Decizia nr. 369 din 15.05.2008

15.05.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
pentru postul de televiziune OTV

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L CUI 15994676
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI

pentru postul OTV
B-dul Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 mai 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune OTV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 1 iunie 2008.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunea menţionată mai sus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. Ocram Televiziune S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 69 lit. a) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au obligaţia să fie imparţiali.

În fapt, în data de 14.05.2008, în intervalul orar 20.13-20.49, postul OTV a difuzat emisiunea electorală ,,Dan Diaconescu Direct’’, moderată de domnul Luis Lazarus, iar invitaţi au fost doamna Mădălina Voiculescu, consilier local al Primăriei Sectorului 6 şi domnul Constantin Paţica, viceprimar şi candidat UPSS pentru funcţia de primar al sectorului 6.

Subiectul dezbaterii electorale l-a constituit continuarea dezvăluirilor despre presupusele activităţi ilicite săvârşite de actualul primar al sectorului 6, domnul Cristian Poteraş, candidat PD-L la aceeaşi funcţie pentru alegerile locale din 1 iunie 2008. Titlul afişat pe ecran a fost: ,,POTERAŞ, PRIMARUL SECTORULUI 6, ACUZAT CĂ A CERUT MITĂ 50.000 DE EURO. ‘’.

Acest subiect a fost dezbătut şi în ediţia difuzată în ziua de 12 mai 2008, în cadrul căreia, atât invitatul, cât şi moderatorul, au formulat acuzaţii la adresa domnului Poteraş, moderatorul manifestând o atitudine total lipsită de imparţialitate, ceea ce avut drept consecinţă difuzarea emisiunii cu încălcarea prevederilor art. 69 lit. a) din Legea nr. 67/2004, motiv pentru care radiodifuzorul a fost sancţionat pecuniar.

În data de 13.05.2008, în intervalul orar 19.16-20.52, dezbaterea a vizat tot pe primarul Cristian Poteraş, titlul emisiunii fiind ,,LUIS LAZARUS CONTINUĂ INVESTIGAŢIILE PRIVIND MAFIA DIN PRIMĂRIA SECTORULUI 6.’’

Şi în cadrul emisiunii electorale ,,Dan Diaconescu Direct’’, din data de 14.05.2008, a avut loc o dezbatere pe acelaşi subiect, cu aceiaşi invitaţi ca în emisiunile din zilele precedente (respectiv, Mădălina Voiculescu, consilier local al primăriei sectorului 6 şi Constantin Paţica, viceprimar şi candidat UPSS pentru funcţia de primar al sectorului 6).

În acest context, moderatorul, domnul Luis Lazarus, a făcut o serie de afirmaţii grave privind presupusa mită solicitată de domnul Poteraş în legătură cu un contract pentru administrarea Pieţei Crângaşi.

Redăm din raportul de monitorizare:

(sel: 06.10) Luis Lazarus: Foarte mulţi cetăţeni m-au întrebat: „Domne, într-adevăr, această poveste cu mita de 50.000 de euro este adevărată?”
Mădălina Voiculescu: Care mită ?
Luis Lazarus: Mita pe care a solicitat-o... Cu Piaţa Crângaşi şi cu povestea respectivă. Şi-atunci, noi trebuie să ne facem datoria să informăm corect telespectatorii, pentru că nu s-a înţeles exact ieri în ce context şi care a fost strategia, şi dacă era justificat, că ei nu înţelegeau de ce. Adică, ştiţi cum se pune problema. Când se cere o mită, se cere pentru un serviciu: io-ţi fac ţie un serviciu şi tu-mi dai mie o sumă de bani. De asemenea, domnul Constantin Paţica a făcut aceleaşi afirmaţii ca şi în emisiunea precedentă: că a fost chemat la DNA pentru a da o declaraţie în legătură cu o acuzaţie de mită formulată de o persoană (anume domnul Victor Pasca ce pierduse un contract de asociere cu primăria pentru administrarea Pieţei Crângaşi) şi că a declarat că nu ştie nimic. În legătură cu data la care a fost făcută sesizarea la DNA, din dezbatere rezultă că problema contractului de asociere pentru administrarea Pieţei Crângaşi s-a petrecut în urmă cu patru ani şi readus în discuţie acum, în cadrul emisiunilor electorale, în plină desfăşurare a campaniei pentru alegerea administraţiei publice locale:
Mădălina Voiculescu: Domnul primar, la momentul respectiv, în faţa Consiliului, a justificat că a pus capăt acelui contract de asociere (n.n. cu firma lui Victor Pasca) pentru a obţine din Piaţa Crângaşi un adevărat rai pe pământ din acest punct de vedere.
Luis Lazarus: Bun, acum se vede, după patru ani, că s-a ales praful.
Mădălina Voiculescu: Şi, după patru ani, se vede că s-a ales praful. Deci, ce-a spus dânsul ca motivaţie în faţa Consiliului local....
Luis Lazarus: E absolut caduc.
Mădălina Voiculescu: Şi-atunci, ce întrebări îţi poţi pune?
Luis Lazarus: Dacă nu cumva e real ce spune. Sigur, acum, numai DNA-ul poate stabili, şi nu DNA-ul, cât o instanţă judecătorească poate hotărî printr-o hotărâre definitivă dacă este culpabil acest primar Poteraş şi dacă acuzaţia este valabilă. Însă, este suspect că un tip administrează o piaţă din Sectorul 6, la un moment dat îi cade contractul şi după aceea el, imediat, se duce la DNA şi vine la dv. în Consiliu şi anunţă că i s-a cerut şpagă de 50.000 de euro. Având în vedere contextul în care se petrec aceste evenimente în România, ele apar într-adevăr în aceste momente; când se schimbă contracte, când se renegociază diverse clauze şi-aşa mai departe. Dar o să revenim după o scurtă pauză.

