Decizia nr. 336 din 10.05.2011

10.05.2011


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 2, camera 4, sector 4
BUCUREŞTI, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în data de 10 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizările cu nr. C305/27.04.2011 şi 5687/02.05.2011, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Ediţie specială” din 19.04.2011, difuzată de postul REALITATEA TV.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 34 alin. (1), art. 40 alin. (1) şi art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate:

Legea audiovizualului

art. 3 (2): Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Codul audiovizualului

- art. 34 (1) : Orice persoană are dreptul la propria imagine.
- art. 40 (1): În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
- art. 64 (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

În fapt, în data de 19.04.2011, postul REALITATEA TV a difuzat, în intervalul orar 21.29-23.23, emisiunea Ediţie specială, moderată de Radu Soviani şi Cătălin Striblea. Invitaţi: Sulfina Barbu, Mariana Câmpeanu, Miron Mitrea şi Adrian Cioroianu (prezentaţi în calitate de foşti miniştri), Ana Măiţă – preşedinte Asociaţia mamelor, Corina Drăgotescu şi Dragoş Pătraru – jurnalişti.

Subiectul părţii a doua a emisiunii a fost discutat de la ora 22.44 şi a vizat un contract pe care CN Poşta Română l-a încheiat cu S.C. Alfa Medical Center SRL Ploieşti pe termen de 5 ani, având ca obiect servicii de medicina muncii, valoarea contractului fiind prezentată ca fiind de 7 milioane de euro.

Redăm din raportul de monitorizare:

"Cătălin Striblea: Final al Ediţiei speciale a Realităţii, doamnelor şi domnilor! Încercăm să vă explicăm cum un contract de 7 milioane de euro a fost dat de Compania Naţională Poşta Română unui fost consilier judeţean din PDL. Care-o fi fost mecanismul? Mai ales că acea clinică, care va asigura servicii de medicină a muncii, are două sedii: unul în Ploieşti şi celălat în Bucureşti şi trebuie să facă servicii pentru peste 36.000 de angajaţi – c-aşa e trecut în contract; practic, pentru întreaga ţară. Cum a fost posibil ca acest contract de 7 milioane de euro să ajungă la un membru PDL? Asta e o întrebare la care găsim răspunsul imediat.

Titlul afişat pe durata dezbaterii subiectului a fost: „DE CE NU A VRUT BĂSESCU SĂ DEA POŞTA?”

Cu privire la acest contract de medicina muncii, datele au fost preluate din „Jurnalul Naţional” şi „Evenimentul Zilei”. Realizatorii emisiunii au prezentat asociaţii firmei SC Alfa Medical Center SRL, între care S.C. All Plan Construction SRL, avându-l ca asociat majoritar pe Vasile Todosia, fost consilier judeţean PDL în cadrul Consiliului Judeţean Prahova.

Cu privire la dl. Todosia, s-a afirmat că acesta şi-a dat demisia din funcţia deţinută şi a ales să-şi continue afacerile, fiind favorizat în activităţile economice derulate de către d-na Roberta Anastase, Preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Redăm din raportul de monitorizare:

"Radu Soviani: Îl recomanda pentru poştă aceste rezultate pe domnul Todosia?
Dragoş Pătraru: Da, da, da, l-au recomandat cu siguranţă, pentru că Poşta este cu totul... Adică, i s-a refuzat domnului Vântu, dar a luat-o Roberta Anastase. Poşta, cu totul."
(...)
"Dragoş Pătraru: Ce încerc eu să vă spun e că domnul Todosia de la All Plan a fost aruncat cumva din această zonă de influenţă şi pescuit de către Roberta Anastase, care l-a reabilitat complet, dându-i stadionul de la Ploieşti, care o să ajungă la 18 milioane de euro în final, dându-i aceste contracte cu Poşta, Romsilva, Salina Slănic, UM Plopeni, RATP Ploieşti, primării o grămadă şi-aşa mai departe.
Radu Soviani: Domnul Pătraru, dar astea sunt la nivel regional. Totuşi, Poşta Română! Vorbim de un nivel naţional.
(...)
Dragoş Pătraru: All Plan Construction are în decursul anului 2010, când a fost licitaţia pentru Stadionul Ilie Oană, peste 80 de bilete şi cecuri refuzate în bancă. Are o grămadă de incidente. Sunt nişte probleme foarte, foarte grave şi, cu toate astea, a reuşit să-şi revină.
Cătălin Striblea: Păi, tocmai asta-i rezolvarea a ceea ce spuneţi; dacă avea probleme financiare, tocmai i-a venit o bucurie de 7 milioane de euro."

