Decizia nr. 355 din 02.07.2013

05.07.2013


Trimiteteţi articolul prin email title=


 privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. T.V. POST S.R.L.
 Bacău, str. Valea Albă, nr. 8, bl. 8, sc. D, parter, ap. 1, jud Bacău, CUI RO 16939890

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Siret, jud. Suceava, aparţinând S.C. T.V. POST S.R.L.

 Distribuitorul de servicii S.C. T.V. POST S.R.L. deţine avizul de retransmisie: A 5579.1/10.11.2009, pentru localitatea Siret, jud. Suceava.

 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. T.V. POST S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. T.V. POST S.R.L a obținut aprobarea Consiliului la data de 08.02.2013, cuprinde 43 de programe.

 În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA în data de 11.06.2013, în localitatea Siret, jud. Suceava s-a conatatat că radiodifuzorul retransmite în localitatea Siret, jud. Suceava, în sistem analogic, în plus față de ultima grilă de programe aprobată de CNA la 08.02.2013, următoarele 46 de programe: TV POST LOCAL, ANIMAL PLANET, ACASA GOLD, ACASA TV, NATIONAL GEOGRAPHIC WILD, INEDIT TV, PRO CINEMA, PV-TV, AXN, DOLCE SPORT 1, DIGI SPORT, DOLCE SPORT 2, SPORT.RO, DIVA, MONEY.RO, EUROSPORT, FILM CAFÉ, MOOZ, DA VINCI LEARNING, RTV, MUSIC CHANNEL, PLUS TV, HISTORY CHANNEL, DISCOVERY CHANNEL, GSP, AXN SC-FI, MGM, PERSII, PUBLIKA TV, MTV, MYNELE TV, TV POLONIA, AXN CRIME, 2+2, INTERMEDIA TV, TRANSILVANIA LIVE, LOOK TV, WEST TV, JURNAL TV, EURO TV, UNIVERSAL CHANNEL, RAI 1, DISCOVERY WORLD, DISCOVERY SCIENCE, NASUL TV, 16 VL,

 De asemenea, s-a constatat că S.C. T.V. POST S.R.L. a încălcat şi dispoziţiile art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât difuzează programul TV POST LOCAL fără ca distribuitorul de servicii să deţină licenţă audiovizuală analogică şi, după caz, licenţă de emisie, precum şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program.

 Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului, furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie. Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

 Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. T.V. POST S.R.L. cu suma de 20.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h), j), k) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. T.V. POST S.R.L., care deţine avizul de retransmisie: A 5579.1/10.11.2009, pentru localitatea Siret, jud. Suceava, se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1). precum și pe cele ale art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii S.C. T.V. POST S.R.L. are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Siret, județul Suceava, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text:

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. T.V. POST S.R.L. cu amendă de 20.000 lei, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Siret, județul Suceava, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.
 Distribuitorul a mai fost sancționat și pentru încălcarea dispoziţiilor art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a difuzat programul TV POST LOCAL fără a deţine licenţă audiovizuală analogică.”