Decizia nr. 505 din 28.04.2009

28.04.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 aprilie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 6420/27.04.2009, cu privire la ediţiile emisiunii “Dan Diaconescu Direct” difuzate în zilele de 25 şi 26 aprilie 2009 de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 81 alin. (1) şi (2) şi ale art. 83 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Conform dispoziţiilor din Codul audiovizualului:

  • art. 81 - (1) În cazul informării asupra unor accidente, dezastre sau tragedii colective, se va evita accentuarea gratuită a stării de îngrijorare şi se vor cita sursele de informare.
  • (2) Se vor evita speculaţiile asupra evenimentelor tragice, cauzelor şi consecinţelor lor ori prezentarea repetată a unor imagini şocante, pentru a nu provoca temeri inutile sau panică în rândul publicului.
  • art. 83 - În vederea informării corecte a populaţiei despre iminenţa producerii unor dezastre şi despre zonele de risc potenţial, despre măsurile de prevenire, de intervenţie operativă şi de refacere în cazul dezastrelor (calamităţi naturale şi alte catastrofe), pentru diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice ale acestora, radiodifuzorii au obligaţia să confrunte informaţiile primite din surse proprii sau de la colaboratori ocazionali cu informaţiile deţinute de autorităţile competente, înainte de a transmite ştiri şi puncte de vedere care pot genera panică în rândul populaţiei; în cazul în care versiunile primite diferă, se va transmite în mod obligatoriu şi informaţia provenită de la sursa autorizată legal, cu menţionarea acesteia.

În fapt, în ziua de 25.04.2009, în intervalul orar 19.06-06.29, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea „Dan Diaconescu Direct” moderată, la început, de Mihaela Moise, iar ulterior de jurnalistul grec Nikos Koudounis.

Emisiunea a fost încadrată cu semnul de avertizare „12”.

Subiectul iniţial al emisiunii a fost cel referitor la presupusa sinucidere a Mihaelei Ispas (Nikita), astfel cum au susţinut invitaţii acesteia. În studio s-au aflat rude de familie ale Nikitei.

În partea de jos a ecranului a fost afişat titlul: „Nikita ameninţă că se sinucide în această seară”.

Imediat după producerea cutremurului în zona Vrancea, radiodifuzorul a afişat, la ora 20.22, în partea de sus a ecranului, titlul: „Cutremur acum câteva minute”, titlul fiind modificat la ora 20.38: „Cutremur de 5,3 grade acum câteva minute”.

De asemenea, titlul din partea de jos a ecranului „Nikita ameninţă că se sinucide în această seară” a fost înlocuit, la ora 20.24 cu întrebarea: „Cum aţi simţit cutremurul?”.

Legat de acest eveniment, prin telefon au intervenit numeroşi telespectatori, care şi-au exprimat opiniile cu privire la modul cum au simţit şi reacţionat în momentul producerii seismului.

În partea de jos a ecranului, a fost afişat titlul: „Cutremurul a avut loc la 120 de kilometri şi a avut 4 grade pe Scara Mercali”.

În studio, imediat după cutremur, moderatoarea Mihaela Moise a adus în discuţie predicţiile făcute de Ioan Istrate, cu privire la iminenţa producerii unui cutremur cu magnitudine ridicată. S-a vorbit şi despre o eventuală replică a cutremurului din 25.04.2009, făcându-se numeroase referiri şi la aparatul de avertizat cutremure.

Pe parcursul emisiunii, a intervenit prin telefon dl. Gabriel Padiu, iar discuţiile purtate cu moderatoarea, pe marginea seismului ce avusese loc, au fost de natură a induce publicului o stare de panică, întrucât a creat impresia că într-un viitor apropiat ar urma să se producă un alt cutremur.

În acest sens, redăm din raportul de monitorizare:

„Mihaela Moise: O fi şi mâine unul. Lăsaţi-mă în pace!
Gabriel Padiu: Stai puţin Mihaela, nu te speria şi stai puţin, că nu trebuie să speriem telespectatorii! Deci în maxim (nn maximum) o jumătate de oră o să-ţi comunic ce o să-mi spună, dacă, într-adevar, mâine va mai avea un cutremur...
Mihaela Moise: Da, da’ nu le spunem telespectatorilor, dacă imi spuneţi că mai e unul, nu le spun. (...)”.

