Decizia nr. 361 din 02.07.2013

05.07.2013


Trimiteteţi articolul prin email title=


 privind somarea S.C. RADIO S.R.L.
 Braşov, Str. Olteţ nr. 10-11, jud. Braşov

 pentru postul RADIO BRAŞOV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, precum şi reclamaţia nr. 4898/24.04.2013 cu privire la modul în care radiodifuzorul a prezentat pe postul RADIO BRAŞOV secvenţe din meciul de fotbal dintre F.C. Braşov şi Ceahlăul Piatra Neamţ, meci care a avut loc în data de 05 Aprilie 2013, în intervalul orar 19.00 - 21.00, şi care a fost difuzat integral de Societatea Română de Radiodifuziune.

 Postul RADIO BRAŞOV aparţine radiodifuzorului S.C. RADIO S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R316.2/20.05.1999 şi decizia de autorizare nr. 346.1-2/15.03.2007).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 1 alin. (2) şi 2 lit. b) din Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

 Conform dispoziţiilor invocate:
 art. 1 alin. (2): Înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării.
 art. 2: Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările în următoarele formate:
 lit. b) pentru programele de radio, înregistrare analogică pe casete audio standard sau înregistrare digitală pe suport CD."

 Ca urmare a reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 4898/24.04.2013, inspectorul teritorial al CNA a solicitat radiodifuzorului, în ziua de 02.05.2013, să-i pună la dispoziţie înregistrările martor audio, pentru ziua de vineri, 05 Aprilie 2013, intervalul orar 19.00-21.00, în scopul monitorizării acestora.

 În urma acestui demers, în ziua marţi, 07 Mai 2013, radiodifuzorul a transmis la CNA un mail în care, între altele, a precizat şi următoarele:


 „...Din păcate, nu putem să vă punem la dispoziţie banda martor, programul de stocare fiind în aşa fel realizat încât după 30 de zile informaţiile se şterg automat. În perioada 1 – 6 mai nu s-a lucrat şi am luat cunoştinţă de solicitarea C.N.A. doar marţi, 07.05.2013, când banda martor nu mai era disponibilă...”

 În raport de aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de Decizia nr. 412/2007 care, la alin. (2) al art. 1, dispune ca înregistrările programelor/emisiunilor să fie păstrate timp de 30 de zile după data difuzării acestora.

 Având în vedere că programul vizat a fost difuzat în ziua de 05 aprilie 2013, termenul menţionat expira la data de 04 mai 2013, iar solicitarea adresată de CNA a fost făcută în ziua de 02 mai 2013, deci cu 2 zile înainte de împlinirea termenului de 30 de zile. Pe cale de consecinţă, radiodifuzorul nu a fost în măsură să respecte nici obligaţia prevăzută la lit. b) a art. 2 din Decizia nr. 412/2007, respectiv aceea de a pune aceste înregistrări la dispoziţia Consiliului, în formatele precizate şi reglementate de normele incidente în speţă.

 Faţă de motivaţia invocată de radiodifuzor, Consiliul a considerat că dacă aceasta ar fi reală, în sensul că „în perioada 1 – 6 mai nu s-a lucrat”, atunci acest fapt ar fi presupus, în cazul unui post de radio, încetarea emisiei, situaţie în care ar deveni aplicabile dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, potrivit cărora licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă „titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului;”.

 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

 În temeiul dispoziţiilor în temeiul prevederilor art. 3 din Decizia nr. 412/2007 şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RADIO S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. R316.2/20.05.1999 şi decizia de autorizare nr. 346.1-2/ 15.03.2007 pentru postul RADIO BRAŞOV, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 1 alin. (2) şi 2 lit. b) din Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO BRAŞOV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 1 şi 2 din Decizia nr. 412/2007, întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţia de a pune la dispoziţia Consiliului înregistrarea programului transmis în ziua de 05 aprilie 2013. Potrivit dispoziţiilor invocate, înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării."