Decizia nr. 319 din 29.04.2014

07.05.2014


Trimiteteţi articolul prin email title=


 privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. DEYVID COM SRL
 Pânceşti, comuna Pânceşti, jud. Bacău

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29.04.2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie referitor la modul de aplicare de către S.C. DEYVID COM SRL a principiului must carry reglementat de art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Distribuitorul de servicii S.C. DEYVID COM SRL deţine avizul de retransmisie nr. A6268/08.03.2007 pentru localitatea Bacău, jud. Bacău.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că societatea nu a respectat prevederile art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului, potrivit cărora: „(2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.”
 Astfel, în urma controlului efectuat de inspectorul audiovizual al CNA la data de 07.04.2014, a reieşit că, în localitatea Bacău, jud. Bacău, societatea nu retransmitea programul regional TELE MOLDOVA PLUS, obligatoriu la retransmisie, conform dispoziţiilor legale invocate, aşa cum rezultă din Anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie (poziţia 3).
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii.
 În situaţia în care acesta nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j), alin. (3) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. DEYVID COM SRL, deţinător al avizului de retransmisie nr. A6268/08.03.2007 pentru localitatea Bacău, jud. Bacău, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Bacău, jud. Bacău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat programului care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text:

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. DEYVID COM SRL cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmitea programul regional TELE MOLDOVA PLUS, obligatoriu la retransmisie."