Decizia nr. 34 din 22.01.2008

22.01.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în BUCUREŞTI, b-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676
Tel: 021/318.64.16; Fax: 021/318.64.12, 318.64.11

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI
Tel: 021/318.64.16; Fax: 021/318.64.12, 318.64.11

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 ianuarie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Natural sută la sută”, difuzată de postul OTV în data de 12 ianuarie 2008.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii “Natural sută la sută”, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 27 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 117 şi art 145 alin. (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 27 alin. (4) din legea 504/2002, publicitatea mascată şi teleshoppingul mascat sunt interzise.

Conform art. 117 alin. (3) din decizia 187/2006, în cazul în care în spoturile publicitare sunt folosite personaje, decoruri sau situaţii din emisiunile difuzate, pe lângă condiţiile de separare prevăzute la alin. (1) (separate clar, sonor şi vizual), se va insera pe întreaga durată a difuzării menţiunea „Publicitate”.

Art. 145 alin. (4) al aceleiaşi decizii dispune că publicitatea şi teleshoppingul la produse şi tratamente pentru disfuncţii sexuale sau probleme de natură sexuală ori pentru creşterea sânilor nu pot fi difuzate decât în intervalul orar 22,00 - 6,00 şi trebuie însoţite de avertizarea că aceste produse nu sunt destinate copiilor.

În fapt, în data de 12.01.2008, în intervalul orar 14:36-15:06, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea “Natural sută la sută”. Emisiunea a fost prezentată de către doamna Carmen Saenciuc-director general al Centrului Reflexoterapeutic REVITAL SAENCIUC.

Din genericul de început şi de sfârşit al emisiunii ’’Natural sută la sută’’ rezultă că aceasta a fost realizată de firma REVITAL SAENCIUC, promovându-se atât numele, cât şi un produs al acesteia, cu denumirea DIURETIC.

Pe întreaga perioadă a desfăşurării emisiunii, pe ecran au fost afişate trei numere de telefon (0726038671, 021/2106931 şi 0747128843) şi adresa de e-mail: naturalsutălasută@gmail.com.

Emisiunea a constat în răspunsuri ale prezentatoarei emisiunii, Carmen Saenciuc - director general al Centrului Reflexoterapeutic REVITAL SAENCIUC, la întrebările primite de la telespectatori cu diverse probleme de sănătate.

Emisiunea a fost întreruptă de publicitate timp de aproape 6 minute. A fost transmis un calup publicitar separat prin coperte neutre, care a cuprins mai multe spoturi ce promovau produse naturiste şi servicii din gama Revital Saenciuc (’’REVITAL SAENCIUC PENTRU POTENŢĂ’’, ’’MANUAL DE REFLEXOTERAPIE’’, ’’ŞTIINŢA ŞI ARTA MASAJULUI’’, ’’TEHNICI STRĂVECHI-REFLEXOTERAPIA’’, ’’REVITAL SAENCIUC PENTRU SISTEMUL OSOS’’, ’’CURS MULTIMEDIA REFLEXOTERAPIE’’, ’’CURS MULTIMEDIA MASAJ’’, ’’CURS MULTIMEDIA MACHIAJ’’, ’’REVITAL SAENCIUC PENTRU SISTEMUL DIGESTIV’’, ’’REVITAL SAENCIUC PENTRU CURĂ DE SLĂBIRE’’, ’’REVITAL SAENCIUC PENTRU SISTEMUL IMUNITAR’’, ’’REVITAL SAENCIUC PENTRU SISTEMUL CIRCULATOR’’, ’’REVITAL SAENCIUC-DETOXIFIANT’’, ’’REVITAL SAENCIUC PENTRU SISTEMUL NERVOS’’). Pe ecran au fost afişate trei numere de telefon (021/210.69.31, 0722.310.877, 0747.128.843) şi îndemnul: Comandaţi telefonic: 021/210.69.31, 0722.310.877. Pe toată perioada publicităţii, în partea de jos a ecranului a apărut menţiunea: Atenţie! Aceste produse pot fi comandate doar telefonic!