Membrii Consiliului apreciază că un astfel de dialog, ce a avut loc la puţin timp după producerea seismului, a indus în mod nejustificat nelinişte în rândul publicului telespectator, care era interesat să afle dacă vor urma replici ale cutremurului.

De asemenea, referirile d-lui Padiu la predicţiile d-lui Ioan Istrate despre iminenţa producerii unui cutremur cu consecinţe devastatoare au constituit, la rândul lor, un factor de accentuare a stării de teamă a publicului.

Ediţia din 26 aprilie 2009 a emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, a cuprins reluări dintr-o altă ediţie, iar o parte a acesteia s-a difuzat şi în direct. Dezbaterile din studio au avut ca temă cutremurele, precum şi un subiect cu privire la Naomi. Invitaţii au fost d-nii Emil Streinu – general şi Gabriel Padiu.

Întrebarea afişată pe ecran a fost: „Credeţi că seismul de aseară a fost precursorul unui mare cutremur?”. La ora 22.14, în partea de sus a ecranului a fost afişat titlul: „Un nou cutremur acum câteva momente de 3,1 grade”. Ulterior, titlul a fost înlocuit: „Generalul Dr. Emil Streinu: „Marele cutremur va fi cel târziu până în anul 2011.”.

De asemenea, pe ecran a fost afişat, în partea de sus, titlul: „În această seară aflăm totul despre cutremur”, iar în partea de jos, în chenar galben, ulterior portocaliu, titrarea,: „Cod portocaliu pentru cutremur dat acum de Institutul Naţional de Seismologie”.

Prin informaţia titrată pe ecran: „Directorul Mărmureanu: „În această seară va avea loc un cutremur mic!”, radiodifuzorul a indus în eroare publicul, întrucât dl. Mărmureanu nu a dat o astfel de declaraţie, cum eronat s-a afişat pe ecran şi s-a susţinut în cadrul emisiunii.

Pe parcursul emisiunii, atât realizatorul cât şi invitatul său au făcut predicţii cu privire la „instituirea codului portocaliu”, în România, fapt de natură să genereze nejustificat îngrijorare în rândul populaţiei.

Exemplificăm din raportul de monitorizare:

Dan Diaconescu: (...) Înainte de toate aceste prezentări, vreau să vă spun că în această clipă, codul este portocaliu, celebrul cod, celebrul semafor (...), reamintesc că el are culori cam ca şi semaforul normal rutier, verde, înseamnă că e linişte şi pace şi că nu e iminenţa unui cutremur la orizont, pe urmă, când culorile devin mai periculoase, adică portocaliu, înseamnă că poate să se întâmple ceva oricând, sigur că trebuie să se ajungă în culoarea roşie, ca să fie un pericol real, la culoarea roşie, e bine să ne gândim, ce facem, sub care grindă ne aşezăm sau dacă ieşim sau nu din casă în orele viitoare sau în zilele viitoare, când va veni cutremurul. Cert este că, în acest moment, este cod portocaliu şi undeva (...).
Gabriel Padiu: Este modificat.
Dan Diaconescu: Domnul Padiu, da, deja mă completează. Gabriel Padiu: Îmi permiteţi, este modificat în jur de ora 15.30 şi urmează modificarea acestuia la ora 20.00. Deja lucrurile se precipită.
Dan Diaconescu: Astăzi. Deci la ora 20.00, vom afla mai mult dacă va fi roşu sau va fi verde sau rămâne portocaliu.
Gabriel Padiu: Nu va fi verde sigur.
Dan Diaconescu: Nu va fi verde, sigur, ştie domnul Padiu ceva...
Gabriel Padiu: Am vorbit adineaori.
Dan Diaconescu: Veştile nu sunt deloc bune (...). Ce mai putem spune, de asemenea, oficial vorbind, că s-a recalculat gradul de periculozitate al cutremurului de aseară, el n-a mai avut 5,3 grade, spune domnul director Mărmureanu, într-un comunicat dat presei acum câteva minute, ci doar 5,1 grade, spune domnul director Mărmureanu şi ca să-l cităm exact pe Domnia sa, cutremurul de aseară a fost un vax, a fost un cutremur de nimic, o nimica toată, o cacealma de cutremur (...).”. Instituirea codului portocaliu presupune existenţa unei situaţii de necesitate cu grad ridicat de periculozitate, prin producerea de pagube umane şi materiale considerabile.