Din conţinutul dezbaterilor a reieşit că d-na Roberta Anastase, prin poziţia pe care o ocupă, aceea de Preşedinte al Camerei Deputaţilor, ar fi influenţat modul de atribuire a unor contracte de achiziţie publică, favorizând persoane care provin din oraşul Ploieşti (de unde este originară d-na Anastase şi unde locuieşte familia sa) şi care au avut legătură cu partidul din care şi domnia sa face parte, respectiv PD-L (cu referire la dl. Vasile Todosia care a fost consilier din partea PD-L în cadrul Consiliului Judeţean Prahova).

Membrii Consiliului au considerat că, în contextul dezbaterii subiectului referitor la atribuirea unui contract de medicina muncii al cărei beneficiar era CN Poşta Română, dezbateri în cadrul cărora au fost formulate acuzaţii la adresa unor persoane, radiodifuzorul avea obligaţia de a respecta principiul audiatur et altera pars reglementat de art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, iar în situaţia în care persoana vizată ar fi refuzat să prezinte un punct de vedere, trebuia să se precizeze pe post acest fapt.

Aşadar, postul REALITATEA TV avea obligaţia să prezinte şi opinia d-nei Roberta Anastase cu privire la această problemă, demers pe care radiodifuzorul nu l-a făcut, aşa cum rezultă şi din sesizarea nr. C305/27.04.2011, depusă la CNA.

În aceste condiţii, Consiliul a apreciat că radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 64 (1) din Codul audiovizualului care stabilesc obligativitatea respectării principiului ca informarea publicului cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Prin atitudinea adoptată, postul REALITATEA TV nu a manifestat imparţialitate, nesolicitând un punct de vedere şi d-nei Roberta Anastase în legătură cu acuzaţiile formulate la adresa ei, iar acest fapt a fost de natură să prejudicieze dreptul la imagine al acesteia, garantat de art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Acest fapt a fost de natură să altereze şi obligaţia prevăzută la art. 3 din Legea audiovizualului, aceea de a oferi publicului dreptul de a-şi forma propria opinie prin prezentarea unor informaţii corecte şi obiective.

Consiliul apreciază ca un element important în realizarea unei emisiuni de dezbateri, aşa cum a fost şi cea care face obiectul raportului de monitorizare, buna-credinţă în legătură cu relatarea faptelor sau a evenimentelor aduse la cunoştinţa publicului, aspect pe care radiodifuzorul l-a ignorat.

În contextul discuţiilor despre contractul având ca obiect servicii de medicina muncii, pe care CN Poşta Română l-a încheiat cu S.C. Alfa Medical Center SRL Ploieşti, s-a menţionat perioada derulării lui, respectiv 5 ani, precum şi valoarea, respectiv 7 milioane de euro.

În legătură cu acest contract, Consiliul a fost sesizat prin adresa nr. 5687/02.05.2011, de către preşedintele-director general al CNPR, dl. Dumitru Daniel Neagoe, care a menţionat că o parte din informaţiile prezentate de postul REALITATEA TV nu sunt reale şi că radiodifuzorul nu a solicitat opinia Companiei în legătură cu subiectul supus dezbaterii în ediţia din 19.04.2011.

