Decizia nr. 349 din 12.05.2008

12.05.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23,
sector 3, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 mai 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune OTV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 1 iunie 2008.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 68 alin. (2) lit. b şi c şi ale art. 69 lit. e din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 68 alin. (2) lit. b şi c din Legea nr. 67/2004, în cadrul emisiunilor electorale, candidaţii au următoarele obligaţii:

“b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice;

c) să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat;…”

Conform prevederilor art. 69 lit. e, realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii:

“e) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitaţii încalcă dispoziţiile art. 68 alin. (2); în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, după caz.”

În fapt, în ziua de vineri, 9 mai 2008, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea de dezbatere electorală „România votează”. Invitatul acestei emisiuni a fost dl. Vasile Olan – candidatul Partidului Conservator pentru funcţia de primar al oraşului Mangalia. Invitatul emisiunii a afirmat în cadrul emisiunii despre actualul primar al oraşului Mangalia şi candidatul PD-L pentru aceeaşi funcţie, dl. Zamfir Iorguş, că este mafiot şi că oferă câte un milion de lei alegătorilor, pentru a-l vota. Moderatorul emisiunii nu a intervenit.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că, prin afirmaţiile făcute de invitatul emisiunii, dreptul la propria imagine şi demnitate al dl. Zamfir Iorguş au fost prejudiciate, deoarece acuzaţiile aduse de invitat nu au fost susţinute cu dovezi, iar moderatorul emisiunii nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a interveni şi de a solicita invitatului să respecte normele privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 68 alin. (2) lit. b şi c şi ale art. 69 lit. e din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 66 alin. (1) şi ale art. 65 alin. (7) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, „în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile şi dezbaterile electorale, în condiţiile art. 63, 64 şi 65.”

Conform prevederilor art. 65 alin. (7), „timpii de antenă la radiodifuziunile şi televiziunile publice şi private, inclusiv cele prin cablu, se acordă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, în fiecare din zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.”

În fapt, în ziua de sâmbătă, 10 mai 2008, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea „Zori de zi”. În cadrul acestei emisiuni, între orele 08:06 – 08.36, a fost difuzată rubrica „Star Musik” în care invitat a fost dl. Valerian Vreme, candidat PD-L la funcţia de primar al oraşului Oneşti la alegerile locale 2008. Acesta a prezentat modul în care vor fi sprijiniţi tinerii din Oneşti şi cultura, în general, şi a expus proiectele sale în legătură cu sănătatea locuitorilor din Oneşti, pensionarii, impozitele şi taxele locale, cultură şi sport.

Având în vedere că în emisiune a fost promovat, de fapt, invitatul acesteia dl. Valerian Vreme – candidat PD-L, membrii Consiliului au constatat că emisiunea a avut caracter electoral şi că, prin difuzarea acesteia sâmbăta au fost încălcate atât prevederile art. 65 alin. (7), cât şi cele ale art. 66 alin. (1) din legea nr. 67/2004, potrivit cărora candidaţii pot fi prezentaţi numai în emisiuni electorale, iar astfel de emisiuni nu pot fi difuzate decât în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.

În temeiul dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 ale aceleiaşi legi, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003 S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu somaţie publică, întrucât în emisiunea “România votează”, difuzată în ziua de 8 mai 2008, invitatul acesteia, candidat la funcţia de primar al oraşului Mangalia a adus acuzaţii nedovedite, de natură morală şi penală, la adresa altui candidat cu care se află în competiţie electorală, iar moderatorul emisiunii nu a intervenit în sensul de a solicita invitatului să respecte normele privind desfăşurarea campaniei electorale, fapte ce contravin prevederilor art. 68 şi 69 din legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

De asemenea, în emisiunea “Zori de zi”, difuzată în data de 10 mai 2008, a fost prezentat un candidat la alegerile locale în altă emisiune decât cele cu caracter electoral şi într-o zi de sâmbătă, încălcându-se prevederile art. 65 şi 66 din legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile şi dezbaterile electorale şi numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.