Decizia nr. 556 din 12.05.2009

12.05.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 mai 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 7285/08.05.2009, cu privire la ediţia emisiunii “Dan Diaconescu Direct” difuzată în data de 7 mai 2009 de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 83 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Conform dispoziţiilor art. 83 din Codul audiovizualului, în vederea informării corecte a populaţiei despre iminenţa producerii unor dezastre şi despre zonele de risc potenţial, despre măsurile de prevenire, de intervenţie operativă şi de refacere în cazul dezastrelor (calamităţi naturale şi alte catastrofe), pentru diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice ale acestora, radiodifuzorii au obligaţia să confrunte informaţiile primite din surse proprii sau de la colaboratori ocazionali cu informaţiile deţinute de autorităţile competente, înainte de a transmite ştiri şi puncte de vedere care pot genera panică în rândul populaţiei; în cazul în care versiunile primite diferă, se va transmite în mod obligatoriu şi informaţia provenită de la sursa autorizată legal, cu menţionarea acesteia.

În fapt, în ziua de 7 mai 2009, de la ora 19.00, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea „Dan Diaconescu Direct” în cadrul căreia a fost invitată doamna Luminiţa Căescu, prezicător, care, la un moment dat, a vorbit în emisiune despre prezicerile sale cu privire la producerea unui cutremur.

Emisiunea s-a desfăşurat sub titlul afişat permanent în partea de sus a ecranului: „A SOSIT DATA FATIDICĂ DE 7 MAI! AFARĂ E LUNĂ PLINĂ! URMEAZĂ MARELE CUTREMUR? ”.

Realizatorul Dan Diaconescu, prin comentariile sale, a lăsat să se înţeleagă că este iminentă producerea unui cutremur.

Redăm din raportul de monitorizare:

„Dan Diaconescu: Dar, înainte de toate, mă grăbesc să vă anunţ, pentru cei care încă nu v-aţi dat seama, că suntem în data de 7 mai. 7 mai este data fatidică a celor care au prognozat diverse cutremure mai mari sau mai mici, 7 mai este o zi în care începe ca Luna să fie în fază plină. (...) Dar, deja specialiştii de la Institutul de Fizică al Pământului constată şi ei acest lucru.”

Dl. Dan Diaconescu prezintă un text de pe site-ul Institutului Român de Seismologie Aplicată:

„Luna a intrat în faza maximă. Câmpul magnetic măsurat în Bisoca a început să oscileze. S-au modificat câmpurile electrice în Bucureşti (nu mai avem „Macedonia”) Bisoca, Lopătari şi Istriţa. La această oră nu sunt condiţii de producere a unui seism major, dar ar trebui să avem seisme de 3,0-3,8 grade Richter în Vrancea pentru a intra în normal.” Atenţiune la această expresie „pentru a intra în normal”, altfel o să vedeţi pe parcursul emisiunii o mică mare problemă pentru zilele următoare această maximă a lunii continuă până în 9 mai. Şi, vă reamintesc însă că, în această seară de 7 mai, pentru prima oară, planetele, conform unor telespectatori de-ai noştri, planetele sunt aşezate într-un fel cum erau aşezate în 4 martie 77 sau în noiembrie 1940, la celelalte 2 mari seisme majore din România.”

Dl. Dan Diaconescu a citit în continuare de pe site-ul Institutului Român de Seismologie Aplicată şi a indicat 3 semafoare de pe site-ul institutului, spunând că în seara respectivă s-ar putea să fie modificări din portocaliu în portocaliu-roşu, „în cazul în care nu se întâmplă cutremurul de 3,0 sau 3,8 fiindcă dacă acest cutremur nu se întâmplă este foarte posibil ca mâine sau poimâine să avem un cutremur de 4 grade sau 4 virgulă ... ce-i drept nu mai mare de 5,8 grade, fiindcă nu există o acumulare mai mare de 5,8 în subteran.”

Dl. Dan Diaconescu a indicat pe ecran gradul de lună plină: 93% şi a prezentat un aparat amplasat în studio pentru avertizarea cu 30 de secunde înainte de producerea unui cutremur.

Doamna Luminiţa Căescu a vorbit despre faptul că ea a prognozat un cutremur pentru data de 6 mai la ora 7.12 GMT. Pe un site internaţional de monitorizare a cutremurelor a constatat că la ora 7.17 GMT a avut loc un eveniment seismic pe Terra. Deşi prognoza ei era pentru un cutremur de 7 grade, acesta a avut de fapt 4. Menţionează că prognozele sunt făcute prin calcul, nu prin inspiraţie.

Dl. Dan Diaconescu a recitit informaţiile de pe site-ul Institutului Român de Seismologie Aplicată cu privire la codul portocaliu care indică activitatea seismică:

„Problema e să nu treacă aici, în culoarea roşu, dacă va trece o să vă anunţăm în acel minut, şi dacă trece în roşu, cutremurul poate să fie de cel mult 5,8 grade, reamintim, nu poate să depăşească 5,8 grade fiindcă nu este o acumulare mai mare de energie de 5,8 grade în adâncurile din Vrancea şi, de asemenea, la fel de bine, cutremurul poate să nu se producă deloc. Dar, zic specialiştii, că, dacă cutremurul nu se produce nici în acest week-end, cutremurul ăsta mic de 3,8 grade, activitatea nu reintră în normal şi se poate întâmpla acel cutremur de 5,8 grade când ne e lumea mai dragă. Aşadar, ca să scăpăm de cutremurul de 5,8 grade, ne-ar fi util un cutremur mititel în seara asta şi drăguţel de 3,0-3,8 grade.”

