Decizia nr. 559 din 24.06.2008

24.06.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu suma de 2.500 a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, Bd. Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI: 15994676

pentru postul OTV
Bd. Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 iunie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de consultanţă întocmit de Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti’’ al Academiei Române, cu privire la calitatea limbii române folosite în emisiunile audiovizuale ce au fost difuzate în perioada 1 – 31 mai 2008 de către postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând raportul precizat mai sus, membrii Consiliului au constatat că S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 88 ale Titlului V – Responsabilităţi culturale - din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română.

Potrivit raportului specialiştilor de la Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, în perioada menţionată au fost monitorizate, sub aspect lingvistic, doar intervenţiile verbale şi mesajele scrise (titrări, crawluri) pentru care îşi asumă responsabilitatea redactorii şi colaboratorii posturilor respective, nu şi secvenţele verbale aparţinând invitaţilor în studio, urmărindu-se transmisiunile de la ore de vârf, în special emisiunile de ştiri şi dezbateri, nu şi cele de divertisment.

De asemenea, în raportul întocmit de reprezentanţii Institutului s-a insistat asupra erorilor elementare, unanim recunoscute ca atare de specialişti.

Au fost semnalate: greşeli de ortografie, de punctuaţie, de ortoepie, de morfosintaxă (morfologie şi sintaxă), precum şi greşeli de lexic şi semantică.

Astfel, numărul erorilor de folosire a limbii române în emisiunile difuzate de postul OTV a fost de 102, ceea ce dovedeşte o depreciere semnificativă a calităţii limbii române în cadrul programelor audiovizuale difuzate de acest post de televiziune.

Spre exemplificare, cităm din raportul privind calitatea limbii române în audiovizual, întocmit de Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti’’ al Academiei Române :

 • „Ferrari vrea să vândă anual 50 de maşini anual în România”;
 • „Iată o soluţie care deja aveţi un răspuns la întrebarea dumneavoastră”;
   „80% din victimile traficanţilor”;
 • „Asta ar fi varianta cea mai simplă, cea mai uşoară de vizionat de el”;
 • „Cu pozele şi cu textele care le aveţi”;
 • „Ar trebui să înmulţim cu minim 500 de euro”;
 • „Cum îmi umblă în şifoner”;
 • „Întreabă de săptămâni bune de zile”.

Având în vedere nerespectarea normelor de exprimare corectă, constatată în cadrul programelor audiovizuale, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală în ceea ce priveşte asigurarea respectării normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, fapt ce contravine prevederilor art. 88 din Codul audiovizualului.

Faţă de aceste aspecte şi având în vedere că, anterior, radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 2.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 88 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,
S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 559/24.06.2008 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 88 din Codul audiovizualului, care prevăd că radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română.

Raportul întocmit de specialiştii Institutului de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti’’ al Academiei Române a evidenţiat faptul că, în emisiunile audiovizuale difuzate de postul OTV în perioada 1 – 31 mai 2008, numărul erorilor de folosire a limbii române a fost de 102.

Prezentăm o selecţie din greşelile semnalate, raportul integral putând fi consultat pe site-ul CNA, www.cna.ro:

 • „Ferrari vrea să vândă anual 50 de maşini anual în România” – forma corectă: „Ferrari vrea să vândă anual 50 de maşini în România”;
 • „Iată o soluţie care deja aveţi un răspuns la întrebarea dumneavoastră” – forma corectă: „Iată o soluţie care este un răspuns la întrebarea dumneavoastră”;
   „80% din victimile traficanţilor” – forma corectă: „80% dintre victimele traficanţilor”;
 • „Asta ar fi varianta cea mai simplă, cea mai uşoară de vizionat de el” – forma corectă: „Asta ar fi varianta cea mai simplă, cel mai uşor de vizionat de el”;
 • „Cu pozele şi cu textele care le aveţi” – forma corectă: „Cu pozele şi cu textele pe care le aveţi”;
 • „Ar trebui să înmulţim cu minim 500 de euro” – forma corectă: „Ar trebui să înmulţim cu minimum 500 de euro”;
 • „Cum îmi umblă în şifoner” – forma corectă: „Cum îmi umblă în şifonier”;
 • „Întreabă de săptămâni bune de zile” – forma corectă: „Întreabă de săptămâni bune”.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.