solicitat probe în susţinerea acestor acuzaţii, atitudine de natură a afecta demnitatea candidatului acuzat şi de a-i diminua şansele de a fi votat de electorat.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.