Decizia nr. 570 din 19.05.2009

19.05.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
pentru postul de televiziune OTV

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3 BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 mai 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi de dezbateri, difuzate în perioada 11-17.05.2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de către postul OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 3 şi ale art. 5 alin. (4) lit. a), b) din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate:

,,Art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării unei campanii electorale, cu respectarea următoarelor principii:
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant”.

,,Art. 5 alin. (4) - Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7 lit. a) şi b), trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- lit. a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea;

- lit. b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.’’

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, în cadrul emisiunilor de ştiri postul OTV a transmis informaţii numai despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PSD+PC, cu o durată de 419 secunde, în timp ce activitatea de campanie electorală a PD-L, PNL şi UDMR sau a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 391/2009.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale.

De asemenea, în aceeaşi perioadă monitorizată, în cadrul emisiunilor de dezbateri au fost prezenţi numai reprezentanţii partidului PRM, cu un număr de 4 apariţii, în timp ce competitorii electorali ai altor partide politice, care candidează pentru alegerea în Parlamentul European, nu au avut nicio apariţie.

În aceste condiţii, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009, potrivit cărora timpii de antenă se repartizează în mod egal competitorilor electorali.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 21 din Decizia CNA nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor de ştiri electorale şi de dezbateri, difuzate în perioada 11 - 17 mai 2009, nu a prezentat în mod echitabil şi echilibrat informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile pentru Parlamentul European.

De exemplu, postul OTV a transmis ştiri numai despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PSD+PC, în timp ce activitatea de campanie electorală a PD-L, PNL şi UDMR sau a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

De asemenea, în aceeaşi perioadă monitorizată, în cadrul emisiunilor de dezbateri au fost prezenţi numai reprezentanţii partidului PRM, cu un număr de 4 apariţii, în timp ce competitorii electorali ai altor partide politice, nu au avut nicio participare.

Potrivit regulilor de desfăşurare a campaniei electorale radiodifuzorii au obligaţia să reflecte activităţile de campanie electorală în mod echitabil şi echilibrat, oferind tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, iar timpii de antenă se repartizează în ponderea stabilită de lege, în mod egal, competitorilor electorali care au sau nu reprezentare în Parlamentul European sau sunt candidaţi independenţi.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.