(Sel: 19.57) După pauza de publicitate, Luis Lazarus a spus: Va să zică, am pus în ordine –ca să-nţeleagă toţi telespectatorii- afacerea „mita de 50.000 de euro la Poteraş”.

(Sel.24.00) Luis Lazarus: Ştiţi ce mi-a zis mie ieri? Că-mi blochează el firmele! Păi, el n-are competenţe în aşa ceva. Tipul ar trebui anchetat puţin. Înseamnă că el are nişte influenţe asupra unor structuri unde nu are, nu e-n fişa postului.

Membrii Consiliului consideră că moderatorul nu a avut o atitudine obiectivă faţă de tema discutată, dând dovadă de lipsă de imparţialitate cu privire la candidatul Cristian Poteraş.

În această situaţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 69 lit. a) din Legea nr. 67/2004, întrucât moderatorul emisiunii electorale ,,Dan Diaconescu Direct’’, ediţia din 14.05.2008, nu a fost imparţial şi obiectiv în legătură cu subiectul dezbătut. Acesta nu numai că nu şi-a îndeplinit obligaţia legală ce-i revine în calitate de moderator de emisiuni electorale, dar a formulat acuzaţii cu incidenţă penală, nedovedite, la adresa actualui primar al sectorului 6 şi candidat la alegerile locale pentru aceeaşi funcţie.

Lipsa de imparţialitate a moderatorului a condus la difuzarea emisiunii cu nerespectarea prevederilor legale prevăzute de legislaţia electorală, iar fapta este cu atât mai gravă, cu cât radiodifuzorul a fost sancţionat anterior pentru aceleaşi abateri reţinute în sarcina acestuia.

Îndeplinirea obligaţiei de imparţialitate este o cerinţă esenţială pentru desfăşurarea unei emisiuni cu caracter electoral, astfel încât exercitarea dreptului de vot la alegerile locale să fie consecinţa unei informări obiective.

Având în vedere modul în care a fost tratat subiectul emisiunii, raportat şi la titlul sub care aceasta a fost difuzată, membrii Consiliului au constatat că a fost afectat şi dreptul la propria imagine al domnului Cristian Poteraş, fapt ce contravine prevederilor art. 42 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Faţă de toate aceste aspecte, având în vedere că radiodifuzorul a fost sancţionat anterior pentru încălcarea normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale, precum şi a celor privind dreptul la propria imagine, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea cu amendă în cuantum de 2.500 lei.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 91 alin. (1) şi (3) şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (având licenţa audiovizuală S-TV nr. 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 69 lit. a) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL CUI 15994676
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 369/15.05.2008 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât în emisiunea electorală ,,Dan Diaconescu Direct’’, din data de 14 mai 2008, moderatorul acesteia a adus o serie de acuzaţii unui contracandidat al invitatului emisiunii, manifestând o atitudine partizană în prezentarea subiectelor dezbătute în emisiune, fapt ce contravine prevederilor art. 69 din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor invocate, realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au obligaţia de a fi imparţiali.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.