Decizia nr. 516 din 10.06.2008

10.06.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23,
sector 3 CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 iunie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune OTV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru turul al doilea al alegerilor locale ce urmează a se desfăşura în data de 15 iunie 2008.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 65 alin. (7) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, timpii de antenă la radiodifuziunile şi televiziunile publice şi private, inclusiv cele prin cablu, se acordă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, în fiecare din zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.

În fapt, în ziua de sâmbătă, 7 iunie 2008, între orele 13.05 – 13.29, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea „IMPACT”. În cadrul acesteia a fost prezentat, de la sediul PD-L, discursul candidatului acestui partid la funcţia de primar al sectorului 4, dl. Radu Silaghi.

Având în vedere conţinutul emisiunii ,,IMPACT’’, în cadrul căreia s-a desfăşurat o veritabilă campanie negativă la adresa dlui. Cristian Popescu, candidat PC la funcţia de primar al sectorului 4, transmiţându-se publicului un mesaj electoral, membrii Consiliului au constatat că emisiunea a avut un caracter electoral, deşi radiodifuzorul nu a declarat-o ca atare. Emisiunea menţionată anterior, care prin conţinutul său a dobândit caracter electoral, a fost difuzată în ziua de sâmbătă, 7 iunie 2008, fapt ce contravine prevederilor art. 65 alin. (7) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, emisiunile electorale sau de dezbateri electorale pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.

În ziua de duminică, 8 iunie 2008, între orele 15.03 – 17.02, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea „Caravana romilor”, care a prezentat o dezbatere pe tema alegerilor locale cu preşedintele Partidei Romilor, precum şi un reportaj cu privire la situaţia campaniei electorale din comuna Ştefăneşti. Reportajul a cuprins şi un interviu cu actualul primar al comunei şi candidat PNG-CD pentru Primăria Ştefăneşti, dl. Anghel Rababoc, care şi-a exprimat părerea cu privire la desfăşurarea alegerilor locale.

Întrucât în emisiunea „Caravana romilor” a fost promovat, de fapt, dl. Anghel Rababoc – candidat la funcţia de primar al comunei Ştefăneşti, membrii Consiliului au constatat că şi această emisiune a avut caracter electoral şi că, prin difuzarea acesteia duminica, au fost încălcate prevederile art. 65 alin. (7) din legea nr. 67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora candidaţii pot fi prezentaţi numai în emisiuni electorale, iar astfel de emisiuni nu pot fi difuzate decât în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.

Faţă de aceste aspecte şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat, în repetate rânduri pe perioada campaniei electorale, pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 65 alin. (7) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 65 alin. (7) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,
S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
Bucureşti, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3

pentru postul de televiziune OTV
Bd. Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, Bucureşti

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 516/10.06.2008 privind amendarea cu 20.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL pentru postul de televiziune OTV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 20.000 lei, întrucât în zilele de sâmbătă, 7 iunie 2008, şi duminică, 8 iunie 2008, a transmis emisiuni cu conţinut electoral, fapt ce contravine prevederilor art. 65 din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit acestor dispoziţii, emisiunile electorale sau de dezbateri electorale pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.