Decizia nr. 500/05.06.2008

05.06.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3 CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 iunie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 6356/14.05.2008, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, difuzată în ziua de 05 mai 2008, de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând raportul întocmit de Direcţia Monitorizare şi vizionând înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 34 alin. (1) şi art. 42 alin. (1-3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate: "Art. 34 - (1) Orice persoană acuzată sau cercetată pentru săvârşirea unei infracţiuni este prezumată nevinovată atât timp cât nu a fost condamnată printr-o hotărâre penală definitivă şi irevocabilă. (...)

Art. 42 - (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.
(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.„În fapt, în ediţia”Dan Diaconescu Direct" din data de 05 mai 2008, a fost difuzat episodul nr. 128 din seria emisiunilor având ca subiect cazul avocatei Elodia Ghinescu din Braşov, dispărută în luna august 2007.

Pe parcursul emisiunii, unul dintre invitaţi, domnul Luis Lazarus, a formulat acuzaţii grave la adresa poliţistului Cristian Cioacă, soţul avocatei dispărute, în sensul că el s-ar face vinovat de moartea soţiei sale, Elodia. În mai multe rânduri, referindu-se la domnul Cioacă, jurnalistul Luis Lazarus îl numeşte „criminal”, fără ca moderatorul emisiunii, domnul Dan Diaconescu să aibă vreo intervenţie, în sensul prevederilor art. 42 din Codul audiovizualului.

Redăm fragmente din raportul de monitorizare:

Luis Lazarus: (...) Doamnă Ghinescu, ce se întâmplă cu familia dumneavoastră este de netolerat, practic dumneavoastră în afară de faptul că v-aţi pierdut fiica, şi că tot Parchetul General, plus poliţia braşoveană, plus poliţia bucureşteană n-au fost în stare să facă absolut nimic. Deşi cu toţii erau convinşi, şi aveau şi unele probe că Cioacă este crimiunalul. (...)

Bun. Ei erau cu toţii lămuriţi cine e criminalul, ei spuneau şi din Poliţia braşoveană, vorbeam cu unul cu altul, şi spunea : „ Domnul Lazarus! Domne, nu ştim ce să-i facem ăstuia, domne, un asemenea nesimţit n-am văzut. Deci n-am văzut un om care să trateze cu atâta nonşalanţă, cu atăta nesimţire, să-şi bată joc de toată poliţia braşoveană de la portar şi până la ultimul, pânâ la comandant şi până la Rişeanu; era absolut lămurită că el este criminalul.(...)

(...) Bun: ei erau cu toţii lămuriţi cine e criminalul! (...)

Astfel, pe parcursul emisiunii, cazul Elodiei Ghinescu s-a dezbătut pornindu-se de la prezumţia de vinovăţie a poliţistului Cristian Cioacă, considerat de către postul OTV, prin punctele de vedere exprimate în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct” din data de 05 mai 2008, ca fiind vinovat de omor calificat.

Faţă de modul în care radiodifuzorul a abordat subiectul legat de poliţistul Cristian Cioacă, faţă de care justiţia nu a pronunţat nicio hotărâre prin care să fi fost găsit vinovat de moartea soţiei sale, Elodia Ghinescu, membrii Consiliului au constatat că a fost încălcată grav prezumţia de nevinovăţie, garantată de legea fundamentală a ţării, precum şi de legislaţia audiovizuală.

Discuţiile purtate pe tema vinovăţiei domnului Cristian Cioacă au fost făcute în contextul în care soţia sa este dată dispărută, cadavrul ei nefiind găsit, până în acest moment, astfel încât justiţia nu poate pune nici măcar problema că ar fi fost săvârşită o crimă, fiind vorba doar despre presupuneri, în lipsă de probe indubitabile.

Acuzaţiile cu caracter penal formulate la adresa domnului Cioacă nu numai că nu au fost probate, dar, în contextul prezentat, ele nici nu ar fi putea fi probate; or, sub acest aspect, au fost încălcate grav prevederile art. 42 din Codul audiovizualului, întrucât domnul Dan Diaconescu cunoştea că invitatul emisiunii, domnul Lazarus, nu dispunea de probe care să dovedească vinovăţia poliţistului Cristian Cioacă şi, cu toate acestea, a acceptat ca emisiunea să fie difuzată în afara cadrului legal.

Astfel, Consiliul apreciază că au fost încălcate normele din domeniul audiovizualului privind obligaţia radiodifuzorilor de a respecta dreptul persoanei la demnitate şi la propria imagine.

În calitatea sa de realizator de emisiuni audiovizuale, domnul Dan Diaconescu a adoptat o atitudine pasivă, deşi avea obligaţia să intervină în mod activ şi să ofere publicului telespectator o dezbatere cu puncte de vedere pertinente, ţinând cont de faptul că era vorba despre un subiect îndelung mediatizat, care a suscitat un deosebit interes. Or, emisiunea nu a făcut decât să trateze subiectul în mod neprofesionist, cu încălcarea legislaţiei audiovizuale.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 34 alin. (1) şi art. 42 alin. (1-3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3 BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 500/05.06.2008 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, difuzată în ziua de 05 mai 2008, moderatorul a permis invitaţilor să formuleze acuzaţii grave, de natură penală, nedovedite la adresa poliţistului Cristian Cioacă, prezentat ca fiind vinovat de moartea soţiei sale, Elodia, deşi justiţia nu s-s pronunţat în acest caz. Acest fapt a fost de natură să încalce principiul prezumţiei de nevinovăţie garantat de Constituţia României şi de legislaţia audiovizuală, precum şi dreptul la propria imagine al poliţistului Cristian Cioacă.

Potrivit prevederilor art. 34 din Codul audiovizualului, orice persoană acuzată sau cercetată pentru săvârşirea unei infracţiuni este prezumată nevinovată, atât timp cât nu a fost condamnată printr-o hotărâre penală definitivă şi irevocabilă.

De asemenea, conform art. 42 din acelaşi act normativ, orice persoană are dreptul la propria imagine, iar în cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi.