Decizia nr. 336 din 27.06.2013

03.07.2013


Trimiteteţi articolul prin email title=


 privind somarea S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.
 Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1 C.U.I. RO 27759259

 pentru postul de televiziune B1 TV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate sub nr. 5325/07.05.2013 şi 5365/07.05.2013, cu privire la spoturile publicitare pentru promovarea produsului „Aqua Carpatica” şi 5225/29.04.2013 cu privire la spotul de promovare „Superbet”, ce se difuzează pe posturile de televiziune.

 Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.3/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-3/27.09.2011). În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării spoturilor publicitare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) şi h) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 93 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor din Legea audiovizualului:
 Art. 29 (1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii:
 c) să nu prejudicieze demnitatea umană;
 h) să nu stimuleze comportamente indecente sau imorale;
 (2) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să nu provoace nicio daună morală, fizică sau mentală minorilor;

 Potrivit art. 93 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

 În fapt, postul de televiziune B 1 TV, a difuzat în data de 19.05.2013, la ora 18.55 un spot publicitar de promovare pentru organizatorul de pariuri „Superbet”.

 Potrivit raportului de monitorizare, spotul a avut următorul conţinut:
 „Într-un dormitor, în semi-întuneric, cu perdeaua trasă, un cuplu are parte, se pare, de câteva momente intime. La un moment dat, el îi spune ei: „Întoarce-te.” iar aceasta îi răspunde:„Da”. Apoi, se disting două siluete ce încep să se mişte, după care se deschide uşa, iar lumina ce intră în cameră ne-o arată pe femeie în pat, în patru labe, având doar un furou pe ea. Dându-şi seama că partenerul a ieşit din cameră, întoarce capul spre uşă şi, ridicându-se în genunchi, strigă: „Mirel? Unde ai plecat, mă?! Imaginea următoare ni-l prezintă pe Mirel, intrând pe uşa unei case de pariuri, unde are loc următorul dialog: Mirel: Gata, mă? A început? Prieten: Şi iată, stimaţi telespectatori, atacantul oaspeţilor păcăleşte fundaşul echipei gazdă… Mirel: Mai taci, mă, că la tine e poarta goală. În final, îi vedem pe Mirel şi prietenii lui, ieşind victorioşi din casa de pariuri Superbet, după cum arată firma de deasupra acesteia, iar o voce din off conchide: Voce din off: Noi ştim: sportul începe când băieţii se întâlnesc la Superbet.”

 În urma vizionării spotului, membrii Consiliului au apreciat că prin conţinutul său, acesta este de natură să contravină dispoziţiilor legale privind condiţiile pe care trebuie să le respecte comunicările audiovizuale.
 Astfel, Consiliul a apreciat că spotul este de natură să prejudicieze demnitatea umană, că poate stimula comportamente indecente sau imorale şi că, în consecinţă, este de natură să dăuneze moral sau mental minorilor care vizionează un astfel de conţinut, categorie de public pentru care o situaţie ca cea prezentată de spot poate constitui un model.

 Spotul publicitar pentru produsul „Aqua Carpatica”, a fost difuzat de postul B1 TV, în data de 15.05.2013, la ora 12.41. Potrivit raportului de monitorizare, acesta a avut următorul conţinut: „Voce din off: Există puritate absolută. O apă renumită din Alpi, nitraţi 3,98 miligrame pe litru. Cele mai vândute ape din România între 1,21 şi 4,42 miligrame pe litru. Puritatea absolută nu se vede, dar nu înseamnă că nu există. Aqua Carpatica, singura din lume fără nitraţi. Aqua Carpatica, cea mai pură apă minerală carbogazoasă din lume.

 Pe fondul afirmaţiilor făcute din off, pe ecran apar titrate succesiv următoarele informaţii: Apa din Alpi NO3: 3,98 mg/l; Cele mai vândute ape din România: NO3: 1,21 – 4,42 mg/l; AQUA Carpatica NO3: 0 mg/l; AQUA Carpatica. Cea mai pură apă minerală carbogazoasă din lume.” Potrivit sesizării înregistrate sub nr. 5325/07.05.2013 formulată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în urma controalelor efectuate şi a rezultatelor probelor expertizate pentru produsul apă minerală carbogazoasă Aqua Carpatica a rezultat că produsul îmbuteliat la 0,5 l conţine 0,58 mg/l nitraţi, produsul îmbuteliat 1,5 l conţine 0,08 mg/l nitraţi, iar apa minerală naturală carbogazoasă forte produs îmbuteliat 1,5 l conţine 0,12mg/l nitraţi, deşi pe etichetele acestor produse valoarea nitraţilor este 0 mg/l, situaţie în care consumatorii sunt dezinformaţi, mesajul transmis către public fiind incorect.

 De asemenea, potrivit adresei menţionate, conţinutul de nitraţi ori nitriţi nu reprezintă indicatori de puritate a apei aceştia fiind constituenţi prezenţi în mod natural în apele minerale naturale, astfel încât sintagma “cea mai pură apă minerală carbogazoasă din lume” nu este determinată de conţinutul scăzut sau absent al nitraţilor, afirmaţia fiind incorectă şi de natură să inducă în eroare consumatorii.
 Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a apreciat că în aceste condiţii şi publicitatea audiovizuală cu privire la acest produs este de natură să contravină dispoziţiilor legale privind informarea corectă a publicului, întrucât în cadrul spoturilor de promovare analizate se afirmă că produsul “Aqua Carpatica” este “cea mai pură apă minerală”, “fără nitraţi” această afirmaţie fiind făcută şi în scris, prin afişarea pe ecran a textului “AQUA Carpatica NO3: 0 mg/l”.
 Conform dispoziţiilor art. 93 din Codul audiovizualului, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.
 Or, menţionarea, în cadrul spoturilor de promovare a produsului “Aqua Carpatica” difuzate, a unor valori ale conţinutului de nitraţi sau caracteristici ale produsului ce nu sunt conforme cu realitatea, nu asigură o informare corectă a publicului şi o concurenţă loială. Anterior, pentru spoturi de promovare a produsului “AQUA Carpatica”, spoturi cu un conţinut asemănător, a fost emisă de Consiliul Naţional al Audiovizualului Decizia nr. 227/2012, prin care se dispunea „intrarea de îndată în legalitate în privinţa spoturilor publicitare de promovare a apei minerale ,,Aqua Carpatica’’ derulate pe posturile de televiziune”.
 Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, răspunderea pentru conţinutul serviciilor de programe difuzate, inclusiv al comunicărilor comerciale audiovizuale, revine, în condiţiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale. Faţă de cele constatate, având în vedere criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, somarea radiodifuzorului.

 În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE:

 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 26.3/15.06.2000, al deciziei de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-3/27.09.2011 pentru postul de televiziune B1 TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) şi h) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 93 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2: În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune B1 TV cu somaţie publică, pentru difuzarea unor spoturi publicitare cu încălcarea dispoziţiilor legale privind condiţiile pe care trebuie să le respecte comunicările comerciale audiovizuale. Conform prevederilor legale, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.