Decizia nr. 289 din 22.05.2012

22.05.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 25.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, sector 6, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1,
spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 mai 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune OTV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.5/05.02.2004, decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 şi de reautorizare nr. 620.1/01.06.2010).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 4 alin. (2) şi (3), 5 alin. (2) şi (3) şi 10 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 4 alin. (2) În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale;
alin. (3) În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi ai competitorilor electorali şi nici spoturi publicitare comerciale în care apar candidaţi sau reprezentanţi ai competitorilor electorali.
- art. 5 alin. (2) Emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale şi emisiunile informative care prezintă activităţile de campanie ale candidaţilor pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri. Emisiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi marcate ca atare, la începutul emisiunii, respectiv „emisiune electorală” sau, după caz, „dezbateri electorale”.
alin. (3) În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat
- art. 10 alin. (1) În cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii:
a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată;
c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.

În şedinţa publică din data de 22.05.2012, Consiliul a constatat că, în perioada 15 – 20 mai 2012, postul de televiziune OTV a difuzat mai multe emisiuni, unele dintre acestea având caracter electoral, iar altele nu, emisiuni în cadrul cărora au fost încălcate dispoziţii din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Astfel, în data de 16.05.2012, postul OTV a difuzat emisiunea „Dan Diaconescu Direct” moderată de dl. Dan Diaconescu şi având menţiunea emisiune electorală.

Pe parcursul emisiunii, a fost difuzat un material care a conţinut un colaj de fotografii în care, printre altele, apar steagul şi stema României. În ediţia emisiunii „Dan Diaconescu Direct” din 17.05.2012, moderată de dl. Dan Diaconescu, a fost transmis un fragment din emisiunea din 16.05.2012, fragment care a cuprins acelaşi colaj de fotografii în care apar steagul şi stema României.

Întrucât, în cadrul emisiunii menţionate, emisiune declarată ca fiind electorală, au fost difuzate materiale audiovizuale în care apar steagul şi stema României, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile alin. (3) al art. 5 din Decizia nr. 195/2012, care interzic combinarea, în cadrul emisiunilor cu caracter electoral, de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.

De asemenea, Consiliul a mai constatat că emisiunea „Zori de zi”, difuzată în ziua de 18.05.2012 şi în care a fost invitat dl. Raj Tunaru, preşedinte PP-DD Petroşani şi vicepreşedinte PP-DD Hunedoara, a fost declarată de radiodifuzor ca fiind electorală, dar nemarcată ca atare, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 5 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012, potrivit cărora, emisiunile electorale şi de dezbateri electorale vor fi marcate ca atare, la începutul acestora, respectiv „emisiune electorală” sau, după caz, „dezbateri electorale”.

În aceeaşi zi, 18.05.2012, postul OTV a difuzat emisiunea „Bursa afacerilor”, emisiune în care, deşi nu a fost calificată de radiodifuzor ca fiind electorală, a fost prezent un reprezentant al unui competitor electoral, în speţă deputatul PNL de Maramureş, dl. Pavel Horj.

Or, potrivit art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012, act normativ care reglementează principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile locale, în perioada camapaniei electorale, reprezentaţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile cu caracter electoral.

Membrii Consiliului au constatat că, prin prezenţa d-lui Pavel Horj la o emisiune care nu a fost declarată ca având caracter electoral, postul OTV nu a respectat dispoziţiile menţionate, care instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia ca orice reprezentant al unui competitor electoral (definit potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012) să fie prezent numai în emisiuni electorale sau de dezbatere electorală.

Totodată, Consiliul a constatat că mai multe ediţii ale emisiuniii „Dan Diaconescu Direct” au fost difuzate cu încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Decizia nr. 195/2012.

Astfel, în ziua de sâmbătă, 19 mai 2012, în intervalul orar 07.02 – 07.59, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, sub titlul „DAN DIACONESCU VĂ SPUNE ŞI-N ACEASTĂ NOAPTE, PÂNĂ DIMINEAŢĂ, NOI POVEŞTI DIN VIAŢA SA”, emisiune realizată şi moderată de dl. Dan Diaconescu. Emisiunea nu a fost declarată ca fiind electorală. În cadrul emisiunii a fost transmis un fragment difuzat în ediţia din 18.05.2012, ediţie în care moderatorul acesteia, dl. Dan Diaconescu a vorbit despre viaţa sa personală.

