Decizia nr. 546 din 19.06.2008

19.06.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,

cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 iunie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţiile nr. 6339/14.05.2008 şi 7755/05.06.2008, precum şi rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare privind ediţiile din zilele de 30 aprilie şi, respectiv, 03 iunie 2008 ale emisiunii „Se întâmplă acum”.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare şi vizionând înregistrarea emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 42 alin. (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

Conform art. 42 alin. (3) din Codul audiovizualului, realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

În fapt, radiodifuzorul a difuzat, în ziua de 30 aprilie 2008, începând cu ora 16.30, emisiunea „Se întâmplă acum”, a cărei temă a constituit-o presupuse fapte de natură penală (respectiv luarea de mită) de care s-ar face vinovaţi profesori din cadrul Grupului Şcolar Naval din Giurgiu.

Titlul afişat pe ecran a fost: „HAOS ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞPĂGI, VIOLENŢĂ ŞI CORUPŢIE”. Invitaţi în studio au fost domnii Corneliu Chiva şi Mihail Raita, profesori la acest liceu.

Pe parcursul emisiunii, cei doi profesori au adus acuzaţii de natură penală gravă la adresa colegilor lor şi a conducerii instituţiei de învăţământ din care fac parte, în sensul că aceştia ar condiţiona promovarea elevilor de primirea unor avantaje materiale, în principal de bani.

La un moment, pe parcursul emisiunii, moderatorul a concluzionat, achiesând la cele spuse de unul dintre profesorii aflaţi în studio, că, în Grupul Şcolar Naval din Giurgiu, „şpaga este organizată”.

Membrii Consiliului au constatat că ediţia din data de 30 aprilie 2008 a emisiunii „Se întâmplă acum” a fost difuzată cu încălcarea gravă a prevederilor art. 42 alin. (3) din Codul audiovizualului, în condiţiile în care întreaga emisiune a dezbătut o problemă de natură penală (luarea de mită), prezentată ca o stare de fapt de necontestat în cadrul acestei instituţii de învăţământ, fără a fi prezentată nicio probă din care să rezulte realitatea acuzaţiilor formulate.

Consiliul a apreciat că realizatorul emisiunii, domnul Tudor Barbu, nu numai că nu şi-a îndeplinit obligaţia de a pune în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice probele care le susţin, dar a susţinut vehement ideea vinovăţiei unor profesori ai Grupului Şcolar Naval din Giurgiu, folosind chiar in limbaj neacademic.

Un astfel de demers a condus, pe de o parte, la încălcarea prevederilor legale invocate, iar, pe de altă parte, a fost de natură să afecteze dreptul publicului telespectator de a-şi forma o opinie corectă cu privire la faptele prezentate, fiind indusă ideea vinovăţiei certe a respectivilor profesori, cărora, în acest fel, le-a fost încălcat dreptul la propria imagine.

Membrii Consiliului au analizat, de asemenea, ediţia din data de 03 iunie 2008 a emisiunii „Se întâmplă acum”, difuzată sub titlul: „În România reală, zeci de fete scoase la produs, familii înlăcrimate, justiţie oarbă!”. În cadrul emisiunii, difuzată începând cu ora 16.30, a fost dezbătută problema proxenetismului, a agresiunilor fizice, violurilor, precum şi drama unor familii care s-au confruntat cu astfel de probleme.

La un moment dat, au fost difuzate imagini în care se prezenta un caz de viol, în care se distingeau doi tineri care încercau să dezbrace o fată (aceasta rămânând doar în lenjerie intimă). Unul dintre băieţi o ţinea de picioare pe fată, iar cel de al doilea o săruta pe sâni, desfăcându-şi cureaua de la pantaloni şi şliţul, în încercarea de a face sex oral. Aceste imagini au fost transmise de postul de televiziune OTV de 10 ori, pe parcursul emisiunii (la orele: 16.42, 16.46, 16.51, 16.54, 16.59, 17.01, 17.12, 17.25, 17.32, 17.44).

Consiliul a considerat că, difuzarea în mod repetat a acestor imagini, în intervalul orar 16.30-18.00, interval orar în care copiii au acces neîngrădit la programele audiovizuale, este de natură să afecteze dezvoltarea psihică, mentală şi morală a acestora.

În scopul protejării publicului minor, legiuitorul a prevăzut la art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului că difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

Or, radiodifuzorul a încălcat în mod flagrant această obligaţie, transmiţând, într-un interval orar accesibil tuturor categoriilor de public, inclusiv minorilor, imagini cu conotaţii sexuale.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 2.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 42 alin. (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 546/19.06.2008 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât, în ediţia din data de 30 aprilie 2008 a emisiunii „Se întâmplă acum”, au fost formulate acuzaţii grave de natură penală, nedovedite, la adresa unor profesori dintr-o instituţie de învăţământ preuniversitar, fără a fi prezentată nicio probă din care să rezulte realitatea acuzaţiilor formulate, ceea ce contravine prevederilor art. 42 alin. (3) din Codul audiovizualului.

De asemenea, în ediţia din data de 03 iunie 2008 a aceleiaşi emisiuni, difuzată în intervalul orar 16.30 - 18.00, interval orar în care minorii au acces neîngrădit la programele audiovizuale, postul OTV a difuzat, în mod repetat, un film care prezenta un pretins viol, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Potrivit acestora, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.