În timpul emisiunii au fost difuzate şi imagini de la cutremurul din 1977, având ca sursă site-ul You Tube, fapt de natură a induce o stare de îngrijorare nejustificată în rândul populaţiei, traumatizată deja de rememorarea consecinţelor dezastruoase ale respectivului cutremur. Membrii Consiliului au constatat că informaţiile oferite publicului, prin afişarea pe ecran a unor astfel de titluri, referitoare la iminenţa producerii unui nou seism, în aceeaşi seară, precum şi cu privire la instituirea „codului portocaliu”, au fost de natură a dezinforma publicul, deoarece:

  • pe de o parte, dl. Mărmureanu – directorul Institutului Naţional de Fizica Pământului nu a oferit informaţia potrivit căreia „În această seară va avea loc un cutremur mic!”, astfel cum a fost titrat pe ecran;
  • pe de altă parte, presupusul „cod portocaliu” provenea de la o insitutuţie de drept privat, iar nu de la organele abilitate ale statului care au competenţă în acest sens.

Publicul a fost dezinformat şi cu privire la statutul persoanei juridice care a făcut predicţiile referitoare la producerea unui nou cutremur şi a instituit codurile care semnifică intensitatea acestuia. Astfel, deşi din sursele de informare accesibile publicului se poate afla denumirea corectă a acestei instituţii ca fiind „Institutul Român de Seismologie Aplicată”, radiodifuzorul a afişat şi menţinut pe ecran denumirea „Institutul Naţional de Seismologie”, inducând publicului ideea că informaţiile oferite sunt credibile şi provin de la autorităţile publice abilitate.

Toate aceste informaţii incorecte, precum şi titlurile afişate şi menţinute permanent pe ecran, au fost de natură a crea, în mod nejustificat panică în rândul publicului telespectator.

Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a nu face speculaţii gratuite cu privire la producerea unui eventual seism, iar difuzarea oricărei informaţii trebuie să aibă ca scop informarea obiectivă şi corectă a publicului, astfel încât acesta să-şi poată forma propriile convingeri în deplină cunoştinţă de cauză.

Faptul că radiodifuzorul s-a erijat în a da verdicte asupra intensităţii unui eventual cutremur, catalogând-ul ca fiind „cod portocaliu”, este de natură a provoca şi accentua şi mai mult starea de nelinişte în rândul populaţiei.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că informarea publicului, despre producerea unor dezastre sau calamităţi, trebuie făcută cu responsabilitate şi prudenţă maximă în oferirea de informaţii care să nu conducă la accentuarea gratuită şi nejustificată a panicii în rândul populaţiei. Postul OTV a ignorat cu bună ştiinţă dispoziţiile legale care dispun că, în cazul informării publicului asupra unor dezastre sau tragedii colective, se va evita accentuarea gratuită a stării de îngrijorare. De asemenea, se vor evita speculaţiile asupra evenimentelor tragice, cauzelor şi consecinţele lor, pentru a nu provoca temeri inutile sau panică în rândul populaţiei.

Faţă de aceste aspecte şi ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii, prevăzute de art. 162 alin. (3) din Codul audiovizualului, şi ale art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a postului OTV cu suma de 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 81 alin. (1) şi (2) şi ale art. 83 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., având licenţa audiovizuală S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 81 alin. (1) şi (2) şi ale art. 83 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Bucureşti, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
Bd. Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, Bucureşti

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 505/28.04.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât informaţiile difuzate în cadrul ediţiilor emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, din 25 şi 26 aprilie 2009, cu privire la cutremurul înregistrat în Vrancea în 25 aprilie, au fost de natură a accentua gratuit starea de îngrijorare a publicului, stare generată de producerea seismului.

De asemenea, titlurile afişate pe ecran, referitoare la iminenţa producerii unui seism au fost de natură a induce o stare de îngrijorare nejustificată în rândul telespectatorilor.

Pentru fapte similare, postul OTV a mai fost sancţionat în luna martie anul curent, cu amendă în cuantum de 10.000 lei.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.