Din cuprinsul calupului publicitar a făcut parte şi spotul ’’REVITAL SAENCIUC PENTRU POTENŢĂ’’ care a fost difuzat în alt interval orar decât cel prevăzut de art. 145 alin. (4) din Codul audiovizualului. Acest spot a fost prezentat atât vizual cât şi audio: pe ecran apare imaginea unui flacon pe care sunt înscrise următoarele informaţii: “REVITAL SAENCIUC-pentru POTENŢĂ-100% natural. Tot pe ecran este scris: Combate oboseala fizică şi psihică!, Afrodisiac. REVITAL SAENCIUC. NOUA GAMĂ DE PRODUSE NATURISTE. CU O FORMULĂ REVOLUŢIONARĂ Comandaţi telefonic: 021/2106931, 0722310877; interro_liens_callback. Atenţie! Aceste produse pot fi comandate doar telefonic! O voce din off prezintă: “Produsul pentru potenţă din gama Revital Saenciuc combate oboseala fizică şi psihică, relaxează vasele sanguine. Excelent afrodisiac pentru creşterea potenţei şi libidoului. Dacă ai aflat ce înseamnă tulburarea erectilă, nu intra în panică, s-ar putea să ai nevoie doar de o monstră din produsul pentru potenţă-vârful de lance al gamei Revital Saenciuc. Un produs sută la sută natural cu rezultate rapide care te aduce şi te menţine în forma pe care ţi-o doreşti. Acesta este un supliment alimentar, citiţi cu atenţie prospectul”.

Pe parcursul emisiunii, unele din spoturile publicitare au fost prezentate audio şi/sau video de către doamna Carmen Saenciuc care este în acelaşi timp producător, realizator şi prezentator al emisiunii ’’Natural sută la sută’’, fără a se insera pe întreaga durată a difuzării acestora, menţiunea ’’Publicitate’’ aşa cum prevede pentru o astfel de situaţie, art. 117 alin. (3) din decizia 187/2006.

În urma vizionării înregistrării emisiunii, membrii Consiliului au mai constatat că pe tot parcursul emisiunii se face publicitate, în afara calupului publicitar, delimitat prin coperte neutre, la produsele şi serviciile din gama REVITAL SAENCIUC. Această publicitate mascată s-a concretizat atât prin indicaţiile terapeutice date de doamna Carmen Saenciuc, prin răspunsurile la scrisori ale telespectatorilor, cât şi prin afişarea permanentă pe ecran a numerelor de telefon 021/210.69.31, 0722.310.877 care sunt aceleaşi cu cele indicate în calupul publicitar difuzat începând cu ora 14.51.48, prin inserarea îndemnului: Comandaţi telefonic 021/210.69.31, 0722.310.877. Atenţie! Aceste produse pot fi comandate doar telefonic!

Spoturile publicitare pentru produsele naturiste din gama Revital Saenciuc sunt preluate, sub o formă prescurtată, din emisiunile de teleshopping transmise de postul de televiziune OTV, menţinându-se forma de comercializare a acestora prin contract la distanţă, specificându-se că produsele pot fi comandate doar telefonic, ceea ce constituie în fapt, teleshopping mascat.

Membrii Consiliului au apreciat, de asemenea, că modalitatea în care a fost anunţată emisiunea, în speţă, ca fiind “prezentată de Revital Saenciuc”, poate fi asimilată unei sponsorizări, care însă nu a respectat regulile prevăzute la art. 102 şi art. 106 din Decizia 187/2006.

Faţă de aceste aspecte şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru nerespectarea regimului difuzării publicităţii şi a teleshoppingului, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor privind publicitatea şi teleshoppingul mascat şi a celor privind difuzarea publicităţii pentru unele produse.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 90 alin. 2, a art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 27 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi ale art. 117 şi art 145 alin. (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Bucureşti, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
Tel: 318.64.16 Fax: 318.64.12 318.64.11

pentru postul de televiziune OTV
Bd. Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, Bucureşti
Tel: 318.64.16 Fax: 318.64.12 318.64.11

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 34/22.01.2008 privind amendarea cu 20.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 27 din Legea audiovizualului, întrucât în emisiunea “Natural sută la sută”, difuzată în data de 12 ianuarie 2008, între orele 14.36-15.06, a făcut publicitate şi teleshopping mascat în favoarea unor produse şi servicii medicale.

Promovarea unora dintre aceste produse, recomandate pentru disfuncţii sexuale, s-a făcut în afara intervalului orar prevăzut de dispoziţiile art. 145 din Codul audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora, publicitatea şi teleshoppingul pentru acest tip de produse şi tratamente medicale pot fi difuzate numai între orele 22.00-6.00.

Unele din spoturile publicitare au fost prezentate de realizatoarea şi prezentatoarea emisiunii ’’Natural sută la sută’’, fără a se insera, pe întreaga durată a difuzării acestora, menţiunea ’’Publicitate’’, aşa cum prevede pentru o astfel de situaţie art. 117 din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.