Decizia nr. 484 din 30.05.2008

03.06.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

DECIZIA NR. 484 din 30.05.2008

privind amendarea cu 10 000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
cu sediul în Bucureşti, Bd. Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Bd. Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1, Bucureşti
Tel.: 318.64.16; Fax: 318.64.12

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 mai 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune OTV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerea autorităţilor publice locale ce urmează a se desfăşura în data de 1 iunie 2008. Raportul de monitorizare priveşte emisiunea „Dan Diaconescu Direct” difuzată de postul OTV în data de 29 mai 2008.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului SC OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).
Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunea menţionată, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC Ocram Televiziune SRL a încălcat dispoziţiile art. 63 alin. (1), art. 67 alin. (1) şi art. 69 lit. a) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale ale art. 45 din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform prevederilor Legii 67/2004:
“ART. 63
(1) Campania electorală prin serviciile de programe audiovizuale, publice şi private, trebuie să servească următoarelor interese generale:
a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză;
b) ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor, de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale;
c) ale radiodifuziunilor, de a-şi exercita drepturile şi responsabilităţile care decurg din profesiunea de jurnalist.

ART. 67
(1) Radiodifuzorii publici şi privaţi au obligaţia de a asigura, prin măsuri tehnice şi redacţionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.
ART. 69
Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii:
să fie imparţiali”.
Potrivit art. 45 din Codul audiovizualului:
“(1) Difuzarea materialelor audiovizuale conţinând imagini ale persoanelor aflate la tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, este permisă numai cu acordul persoanei sau, în cazul în care persoana este fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau al aparţinătorilor.
(2) Radiodifuzorii au obligaţia de a respecta demnitatea şi anonimatul persoanelor cu tulburări psihice”.

