Decizia nr. 337 din 10.05.2011

10.05.2011


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,
Bucureşti, Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1, CUI R 1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 2
BUCUREŞTI, B-dul Mărăşti nr. 65-67, Complex Expoziţional, Pavilion 7

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la emisiunea „Răi, da’buni” difuzată în ziua de 05 aprilie 2011, de postul ANTENA 2.

Postul de televiziune ANTENA 2 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 166.2/09.01.2007 şi decizia de autorizare nr. 1253.0-2/20.02.2007, eliberate la data de 25.01.2011).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat dispoziţiile art. 19 alin. (2) lit. k) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit prevederilor invocate, responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii:

(…)
k) calitatea şi tipologia limbajului;

În fapt, postul de televiziune ANTENA 2 a difuzat în ziua de 05 aprilie 2011, în intervalul orar 19:30 – 21:30, emisiunea „Răi, da’buni”, moderată de dl. Mihai Morar. Emisiunea a fost calificată ca pamflet şi încadrată de radiodifuzor ca un program care pot fi vizionat de minorii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul părinţilor sau împreună cu familia, fiind difuzată cu semnul de avertizare „AP”.

La începutul emisiunii, moderatorul acesteia, dl. Mihai Morar, exprimându-şi nemulţumirea cu privire la importanţa acordată de presă unor pretinse subiecte mondene, a folosit, la adresa unei persoane, un limbaj vulgar, nepotrivit orei la care a fost difuzată emisiunea.

Redăm din raportul de monitorizare: „Mihai Morar: Da, bună seara! Bine v-am regăsit la Răi da` buni (...) Încerc să-mi cântăresc cuvintele, pentru că…prima mea reacţie a fost: Fă, te bag în p.. mă-tii! (moderatorul nu a spus cu glas tare, ci s-au putut citi pe buze cuvintele; sala a început să aplaude). Adică, ce frumoasă e Natalia Mateuţ, asta am şi tradus, pentru cei care au televizoarele date pe mut. A întrebat-o reporterul, zice, ai fumat marijuana la Amsterdam? Şi ea zice, da. Da, am fumat. Adică, cum să zic, pliculeţe de-alea cu iarbă, iei iarba, o înfăşori şi fumezi. Da`, să ştiţi că e legal la Amsterdam. Fă, tu ştii cine a fost tac`-tu`? Fă, nu poţi să vorbeşti cu…
Marina: Făptură gingaşă.
Mihai Morar: cu domnişoara. Fă, de la făptură gingaşă. Bravo, Marina! Îţi mulţumesc. Eşti foarte inspirată astăzi! (sala a început să aplaude). Deci, fă, tu ştii cine a fost tac`-tu`? Tu ştii cine a fost Dorin Mateuţ? Adică, mă gândeam aşa, bun, o fi fost şi alţii la Amsterdam, care o fi fumat, bă, da` nu au venit niciodată să spună la televizor: ştiţi, eu am fumat la Amsterdam marijuana, cât de cool sînt, fă. Incredibil. Bă, mie mi-e ruşine, mi-e ruşine de Dorin Mateuţ. Dacă nu ştie cine a fost, să dea un Google. Eu am impresia că ea este cu totul şi cu totul în afara problemei (…).”

Vizionând înregistrarea emisiunii, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile din legislaţia audiovizuală referitoare la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, având în vedere limbajul neadecvat orei de difuzarea a emsiunii.

Astfel, Consiliul a considerat că ediţia emisiunii „Răi, da’buni”, difuzată în 05 aprilie 2011, a fost încadrată greşit cu avertismentul „AP” şi difuzată într-un interval orar (19:30 - 21:30) necorespunzător în raport de conţinutul său.

Semnul de avertizare „AP” defineşte, potrivit Codului audiovizualului, o producţie audiovizuală accesibilă minorilor în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul părinţilor sau împreună cu familia.

Membrii Consiliului apreciază că respectarea obligaţiei de a avertiza publicul cu privire la conţinutul programelor pe care le difuzează, prin afişarea pe ecran a unor simboluri, nu-l exonerează pe radiodifuzor de corecta încadrare a producţiilor, în funcţie de criteriile prevăzute în acest sens de legislaţia în vigoare, ori de obligaţia de a le difuza la ore la care minorii nu au acces neîngrădit la televizor.

Utilizarea acestor semne de avertizare trebuie făcută în mod responsabil, întrucât de încadrarea făcută de radiodifuzor depind ora la care poate fi difuzată emisiunea, precum şi posibilitatea părinţilor de a alege un program care să poată fi vizionat şi de copii, fără a prejudicia dezvoltarea lor psihică şi morală. Or, ediţia emisiunii „Răi, da’buni”, difuzată în ziua de 05 aprilie 2011, nu putea constitui un program care să se încadreze în categoria „AP”, astfel cum a fost afişat pe ecran, şi nici nu putea fi difuzată în intervalul orar ales de radiodifuzor.

Având în vedere aceste considerente, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. cu suma de 5.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. având licenţa audiovizuală nr. S-TV 166.2/09.01.2007 şi decizia de autorizare nr. 1253.0-2/20.02.2007, eliberate la data de 25.01.2011, pentru postul ANTENA 2, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 19 alin. (2) lit. k) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.


Către

S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,
Bucureşti, Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1, CUI R 1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 2
BUCUREŞTI, B-dul Mărăşti nr. 65-67, Complex Expoziţional, Pavilion 7

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 337/10.05.2011 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 2 cu amendă de 5.000 lei, întrucât, emisiunea „Răi, da’buni”, din 05 aprilie 2011, în cadrul căreia moderatorul a folosit un limbaj vulgar, a fost difuzată în intervalul orar 19:30-21:30 şi încadrată greşit cu semnul de avertizare „AP”, fără a se tine cont de criteriile de clasificare prevăzute de dispoziţiile Codului audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.