Decizia nr. 356 din 02.07.2013

05.07.2013


Trimiteteţi articolul prin email title=


 privind somarea a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
 BUCUREŞTI, str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1 - CUI R 1599030

 pentru postul de televiziune ANTENA 1
 BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, sector 1

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa S.C. ANTENA TV GROUP S.A. înregistrată la CNA cu nr. 6742/12.06.2013, și raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Superbingo Metropolis”, ediţiile difuzate în lunile mai și iunie de postul ANTENA 1.

 Postul ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.3/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994). Analizând documentele sus menționate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 89 alin. (7) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, anterior programării difuzării jocului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să aducă la cunoştinţa Consiliului datele principale din licenţa sub care acesta este organizat. Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a adus la cunoștința Consiliului difuzarea jocului de noroc televizat „Superbingo Metropolis” în data de 12.06.2013, prin adresa înregistrată cu nr. 6742. Conform raportului de monitorizare, postul Antena 1, difuzează începând cu data de 05.05.2013, în zilele de duminică, în direct, jocul de noroc „Superbingo Metropolis”, cu marcaj „AP”. Radiodifuzorul a difuzat jocul sus menționat în următoarele zile: 05, 12, 19 și 26 mai și 02, 09, 16, 23 și 30 iunie 2013.
 Analizând aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că postul de televiziune Antena 1 a transmis jocul „Superbingo Metropolis”, anterior aducerii la cunoștința Consiliului a datelor principale din licența sub care acesta este organizat, fapt ce contravine prevederilor art 89 alin. (7) din Codul audiovizualului.
 Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A., având licenţa audiovizuală nr. TV 012.3/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994, pentru postul de televiziune ANTENA 1, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 89 alin. (7) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 1 cu somaţie publică, întrucât a început difuzarea jocului „Superbingo Metropolis” anterior aducerii la cunoștința Consiliului a datelor principale din licența sub care acesta este organizat, fapt ce contravine prevederilor art. 89 din Codul audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.