În fapt, în data de 29.05.2008, în cadrul dezbaterii electorale din timpul emisiunii “Dan Diaconescu Direct ELECTORAL”, la care a participat, în calitate de invitat, dl. Antonel Tănase - candidat PNL pentru funcţia de primar al Sectorului 6, realizatorul emisiunii, dl. Dan Diaconescu, a făcut o serie de afirmaţii cu caracter acuzator la adresa contracandidatului invitatului emisiunii, dl. Cristian Poteraş, primarul în funcţie al sectorului 6, afirmaţii de natură a influenţa opinia publicului şi, prin aceasta, echilibrul campaniei electorale.
Astfel, realizatorul nu şi-a respectat obligaţiile legale de obiectivitate şi imparţialitate, inducându-i publicului telespectaror ideea potrivit căreia dl. Antonel Tănase va fi ales, în mod sigur, ca primar. Redăm din raportul de monitorizare:
Antonel Tănase: “A veni să distrugi spaţiul verde, grădina de la bloc, să faci locuri de parcare, este sinonim cu crima, domnul Diaconescu! Deci, oamenii ăştia nu tolerează aşa ceva. Am foarte multe sesizări care spun: „Domnul Tănase, veniţi cu OTV-ul, veniţi cu domnul Lazarus, faceţi anchete, ăştia fac numai ilegalităţi şi abuzuri...”.
Dan Diaconescu: “ De altfel, şi în seara asta o să mai vedem un film despre ilegalităţi şi abuzuri...”.
Antonel Tănase: “ Despre ilegalităţi, despre caracterul, despre nesimţirea acestui domn care vrea, în continuare, să continue acest jaf în sectorul 6.”
De asemenea, ignorând responsabilităţile ce decurg din calitatea de jurnalist, dl. Dan Diaconescu a adoptat o atitudine partizană şi lipsită de obiectivitate prin susţinerea făţişă a candidatului Antonel Tănase, afirmând următoarele:
Dan Diaconescu: “A fost, iată, domnul Antonel Tănase, probabil primarul Sectorului 6 de duminică încolo sau, sigur, din 15 iunie încolo, un apropiat al postului nostru de televiziune –putem spune chiar coleg în multe emisiuni...”.
Dan Diaconescu: Într-un fel, garantăm şi noi, postul de televiziune OTV, pentru domnul Antonel Tănase. Dar, haideţi să vedem şi un film despre domnul actual primar Poteraş şi pe urmă revenim în direct cu noi invitaţi ai mei surpriză.”
În cadrul dezbaterii electorale a fost difuzat un material audiovizual cu caracter acuzator la adresa d-lui Cristian Poteraş, un montaj cu o durată de 12 minute şi 18 secunde, cu următorul conţinut de imagini şi mesaje:
Texte afişate:
SECTORUL 6 ÎN LACRIMI
CAMPANIE ELECTORALĂ... VAI DE NOI
OPRIŢI MAFIA DIN SECTORUL 6
LUIS LAZARUS AMENINŢAT DE CRISTIAN POTERAŞ
INCREDIBIL
FĂRĂ COMENTARII
- sub o fotografie a lui Cristian Poteraş
PRIMARUL MINCINOS / IATĂ DOVADA
MAFIA
– pe un afiş în stil cinematografic, cu oameni înarmaţi
STOP MAFIA !!! - pe imaginea lui Cristian Poteraş coborând pe scări
GODFATHER - pe imaginea lui Cristian Poteraş în timp ce ţine mâna la nas
AMANTA cui... – pe imaginea unei femei, secvenţă urmată imediat de imaginea statică a lui Cristian Poteraş şi, pe această imagine, inscripţia 2004 /2008”.
În montaj apar scurte declaraţii cu caracter acuzator sau negativ ale unor cetăţeni, la adresa primarului sectorului 6:
Ne dă afară, ne dă în stradă, numai minciuni, numai vorbe...;
Ne-a dat şi televizoare, ne-a dat... Ne-a dat, ne-a ajutat...Suntem şi noi amărâţi...Poteraş! Poteraş!
(un grup de romi şi alţi oameni săraci);
Ce-au făcut!? Au făcut proprietăţi particulare, blocurile care erau pe timpul lui Ceauşescu, aia au făcut! Te fură pe faţă!
O nesimţire, asta se-ntâmplă la noi în România! Ne dă afară, ne dă în stradă! ... Ne lasă ca nişte aurolaci, mai ne face şi ţigani, mai ne face şi-n tot felul. Unde să ne ducem, când lucrăm pe 4 milioane? Unde să ne ducem, unde?”
Filmul a mai cuprins un montaj de imagini înfăţişând locuri murdare, oameni sărmani şi neîngrijiţi, oameni furioşi încercând să intre într-o clădire, o imagine-simbol satanic, un copil ţintind cu pistolul parte dintr-un joc mecanic ce arată cuvântul POTERAŞ.
Unele versuri din melodii hip-hop şi manele ce au constituit o mare parte a fondului sonor al montajului:
Dac-aş fi pentr-o zi Preşedinte / Aş lăsa amanet România, fără cuvinte / Dac-aş fi pentr-o zi Preşedinte / V-aş amaneta pe toţi şi nu v-aţi prinde...
Sunt un nebun inofensiv, catalogat „jigodie” şi îmi doresc o Dacie...
Cash-cash, am la mine banii numai cash-cash / Ieşi în faţă să te-ntreci / Hai, aruncă! Hai, aruncă!/ Dă-te mare ! Dă-te mare!
De-aia sunt eu campion, campion, campion / Simt mirosul banilor, banilor, banilor /Unde sunt bani, sunt şi eu...
Trăieşte, dacă poţi, lipsit de speranţă...
Astăzi am nervii nervoşi /Da-s cuminţi şi serioşi /Eu gândesc în zece locuri /Şi vă dau electroşocuri...etc.”
În cadrul montajului menţionat, într-una din secvenţe apare jurnalistul OTV, Luis Lazarus punându-i întrebări din mers d-lui Cristian Poteraş, de genul: “ Dar ce vă-mpingeţi aşa în mine? ... Ce faceţi, domnul primar, transmiteţi ameninţări? Credeţi că ne e frică de dumneavoastră? Ce-ar fi să ne povestiţi dv. ce faceţi cu dosarul ăla penal, cu apartamentul Verdeţ? N-ar fi bine? Nu ştiţi, da? Păi, să mai investigăm, să vedem despre ce e vorba”.
Faţă de aspectele menţionate mai sus, membrii Consiliului au constatat că, prin difuzarea acestui material audiovizual, radiodifuzorul, a încălcat grav obligaţiile de imparţialitate, echilibru şi obiectivitate prevăzute de lege în sarcina sa, şi, prin aceasta, a prejudiciat interesele d-lui Poteraş, în calitatea sa de candidat la alegerile locale.
Membrii Consiliului au constatat, de asemenea, că difuzarea acestui montaj nu serveşte intereselor electoratului, deoarece, nefiind un material obiectiv, nu asigură o informare corectă acestuia, astfel încât să-şi poată forma o opinie conformă cu realitatea.
Legea permite difuzarea de clipuri sau filme electorale prin care candidaţii se pot face cunoscuţi şi îşi pot prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale şi nicidecum pentru a aduce acuzaţii şi a prejudicia interesele celorlalţi candidaţi; însă, în situaţia de faţă, filmul prezentat, prin conţinutul său acuzator, denigrator, a deturnat scopul prevăzut de lege şi a afectat echilibrul campaniei electorale pentru alegerile locale.
Astfel, difuzarea acestui material s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale, deoarece radiodifuzorul, deşi avea la îndemână posibilitatea ca prin măsuri tehnice şi redacţionale, să reflecte în mod echitabil, echilibrat şi imparţial campania electorală, nu şi-a respectat obligaţia de a fi imparţial şi echidistant şi a demonstrat o poziţie partizană, lipsită de obiectivitate.
În aceiaşi ediţie a emisiunii, “ Dan Diaconescu Direct-electoral ”, difuzată în data de 29.05.2008, la una din dezbaterile electorale ale emisiunii, transmisă între orele 21.56 – 22.16, au participat, în calitate de invitaţi, dl. Gheorghe Săvulescu şi dl. Petrică Diaconu, candidaţi PD-L pentru funcţia de consilier la Primăria Sectorului 4.
În cadrul acestei dezbateri, dl. Gheorghe Săvulescu a arătat la cameră o pagină din ziarul „Cancan” şi a spus: “Adrian Inimăroiu este dovedit, cu acte în regulă, bolnav psihic şi anume schizofrenie reziduală cu persistenţa simptomelor negative apato-abulice.” Pagina de ziar purta titlul : „Adrian Inimăroiu, diagnosticat cu schizofrenie. Incredibil!”
Prezentând o hârtie către cameră, dl. Gheorghe Săvulescu a mai spus: “Aici avem şi dovada şi anume biletul de ieşire din spital pe numele Inimăroiu Adrian Constantin, în care spune starea la data respectivă şi, pe ultima foaie a documentarului de expertiză medicală, scrie aici diagnosticul în totalitate, semnătura şi parafa medicului.”
Hârtia a fost ţinută în mână de dl. Dan Diaconescu şi arătată la cameră, însă textul nu a fost lizibil.
Cităm din raportul de monitorizare:
Gheorghe Săvulescu: “ Necazurile lui au început încă din 2003, când a fost constatată boala, când a şi fost internat între decembrie 2003 şi ianuarie 2004 după care i-a revenit în 2005, cu încă un tratament la Sanatoriul de la Predeal, la Pârâul-Rece unde, pe vremuri...(...) De asemenea, după ultimul tratament pe care l-a avut în spital, în sanatoriu, i-a fost recomandat să îşi revizuiască starea de sănătate în 2007 şi să nu se supună la stres, la enervări repetate sau la eforturi fizice repetate.”
Invitaţii au continuat, criticând activitatea actualului primar al sectorului 4, dl. Adrian Inimăroiu şi punând pe seama presupusei boli psihice, multe dintre acţiunile sale. Domnul Adrian Inimăroiu este candidat din partea Partidului Verde la aceeaşi funcţie.
Potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) şi (2) din Codul audiovizualului, difuzarea materialelor audiovizuale conţinând imagini ale persoanelor aflate la tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, este permisă numai cu acordul persoanei sau, în cazul în care persoana este fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau al aparţinătorilor. Radiodifuzorii au obligaţia de a respecta demnitatea şi anonimatul persoanelor cu tulburări psihice.
Raportat la dispoziţiile invocate, şi având în vedere modul în care s-a desfăşurat această parte a emisiunii “Dan Diaconescu-electoral”, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile invocate privind modul în care trebuie tratată o astfel de problemă.
Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că emisiunea s-a difuzat cu încălcarea prevederilor legale şi au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 lei.
În temeiul art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi cu respectarea prevederilor art. 15 al aceleiaşi legi,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul SC OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală S-TV nr. 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 63 alin. (1) art. 67 alin. (1), art. 69 lit. a) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale ale art. 45 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.