Decizia nr. 340 din 10.05.2011

10.05.2011


Trimiteteţi articolul prin email title=

de modificare a Deciziei nr. 284/14.04.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.,

cu sediul în BRAŞOV, str. Traian Grozăvescu nr. 8, jud. Braşov
CUI RO3046355

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., înregistrată la C.N.A. sub nr. 5410/20.04.2011, prin care se solicită reanalizarea Deciziei CNA nr. 284/14.04.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a societăţii pentru postul de televiziune rtt.

În urma solicitării radiodifuzorului, membrii Consiliului au reanalizat situaţia de fapt reţinută în decizia de sancţionare contestată şi au decis modificarea deciziei, în sensul diminuării cuantumului amenzii de la 10.000 lei la 5.000 lei, menţinând celelalte prevederi sub aspectul că, în perioada 7 februarie - 8 aprilie 2011, postul rtt din Braşov a difuzat mai multe emisiuni de ştiri şi dezbateri cu încălcarea dispoziţiilor legale privind respectarea dreptului la propria imagine, a principiului audiatur et altera pars ori a asigurării imparţialităţii şi echilibrului informaţiei puse la dispoziţia publicului .

Referitor la argumentele invocate în contestaţie, pentru fiecare emisiune reţinută în decizia contestată, membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt pertinete şi de natură a clarifica unele aspecte, motiv pentru care au decis modificarea cuantumului amenzii, dar nu sunt în măsură să înlăture întrutotul situaţia de fapt stabilită prin decizia contestată, astfel încât măsura sancţionării cu amendă se menţine, modificând numai cuantumul acesteia şi menţinând celelalte dispoziţii.

În consecinţă, membrii Consiliului au decis modificarea Deciziei nr. 284/14.04.2011, în sensul diminuării cuantumului amenzii de la 10.000 lei la 5.000 lei.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Decizia CNA nr. 284/14.04.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. pentru postul de televiziune rtt se modifică, în sensul că, pentru faptele reţinute prin decizie, cuantumul amenzii se diminuează de la de 10.000 lei la 5.000 lei, celelalte prevederi menţinându-se.