Astfel, postul a relatat, pe parcursul emisiunii, indicând drept sursă „Jurnalul Naţional”, că valoarea contractului este de peste 7 milioane de euro, pentru servicii de medicina muncii prestate unui număr de 36.238 de salariaţi, deşi Poşta are doar 35.738 de salariaţi, iar numărul acestora va scădea în următorii 5 ani.

Petentul a precizat că valoarea contractului este de 5,8 milioane euro, iar nu de 7 milioane euro.

De asemenea, în privinţa numărului persoanelor ce beneficiază de serviciile de medicina muncii în cadrul CN Poşta Română, în sesizare se menţionează că în contract se prevede un număr maxim de salariaţi, dar că plata se realizează lunar pentru un număr mediu de angajaţi, număr comunicat de către companie.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că telespectatorii nu au fost corect informaţi, fapt de natură să prejudicieze dreptul publicului la informare, precum şi dreptul la imagine al Companiei, dar şi al preşedintelui-director general al acesteia, despre care s-a afirmat:

"Dragoş Pătraru: Acest domn, care este numit la Poştă director, abia numit, este consilier judeţean la Ploieşti.
Radu Soviani: Doamna Roberta Anastase vă urmăreşte şi-o să vă-ntrebe.
Dragoş Pătraru: ...PDL. Şi-a ajuns director general la Poştă fără să aibă nicio competenţă. A fost numit la Ploieşti, după aia luat de la Ploieşti şi pus acolo. Filiera este Roberta Anastase, Gabriel Sandu, fostul ministru al telecomunicaţiilor. Acest băiat a fost pus acolo. Nu e ăsta singurul contract, s-au dat şi contracte...
Radu Soviani: Spuneţi numele acestui băiat!
Dragoş Pătraru: Îl cheamă Neagu sau Neagoe. Neagu... Am aici notat. S-a zis şi-n material cum se numeşte.
Radu Soviani: Vorbim de şeful, Dumitru Daniel Neagoe, de şeful Poştei Române, propulsat acolo din poziţia de...?
Dragoş Pătraru: Din funcţia de consilier judeţean, pe care o păstrează. În acest moment, dânsul este consilier judeţean la Prahova, din partea PDL. Totul este, de sus până jos."

Din acest fragment, citat din raportul de monitorizare, rezultă că numirea d-lui Dumitru Daniel Neagoe în funcţia pe care o deţine la CN Poşta Română nu s-ar fi făcut pe criteriul competenţei sale profesionale, ci ca urmare „a filierei Roberta Anastase - Gabriel Sandu, fostul ministru al telecomunicaţiilor”.

Faţă de aceste aspecte referitoare la CN Poşta Română şi la conducerea acesteia, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat obligaţia informării obiective a publicului, în condiţiile în care a difuzat informaţii neverificate şi fără a solicita acestei instituţii un punct de vedere, fiind încălcat principiul audiatur et altera pars prevăzut de art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Or, în calitate de titular de licenţă audiovizuală, radiodifuzorul şi-a asumat o serie de obligaţii, una dintre ele vizând informarea corectă şi imparţială a publicului, ceea ce presupunea ca, în momentul în care şi-a ales subiectul dezbaterii, să verifice informaţiile ce urmau să fie difuzate şi să obţină un punct de vedere de la părţile implicate.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere nici dreptului la informare al telespectatorilor şi nici dreptului la imagine al unor persoane.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004, pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 34 alin. (1), art. 40 alin. (1) şi art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.


Către

S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 2, camera 4, sector 4
BUCUREŞTI, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 336/10.05.2011 privind amendarea cu 10.000 de lei a radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu amendă de 10.000 lei, întrucât în emisiunea”Ediţie specială„din 19.04.2011, informaţiile oferite publicului cu privire la unele contracte încheiate de C.N. Poşta Română nu au fost verificate şi au fost prezentate cu încălcarea principiului bunei-credinţe, fapt de natură să prejudicieze dreptul la imagine a unor persoane şi să afecteze dreptul la informare a publicului, care nu a avut posibilitatea să-şi formeze propria opinie în legătură cu subiectul dezbătut.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.