Decizia nr. 346 din 10.05.2011

10.05.2011


Trimiteteţi articolul prin email title=

de modificare a Deciziei nr. 283/14.04.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. CANARIS S.R.L.,

cu sediul în Braşov, Str. Olteţ nr. 10-11, Jud. Braşov
CF 3051742

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. CANARIS S.R.L., înregistrată la C.N.A. sub nr. 5354/19.04.2011, prin care aceasta solicită reanalizarea măsurii luate prin Decizia CNA nr. 283/14.04.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a societăţii pentru postul de televiziune MIX 2 şi anularea sancţiunii aplicate.

În urma solicitării radiodifuzorului, membrii Consiliului au reanalizat situaţia de fapt reţinută în decizia de sancţionare contestată şi, având în vedere argumentele invocate de acesta, au decis modificarea sancţiunii, în sensul diminuării cuantumului amenzii de la 10.000 lei la 5.000 lei, menţinând celelalte prevederi sub aspectul că, în perioada 7 februarie - 31 martie 2011, postul MIX 2 din Braşov a difuzat mai multe emisiuni de ştiri şi dezbateri cu încălcarea dispoziţiilor legale privind respectarea dreptului la propria imagine, a principiului audiatur et altera pars ori a asigurării imparţialităţii şi echilibrului informaţiei puse la dispoziţia publicului.

Referitor la argumentele invocate în contestaţie, membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt de natură a clarifica unele aspecte, dar nu sunt în măsură să înlăture întrutotul situaţia de fapt stabilită prin decizia contestată, astfel încât măsura sancţionării cu amendă se menţine, modificând numai cuantumul acesteia şi menţinând celelalte dispoziţii.

În consecinţă, membrii Consiliului au decis modificarea Deciziei nr. 283/14.04.2011, în sensul diminuării cuantumului amenzii de la 10.000 lei la 5.000 lei.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Decizia CNA nr. 283/14.04.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. CANARIS S.R.L. pentru postul de televiziune MIX 2 se modifică, în sensul că, pentru faptele reţinute prin decizie, cuantumul amenzii se diminuează de la de 10.000 lei la 5.000 lei, celelalte prevederi menţinându-se.