Decizia nr. 420 din 20.05.2008

20.05.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3 CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 mai 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, difuzată în ziua de 07 mai 2008, de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând raportul întocmit de Direcţia Monitorizare şi vizionând înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 46 şi art. 42 alin. (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 40 din Legea audiovizualului, este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală.

De asemenea, art. 46 din Decizia nr. 187/2006 prevede:

"(1) Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări antisemite sau xenofobe.

(2) Este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.„Conform art. 42 alin. (4) din Codului audiovizualului:”(4) - Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.”

În fapt, în data de 07 mai 2008, în intervalul orar 22.12- 00.20, în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, a avut loc o dezbatere la care a participat domnul George Becali, titlul fiind: „CINCI APROPIAŢI AI LUI BECALI ARESTAŢI LA CLUJ ÎN ACEASTĂ SEARĂ DE CĂTRE DNA”.

Deşi tema anunţată a emisiunii viza arestarea unor persoane din anturajul domnului George Becali, acesta a transformat discuţia într-un act de acuzare la adresa procurorilor, a doamnei Procuror general Laura Codruţa Kovesy şi, în final, a populaţiei de naţionalitate maghiară din ţara noastră.

Redăm din raportul de monitorizare:

George Becali: Eu zic că-i pusă la cale de Pascani. Eu zic că-i pusă la cale de ăsta, de Verestoy Attila. Pentru că el are relaţii la DNA, el ştie toate combinaţiile la DNA...
Dan Diaconescu: Şi ce, Verestoy e prieten cu Pascani?
Gerge Becali: Păi, nu sunt ei unguri, nu se-ajută? Domnu Diaconescu, păi sunt ei ca noi, românii? Păi, nu vezi câtă lipsă dă onoare au? N-au găsit ei... Văd că n-au condamnat pe nimeni, să-şi facă imagine cu Becali, cu banii lui Becali.
Dan Diaconescu: Aici aveţi dreptate, da.
Gerge Becali: Ne controlează ungurii peste tot.
Dan Diaconescu: Ei, nu ştiu dacă ne controlează...
Gerge Becali: Ne controlează ungurii peste tot, ascultă ce spun eu. ... Kovesy –Moveşi asta e procuroare şefă, nu-ştiu-ce, bărba-su ungur. Nu vezi că ne controlează ungurii peste tot? Păi ei, ce urmăreau? Ei probabil au ascultat telefoanele, ştiau că banii ăia se duc pentru terenuri şi au făcut toată înscenarea asta...

Dan Diaconescu: Dar, din câte ştiţi, este vorba de procurorii din Cluj sau din Bucureşti?
Gerge Becali: Eu nu ştiu, habar n-am de unde sunt. Dar eu ce ştiu: Morar ăla e din Cluj, Kovesy, procuroarea generală, bărbat-su ungur...
Dan Diaconescu: Bine, şi dacă bărbat-su-i ungur...Acuma...
George Becali: N-are nicio problemă, mă! O să ne controleze ungurii peste tot.
Dan Diaconescu: Arbitrul a fost român. (..) Asta am spus: era român. Dacă era ungur...
George Becali: Ce sunt ăştia, procurorii care au făcut treaba asta? Nişte trădători! Asta sunt. Trădători care vor să-şi facă imagine cu Gigi Becali. Care nu sunt în stare să facă nişte dosare...
Dan Diaconescu:Dv. de ce n-aţi reacţionat la fel la meciurile celelalte pe care le premia CFR Cluj?
George Becali: Şi mă duc şi le cer daune eu. Păi, ei nu se pun cu Becali, că eu nu sunt fraier d-ăla care le frică de ei. Că ăia sunt papagali, m-ai înţeles?
Dan Diaconescu:Nu, dar văzând noi momentul când ei au arestat, e clar că la asta s-au gândit. Da? Asta-i cert, că ei aşteptau să se-ntâmple ceva cu banii.
George Becali:Să spun eu de ce i-a arestat. A fost o înscenaare: în caz că se-ntâmplă să facă Universitatea meci egal, ştiau de treaba asta cu banii, cu terenul, şi-atunci îi arestăm p-ăştia şi-i ia puncte lu Steaua. M-ai înţeles?

Dan Diaconescu: Am înţeles, da. E logic tot ce spuneţi. Totul e ca ei să n-aibe cumva vreo înregistrare...
George Becali: Înscenare ungurească. Înscenare ungurească făcută cu români trădători. Asta-i înscenare ungurească cu români trădători. Trădătorilor! Deşteptaţi-vă, trădătorilor!

George Becali: ... niciodată ei! La DNA n-au voie niciodată ungurii!!! Şi la parchete, şi Kovesy, şi ăştia toţi, n-au ce căuta! Pentru că ei au infuenţă după aia şi ia uite ce fac: îşi bat joc de români

Faţă de modul în care s-a desfăşurat emisiunea, pe parcursul căreia invitatul acesteia, domnul George Becali, a făcut afirmaţii grave cu caracter discriminatoriu la adresa minorităţii maghiare din România, membrii Consiliului au constatat că domnul Dan Diaconescu nu a avut o atitudine fermă care să oprească demersul acuzator şi xenofob al invitatului său.

Prin dispoziţiile art. 40 din Legea audiovizualului, precum şi prin art. 46 din Codul audiovizualului, legiuitorul a interzis imperativ şi absolut difuzarea de programe care conţin orice formă de discriminare şi orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă şi naţionalitate. O afirmaţie precum:

George Becali: Bă, băiatule! Tu te pui cu ungurii, mă? Sunt capabili de orice ungurii în ţara asta. Ce să mai, hai, c-am plecat! Că vin io la putere şi n-o să mai vezi unguri la conducerea ţării româneşti, niciodată-n viaţa ta!

este deosebit de gravă, conţinând un mesaj de incitare la ură împotriva maghiarilor din România, fapt interzis de legislaţia audiovizuală, legislaţie armonizată cu aquis-ul comunitar.

Faţă de manifestarea agresivă şi xenofobă a domnului George Becali, domnul Dan Diaconescu nu a avut nicio reacţie din care să rezulte că dezaprobă astfel de atitudini ce pun în pericol drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

În virtutea obligaţiilor legale ce-i reveneau într-o astfel de situaţie, realizatorul emisiunii trebuia să pună în vedere invitatului său că astfel de afirmaţii care instigă la ură şi la violenţă pe criterii etnice, naţionale nu pot fi făcute într-un program audiovizual şi să-l atenţioneze să-şi schimbe discursul, în aşa fel încât acesta să se încadreze în limitele pe care dreptul la liberă exprimare le impune.

Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, prin atitudini discriminatorii, drepturile altor membri ai colectivităţii.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul este obligat să intervină ori de câte ori în programele audiovizuale sunt constatate încălcări ale principiului nondiscriminării.

De asemenea, Consiliul consideră, ca un interes major şi pe termen lung, ca televiziunea să fie o parte a spaţiului public în care manifestările xenofobe şi cele care instigă la ură şi violenţă pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală să nu mai apară.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor din domeniul audiovizualului referitoare la respectarea principiului nondiscriminării.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 coroborate cu cele ale art. 90 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) şi art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 40 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 46 şi art. 42 alin. (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 420/21.05.2008 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, difuzată în ziua de 07 mai 2008, moderatorul a permis un discurs xenofob al domnului George Becali, de instigare la ură împotriva minorităţii maghiare din România, fapt interzis de prevederile art. 40 din Legea audiovizualului.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.