Decizia nr. 542 din 18.06.2008

18.06.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
BUCUREŞTI, B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 iunie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune OTV a normelor privind publicitatea în emisiunea „Se întâmplă acum”.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 145 alin. (4), ale art. 146 alin. (2) lit. d) şi f) şi ale art. 151 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 145 alin. (4) din Codul audiovizualului, publicitatea şi teleshoppingul la produse şi tratamente pentru disfuncţii sexuale sau probleme de natură sexuală ori pentru creşterea sânilor nu pot fi difuzate decât în intervalul orar 22,00 - 6,00 şi trebuie însoţite de avertizarea că aceste produse nu sunt destinate copiilor.

Potrivit prevederilor art. 146 alin. (2) lit. d) şi f) din acelaşi act normativ, este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum cancerul sau diabetul.

Conform art. 151 alin. (2), promovarea în serviciile de programe audiovizuale de radio şi de televiziune a suplimentelor alimentare, suplimentelor nutritive, vitaminelor şi nutrienţilor va include în mod obligatoriu avertizarea: „Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul.”

În fapt, în ziua de 3 iunie 2008, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea „Se întâmplă acum”. În pauza publicitară a emisiunii au fost difuzate 5 spoturi pentru următoarele produse:

  • Boswellia produs ayurvedic - supliment nutritiv pentru ameliorarea condiţiilor reumatice dureroase de diverse tipuri asociate artritelor reumatoide
  • Aamla Pentavox - produs după reţete ayurvedice pentru afecţiuni digestive, stări gripale, convalescenţe, tulburări de sângerare, albire prematură, diabet, osteoporoză
  • Cerebex Pentavox produs ayurvedic - supliment nutritiv pentru stimulator de memorie, tonifiere a sistemului nervos, utilizat în stări de depresie, anxietate, oboseală, stres
  • Cordyanq - produs natural care îmbunătăţeşte viaţa de cuplu şi activitatea sexuală
  • Agaricus Blazei - produs japonez 100% natural pentu sistem circulator, osos, digestiv, nervos cu efecte antitumorale.

Consiliul a constatat că radiodifuzorul a promovat produsul „Cordyanq” fără a avea în vedere prevederile art. 145 alin. (4) dispoziţii care interzic difuzarea publicităţii şi teleshoppingului la produse şi tratamente pentru disfuncţii sexuale în intervalul 06.00-22.00.

De asememnea, Consiliul a constatat că, prin difuzarea spoturilor publicitare pentru produsele „Aamla Pentavox” şi „Agaricus Blazei”, radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 146 din Codul audiovizualului, deoarece în emisiune au fost prezentate metode de tratament al cancerului, al diabetului şi efectele benefice în tratarea unor afecţiuni grave. Potrivit dispoziţiilor invocate, este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum cancer şi alte boli tumorale, diabet şi alte boli metabolice.

Având în vedere că spoturile publicitare pentru suplimentul nutritiv „Boswellia” şi „Cerebex Pentavox” au fost difuzate fără avertismentul „Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul.”, membrii consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat şi dispoziţiile art. 151 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Faţă de aceste aspecte şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat, în repetate rânduri, pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 145 alin. (4), ale art. 146 alin. (2) lit. d) şi f) şi ale art. 151 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 145 alin. (4), ale art. 146 alin. (2) lit. d) şi f) şi ale art. 151 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.