În ziua de 19.05.2012, în intervalul orar 20.00 – 06.29, în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, postul a difuzat, sub titlul „ACEASTĂ SEARĂ DE SÂMBĂTĂ, DD DEZVĂLUIE NOI SECRETE DIN VIAŢA SA”, reluări din mai multe ediţii ale aceleiaşi emisiuni transmise în care dl. Dan Diaconescu a vorbit despre viaţa sa personală.

În ziua de duminică, 20 mai 2012, postul OTV a difuzat emisiunea „Dan Diaconescu Direct” realizată şi moderată de dl. Dan Diaconescu, emisiune ce nu a fost declarată ca fiind electorală.

În cadrul emisiunii, sub titlurile „ÎN ACEASTĂ SEARĂ DE SÂMBĂTĂ, DD DEZVĂLUIE NOI SECRETE DIN VIAŢA SA” şi „DD DEAPĂNĂ AMINTIRI MILIOANELOR DE „AMANTE” CARE SE CULCĂ ŞI SE TREZESC CU EL ÎN FIECARE ZI”, a fost transmis un fragment din ediţia din 19.05.2012, precum şi din alte ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct” în care moderatorul a vorbit despre viaţa sa personală.

Având în vedere împrejurarea că dl. Dan Diaconescu a anunţat public faptul că este membru fondator al partidului care îi poartă numele, precum şi faptul că pe site-ul w w w.facebook.com\dandiaconescu.ro apar fotografia acestuia, sigla PP-DD şi menţiunea „Dan Diaconescu - Politician – Preşedintele Partidului Poporului”, iar pe diferite materiale electorale dl. Dan Diaconescu apare alături de candidaţii PP-DD la alegerile locale, membrii Consiliului au apreciat că, faţă de prevederile art. 4 alin. (3) din Decizia nr. 195/2012, în calitatea sa de reprezentant al unui competitor electoral, acesta nu avea dreptul în timpul desfăşurării campaniei electorale de a realiza şi modera o emisiune audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de reprezentanţi ai competitorilor electorali.

Conform art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că nu au fost respectate nici prevederile art. 10 alin. (1) din Decizia 195/2012 referitoare la condiţiile în care pot fi transmise sondajele electorale.

Astfel, în data de 17.05.2012, pe banda tip News Alert, în intervalul orar 20.33 – 03.28, a fost difuzat, cu intermitenţă, următorul mesaj: „Potrivit unui sondaj de opinie realizat de prestigiosul institut de sondare a opiniei publice Exit Poll - Data Research, făcut la comanda O.S.S. pe un eşantion de 1034 de persoane, cu o marjă de eroare de plus/minus 3%, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei, rezultatele ar fi următoarele: Horia Mocanu (PP-DD) 36%, Sorin Oprescu (USL) 34%, Silviu Prigoană (PDL) 19%, Gigi Becali (PNG) 3%, Anghel Iordănescu (UNPR) 2%, Irinel Columbeanu (PPPS) 1%, Nicuşor Dan 1%, Alţii 4%. Mulţumim Bucureştenilor!”

În cuprinsul mesajului nu au fost precizate data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată.

Prin prezentarea pe banda tip News Alert a acestui sondaj de opinie cu conţinut electoral privind opţiunea de vot a alegătorilor pentru funcţia de primar al municipiului Bucureşti, fără a se preciza data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată, radiodifuzorul nu şi-a respectat obligaţia legală de a comunica toate informaţiile necesare prezentării unui astfel de sondaj.

Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor referitoare la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale pe posturile de radio şi de televiziune, membrii Consiliului au propus şi au votat cu, respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 25.000 lei.

În sedinţa publică din data de 24 mai 2012, membrii Consiliului au analizat şi raportul de monitorizare referitor la emisiunea de dezbatere „Dan Diaconescu Direct” difuzată de postul de televiziune OTV în data de 21.05.2012, emisiune care a fost marcată ca „emisiune electorală” şi în cadrul căreia a fost difuzat un material filmat în biroul domnului Cristinel Eftimie, candidatul PP-DD la funcţia de primar al sectorului 6, Bucureşti, material care a conţinut şi imagini cu acesta având alături steagul României.

