Decizia nr. 561 din 12.05.2009

12.05.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.

cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3, CUI 15994676

Decizia nr. 561 din 12.05.2009
privind revocarea Deciziei nr. 393/26.03.2009

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 mai 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., înregistrată la CNA sub nr. 5283/07.04.2009, prin care se solicita Consiliului anularea Deciziei C.N.A. nr. 393/26.03.2009, privind amendarea cu suma de 5.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 42 alin.(1) şi (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere considerentele expuse în contestaţia depusă de societatea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi susţinute şi de reprezentantul acesteia în sedinţa publică din data de 9 aprilie 2009, precum şi în şedinţa publică din data de 12 mai 2009, în urma reanalizării motivelor de fapt care au stat la baza emiterii deciziei de amendare,

În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului emite următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Se revocă integral Decizia nr. 393 din 26.03.2009 privind amendarea cu suma de 5.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.