Membrii Consiliului apreciază că printr-un astfel de dialog, cât şi prin prezentarea informaţiilor de pe site-ul Institutului Român de Seismologie Aplicată, radiodifuzorul a indus în eroare publicul cu privire la adevărata autoritate competentă în domeniu, în sensul că trebuia să confrunte informaţiile proprii cu privire la posibilitatea producerii unui cutremur cu cele ale Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizica Pământului, instituţia abilitată în domeniu, nu cu cele ale Institutului Român de Seismologie Aplicată.

Pe parcursul emisiunii, realizatorul acesteia a făcut predicţii cu privire la „instituirea codului portocaliu”, în România, fapt de natură să genereze nejustificat îngrijorare în rândul populaţiei.

Exemplificăm din raportul de monitorizare:

„Semafor modificat în 2 mai 2009, confirmat în 7 mai 2009”adică avem din nou acel cod portocaliu. „La ora 16.30 UTC ora universală”, adică asta înseamnă 19.30 ora noastră actuală.”

Instituirea codului portocaliu presupune existenţa unei situaţii de necesitate cu grad ridicat de periculozitate, prin producerea de pierderi umane şi pagube materiale considerabile.

Membrii Consiliului au constatat că informaţiile oferite publicului, prin afişarea pe ecran a unor astfel de titluri, referitoare la iminenţa producerii unui nou seism, precum şi cu privire la instituirea „codului portocaliu”, au fost de natură a dezinforma publicul, în condiţiile în care presupusul „cod portocaliu” provenea de la o sursă ce nu poate fi considerată oficială, iar nu de la organele abilitate ale statului care au competenţă în acest sens.

Din sursele de informare accesibile publicului se poate afla denumirea corectă a acestei instituţii, ca fiind „Institutul Român de Seismologie Aplicată”, o asociaţie nonprofit având ca principală activitate studiul seismelor, în general. Radiodifuzorul nu a solicitat şi nu a difuzat opinia reprezentantului legal al Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizica Pământului, inducând publicului ideea că informaţiile oferite sunt credibile şi provin de la autorităţile publice abilitate.

Toate aceste informaţii incorecte, precum şi titlurile afişate şi menţinute permanent pe ecran, au fost de natură a crea, în mod nejustificat panică în rândul publicului telespectator.

Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a nu face, în mod gratuit, speculaţii cu privire la producerea unui eventual seism, iar difuzarea oricărei informaţii trebuie să aibă ca scop informarea obiectivă şi corectă a publicului, astfel încât acesta să poată lua decizii în deplină cunoştinţă de cauză.

De asemenea, potrivit normelor audiovizualului, informaţiile cu privire la intensitatea unui eventual cutremur, ca fiind de nivel „cod portocaliu”, au fost de natură a provoca şi accentua şi mai mult starea de nelinişte în rândul populaţiei.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că informarea publicului, despre producerea unor dezastre sau calamităţi, trebuie făcută cu responsabilitate şi prudenţă maximă în oferirea de informaţii care să nu conducă la accentuarea gratuită şi nejustificată a panicii în rândul populaţiei.

Postul OTV a ignorat cu bună ştiinţă dispoziţiile legale care dispun că, în cazul informării publicului asupra unor dezastre sau tragedii colective, se va evita accentuarea gratuită a stării de îngrijorare. De asemenea, se vor evita speculaţiile asupra evenimentelor tragice, cauzelor şi consecinţele lor, pentru a nu provoca temeri inutile sau panică în rândul populaţiei.

Faţă de aceste aspecte şi ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii, prevăzute de art. 162 alin. (3) din Codul audiovizualului, şi ale art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 15.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a postului OTV cu suma de 15.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 83 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., având licenţa audiovizuală S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 83 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Bucureşti, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
Bd. Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, Bucureşti

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 556/12.05.2009 privind amendarea cu 15.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 15.000 lei, întrucât în ediţia emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, din 7 mai 2009, publicul a fost informat în mod eronat cu privire la iminenţa producerii unui cutremur, fapt de natură a induce o stare de îngrijorare publicului, accentuată şi de titlul afişat pe ecran: „A SOSIT DATA FATIDICĂ DE 7 MAI! AFARĂ E LUNĂ PLINĂ! URMEAZĂ MARELE CUTREMUR?”

Potrivit legislaţiei audiovizuale, radiodifuzorii au obligaţia ca, înainte de a transmite ştiri şi puncte de vedere care pot genera panică în rândul populaţiei, să confrunte informaţiile primite din surse proprii sau de la colaboratori ocazionali cu informaţiile deţinute de autorităţile competente.

Pentru încălcarea aceloraşi norme, postul OTV a mai fost sancţionat în luna aprilie a acestui an cu două amenzi în cuantum de 15.000 lei, respectiv, de 10.000 lei.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.