În aceste condiţii, Consiliul a apreciat că au fost încălcate din nou dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor invocate, este interzisă combinarea, în cadrul emisiunilor cu caracter electoral, de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.

Membrii Consiliului au constatat că, prin difuzarea unui material audiovizual în care alături de un candidat apare steagul României, postul OTV nu a respectat dispoziţiile menţionate, care instituie interdicţia ca, în emisiunile electorale, să fie combinate culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au decis, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, ca încălcarea prevederilor legale constatate în această şedinţă să fie inclusă în decizia de sancţionare stabilită în şedinţa din 22.05.2012.

În şedinţa publică din 25.05.2012, Consiliul a analizat raportul de monitorizare privind modul în care a fost reflectată desfăşurarea, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi a constatat că postul OTV a încălcat dispoziţiile art. 3 din Decizia nr. 195/2012.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:

a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În perioada 11 – 17.05.2012, prezenţa candidaţilor şi a reprezentanţilor competitorilor electorali în emisiunile electorale difuzate de postul OTV a fost următoarea:

Formatiunea politica Durata materiale Nr. spoturi
USL 2 min
PDL 32 min 33s
UNPR 41 min 31s 7
UDMR
PP-DD 42h 19 min 22s 5
INDEPENDENTI

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, obligaţie care îi revenea în conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia nr. 195/2012.

Astfel cum rezultă din situaţia prezentată de Direcţia Monitorizare, în perioada 11 - 17 mai 2012 prezenţa reprezentanţilor competitorilor electorali aflaţi în competiţia electorală nu a fost echilibrată, fapt de natură să afecteze corectitudinea desfăşurării campaniei electorale, condiţie instituită de prevederile menţionate mai sus.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat existenţa unui dezechilibru semnificativ în privinţa participărilor în emisiunile electorale. De exemplu, reprezentanţii PP-DD au beneficiat de o expunere de 42 de ore şi 19 minute, reprezentanţii UNRP de 41 de minute, cei ai PD-L de 32 de minute, cei ai USL de 2 minute, în timp ce alţi competitori electorali nu au avut nicio participare.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a prezentat în emisiunile difuzate, cu preponderenţă, competitorii electorali ai PP-DD, în timp ce alţi competitori electorali aflaţi în competiţie electorală fie au avut un număr redus de apariţii, fie nu au fost prezentaţi în nicio emisiune electorală.

Or, potrivit dispoziţiilor art. 3 din Decizia 195/2012, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au decis, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, ca încălcarea prevederilor legale constatate în această şedinţă să fie inclusă în decizia de sancţionare stabilită în şedinţa din 22.05.2012.

Pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012, membrii Consiliului au dispus intrarea în legalitate până joi, 31 mai 2012, inclusiv, iar pentru celelalte temeiuri juridice reţinute în prezenta decizie are obligaţia de a intra de îndată în legalitate.

În temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.5/05.02.2004, al deciziei de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 şi de reautorizare nr. 620.1/01.06.2010, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 25.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 3, 4 alin. (2) şi (3), 5 alin. (2) şi (3) şi 10 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012, radiodifuzorul are obligaţia de a intra în legalitate până joi, 31 mai 2012, inclusiv, iar pentru celelalte temeiuri juridice reţinute în prezenta decizie are obligaţia de a intra de îndată în legalitate.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă în cuantum de 25.000 lei pentru încălcarea art. 3 din Decizia nr. 195/2012, întrucât în emisiunile electorale difuzate în perioada 11-17 mai 2012 nu a reflectat în mod echitabil şi echilibrat campania electorală. Sancţiunea a fost aplicată şi pentru nerespectarea prevederilor art. 4 din actul normativ invocat, întrucât emisiunea „Dan Diaconescu Direct’’, din perioada 15 - 20 mai 2012, a fost realizată şi moderată de un reprezentant al unui competitor electoral.

De asemenea, postul OTV a fost sancţionat şi pentru difuzarea unui sondaj de opinie cu conţinut electoral privind opţiunea de vot a alegătorilor pentru funcţia de primar al municipiului Bucureşti, sondaj care a fost prezentat fără a se preciza data sau intervalul de timp în care a fost efectuat şi metodologia utilizată, faptă ce contravine dispoziţiilor art. 10 din Decizia privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.