Decizia nr. 368 din 15.05.2008

15.05.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 mai 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind difuzarea de către postul de televiziune OTV a spotului publicitar pentru creditele imobiliare, în franci elveţieni, oferite de VOLKSBANK.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că spotul nu respectă dispoziţiile privind informarea corectă a publicului prevăzute de art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii dispuse de art. 114 alin. (1) lit. c) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, modificată.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Conform prevederilor art. 114 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului, informaţiile prezentate în spoturi publicitare sau în emisiuni de teleshopping nu trebuie să inducă în eroare publicul, direct ori prin omisiune, în privinţa preţului sau a tarifelor; acestea vor fi prezentate integral, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare;

În fapt, în ziua de 13 mai 2008, postul de televiziune OTV a difuzat un spot publicitar pentru credite imobiliare, în franci elveţieni, oferite de VOLKSBANK, cu următorul conţinut verbal:

„Iuhuuuu!!!
Credite imobiliare în franci elveţieni!
Dobândă, 3,99 la sută pe an!
Uauuu!!!
Promoţie până la data de întâi iunie.
Detalii pe volksbank.ro”.

Pe ecran au fost afişate informaţii cu privire la:

  • sigla băncii Volksbank şi adresa www.volsbank.ro;
  • PROMOŢIE !
  • credite imobiliare în franci elveţieni;
  • 3,99 % dobândă pe an.

Analizând conţinutul spotului menţionat, membrii Consiliului au constatat că acesta cuprinde doar informaţia privind dobânda anuală aplicată creditului, în franci elveţieni, respectiv 3,99 % pe an, fără a se face şi menţiunea cu privire la dobânda anuală efectivă (DAE – costul total al creditului la consumator, exprimat în procent anual din valoarea creditului total acordat).

Or, potrivit dispoziţiilor legale, toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure o informare obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor, iar informaţiile prezentate în spoturile publicitare trebuie să fie complete şi corecte, în privinţa preţurilor sau a tarifelor; acestea vor fi prezentate integral, incluzând, pe lângă taxa pe valoare adăugată, şi toate taxele suplimentare, astfel încât interesele financiare ale publicului să nu fie afectate.

Pentru aceste considerente, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea de îndată în legalitate în privinţa spotului publicitar pentru credite imobiliare, în franci elveţieni, oferite de VOLKSBANK, spot transmis de postul de televiziune OTV, în sensul ca acesta să fie difuzat cu respectarea tuturor regulilor privind regimul publicităţii, precum şi a unei informări corecte a publicului.