Decizia nr. 572 din 28.06.2012

28.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L.
SUCEAVA, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 16, bl. 30, et. 1, ap. 4
Jud. Suceava, CUI 18526920

pentru postul PLUS TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului referitoare la reflectarea campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Postul de televiziune PLUS TV aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 398.3/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1373.0/20.11.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 71 lit. c) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pe cele ale art. 13 lit. b) şi c) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit art. 71 lit. c) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise comentariile privind campania electorală.

Art. 13 din Decizia nr. 195/2012 prevede la lit. b) că în ziua votării sunt interzise comentarii referitoare la competitorii electorali, iar la lit. c) că sunt interzise îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

Consiliul a analizat raportul de monitorizare cu privire la modul în care postul de televiziune PLUS TV a respectat, în ziua votării, prevederile specifice domeniului audiovizualului referitoare la modul de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în data de 10 iunie 2012, ziua în care au avut loc alegerile locale, postul de televiziune PLUS TV a transmis în cadrul uneia din emisiunile de tip informativ, difuzată în intervalul orar 11.30 - 12.30, imagini filmate în secţiile de votare, dar şi din faţa magazinului „Bucovina”, unde au fost amplasate urne pentru o tombolă cu subiectul „Votezi şi câştigi!”

În cea de a doua parte a acestei emisiuni, a fost prezentat momentul în care a votat candidatul din partea USL la Primăria municipiului Suceava, d-nul Baişanu Alexandru. La ieșirea din secția de votare, acesta a făcut următoarea declaraţie cu caracter electoral - redăm din raportul de monitorizare:
"OK! Super OK! E o zi minunată, a plouat, după aceea soare. Asta înseamnă că e semn bun. Pentru ce am votat? Odată am votat împotriva celor care ne-au ciuruit la nivel naţional, ne-au ciuruit salariile, pensiile, alocaţiile pentru copii, demnitatea, iar la nivel local pentru cei care ne-au ciuruit asfaltul, grădiniţile, parcurile, locurile de parcare, asta ca un semn împotriva celor care au condus România până în momentul de faţă, ca semn pozitiv. Am votat pur şi simplu pentru normalitate, pentru binele pensionarilor, a celor care n-au locuri de muncă, a celor care vor salarii mai bune, pentru copiii noştri şi pentru demnitate şi normalitate în municipiul Suceava…e vorba de alegeri locale. Alegeri locale, care ne vor oferi posibilitatea, după ce le vom câştiga, să câştigăm cu certitudine şi alegerile generale, iar după aceea să trecem la schimbarea preşedintelui că de acolo pleacă tot răul.’’

Având în vedere conţinutul acestui interviu, Consiliul a apreciat că au fost încălcate prevederile art. 71 lit. c) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 13 lit. b) şi c) din Decizia nr. 195/2012.

Potrivit acestor dispoziţii, în ziua votării nu se poate face niciun comentariu cu caracter electoral pe posturile de radio şi de televiziune, în scopul de a nu fi influenţată opţiunea de vot a electoratului şi pentru menţinerea unui echilibru al şanselor fiecărui competitor electoral înscris în cursa electorală.

De asemenea, în ziua votării sunt interzise îndemnuri de a vota un anumit candidat ori competitor electoral; or, discursul d-lui Baişanu Alexandru a conţinut o formă indirectă de îndemn pentru a fi votată formaţiunea politică din partea căreia a candidat, respectiv USL.

Consiliul consideră că respectarea prevederilor legale care privesc modul de desfăşurare a campaniei electorale are ca scop principal crearea posibilităţii de informare corectă a publicului telespectator, care în ziua de 10 iunie 2012 a avut calitatea de alegător. De asemenea, s-a avut în vedere impactul pe care televiziunea (ca cel mai important mijloc de comunicare publică) îl are în societatea românească, cu atât mai mult într-o perioadă de campanie electorală.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil orice campanie electorală, astfel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament echidistant, având în vedere că televiziunea rămâne sursa cea mai “accesată” de public în scopul informării sale şi ţinând cont de audienţa unui post local de televiziune implicat în reflectarea campaniei electorale.

Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale din domeniu şi având în vedere că, pe perioada campaniei electorale, radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea prevederilor specifice alegerilor locale, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. TV 398.3/23.05.2006 şi al deciziei de autorizare nr. 1373.0/20.11.2007 pentru postul PLUS TV, se sancţionează cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea art. 71 lit. c) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pe cele ale art. 13 lit. b) şi c) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PLUS TV cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în ziua desfăşurării alegerilor locale, 10 iunie 2012, a difuzat o emisiune în care a fost transmis un interviu ce a conţinut comentarii cu caracter electoral şi un îndemn de a vota un anumit competitor electoral.

Potrivit dispoziţiilor invocate, cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise comentariile privind campania electorală."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.