Decizia nr. 270 din 22.05.2012

22.05.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L.

S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.A.
TÂRGOVIŞTE, Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 5, Jud. Dâmboviţa

pentru postul de televiziune TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE
TÂRGOVIŞTE, B-dul Libertăţii nr. 3-5, Jud. Dâmboviţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 mai 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul de televiziune TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 10 iunie 2012.

Postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE aparţine S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.A. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 444/20.11.2008, decizia de autorizare nr. 1564.0-1/13.01.2009 pentru localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 3, 4 alin. (2) şi 7 alin. (3) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit dispoziţiilor invocate:

art. 3: Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
art. 4 (2): În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.
art. 7 (3): Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme de strictă actualitate legate de exercitarea funcţiei lor; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.

În fapt, postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE a difuzat în ziua de 18 mai 2012, în principala emisiune informativă, o ştire referitoare la conferinţa de presă organizată cu ocazia realizării unui parteneriat între Municipiul Târgovişte şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pe de o parte, şi formaţia Phoenix, pe de altă parte, cu ocazia turneului organizat de formaţia menţionată la împlinirea a 50 de ani de la înfiinţare.

În cadrul conferinţei de presă au luat cuvântul dl. Gabriel Boriga, primarul municipiului Târgovişte, precum şi dl. Florin Popescu, preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

Domnii Gabriel Boriga şi Florin Popescu sunt înscrişi în cursa electorală pentru obţinerea unui nou mandat în funcţiile pe care le deţin în acest moment, fiind candidaţi din partea PD-L la alegerile locale.

Deşi prezenţa domnilor G. Boriga şi F. Popescu în conferinţa de presă menţionată a fost justificată de calitatea lor de reprezentanţi ai celor două instituţii care au încheiat parteneriatul cu formaţia Phoenix, faptul că au calitatea de competitori electorali la alegerile locale din 10 iunie 2012 impunea în sarcina radiodifuzorului respectarea principiului pluralismului de opinii.

Astfel, postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE avea obligaţia respectării art. 7 alin. (3) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, articol care prevede că, în situaţia apariţiei în emisiunile informative, a candidaţilor care deţin funcţii publice, aceştia vor putea discuta numai despre probleme de strictă actualitate legate de exercitarea funcţiei lor, iar radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.

Or, radiodifuzorul nu a respectat obligaţia menţionată, în emisiune nemaifiind prezentat niciun alt punct de vedere, în afară de cel al domnilor Gabriel Boriga şi Florin Popescu; mai mult, postul a reluat în zilele de sâmbătă, 19 mai, şi duminică, 20 mai, aceeaşi ştire, în condiţiile în care ea nu mai prezenta caracter de „strictă actualitate”, astfel încât să îndeplinească condiţia prevăzută la art. 7 alin. (3) din Decizia nr. 195/2012.

În consecinţă, membrii Consiliului au apreciat că emisiunea a fost difuzată cu încălcarea prevederilor legale invocate.

În afară de aceste aspecte, Consiliul a mai constatat că în ediţiile emisiunii „Reporter TTV”, difuzate în zilele de 19 şi 20 mai 2012, postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE a prezentat candidaţi la alegerile locale cu încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor invocate, în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale. Astfel, în emisiunea „Reporter TTV” din 19.05.2012, sub titlul: „Războiul gunoaielor”, a fost difuzat un scurt reportaj din timpul desfăşurării campaniei de curăţenie „Let’s do it Romania”. În prima parte a acestui reportaj au fost prezentaţi mai mulţi voluntari care participau la acţiunea menţionată, desfăşurată în jurul municipiului Târgovişte. La un moment dat, vocea off a afirmat că acestei acţiuni i s-au alăturat primarul municipiului Târgovişte, dl. Gabriel Boriga, precum şi preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, dl. Florin Popescu, „atât în calitate de cetăţeni, cât şi în calitate de autorităţi care sprijină această cauză”, fiind difuzate şi două interviuri cu aceştia. De asemenea, în cadrul unei alte emisiuni „Reporter TTV”, sub titlul: „Chindia, a VIII-a ediţie”, a fost difuzat un reportaj de la conferinţa pe tema „Calitate şi performanţă în învăţământ”. În afară de organizatori, a fost prezent şi dl. Florin Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Acesta şi-a exprimat încrederea că matematica poate ajuta copiii să reuşească în viaţă, dându-se exemplu pe domnia-sa şi pe unul dintre organizatori. Membrii Consiliului au constatat că participarea domnilor G. Boriga şi F. Popescu, candidaţi din partea PD-L la alegerile locale 2012 pentru obţinerea unui nou mandat în funcţiile pe care le deţin în acest moment (de primar al municipiului Târgovişte şi, respectiv, de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa), într-o emisiune care nu avea caracter electoral, a fost de natură să contravină dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012. Respectarea normei invocate presupunea ca apariţia celor doi candidaţi să se facă numai în emisiuni electorale sau de dezbateri electorale.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul a analizat şi modul în care radiodifuzorul a respectat prevederile art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor invocate:

- art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În fapt, postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE a transmis, în perioada 11-17.05.2012, emisiuni informative în care a difuzat şi informaţii cu caracter electoral. Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat în aceste emisiuni reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, obligaţie care îi revenea potrivit prevederilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012. Din acest raport a rezultat următoarea situaţie:

PDF - 22.2 ko
Tabel - Decizia nr. 270/22.05.2012

Membrii Consiliului au constatat existenţa unui dezechilibru semnificativ în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali în emisiunile informative. Astfel, informaţii referitoare la activităţile de campanie, precum şi la candidaţii PD-L au fost prezentate în 15 ediţii de ştiri, cele referitoare la UNPR în 7 ediţii, iar cele cu privire la USL într-o singură ediţie, în timp ce despre alţi competitori electorali nu a fost prezentată nicio informaţie.

Or, informaţiile cu caracter electoral prezentate în ediţiile informative difuzate de radiodifuzori trebuie, pe de o parte, să dea competitorilor electorali posibilitatea de a li se prezenta în mod echilibrat activităţile de campanie desfăşurate, iar pe de altă parte, să ofere publicului informaţii suficiente despre toţi competitorii electorali, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză. În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant. Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor referitoare la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale pe posturile de radio şi de televiziune, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.A., având licenţa audiovizuală nr. TV-C 444/20.11.2008 şi decizia de autorizare nr. 1564.0-1/13.01.2009 pentru postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE din localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, se sancţionează cu somaţie publică:
- cu termen de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 4 alin. (2) şi 7 alin. (3) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
- cu termen de intrare în legalitate până luni, 28 mai 2012, inclusiv, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 din acelaşi act normativ. Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prelabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE cu somaţie publică, întrucât nu a respectat principiul pluralismului de opinii în principala ediţie infiormativă din 18 mai 2012, fapt ce contravine art. 7 din Decizia privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale.

De asemenea, postul a prezentat doi candidaţi în alte emisiuni decât cele cu caracter electoral, încălcând dispoziţiile art. 4 din aceeaşi Decizie.

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru nerespectarea art. 3 din actul normativ invocat, întrucât în emisiunile informative difuzate în perioada 11-17 mai 2012 nu a reflectat în mod echitabil şi echilibrat campania electorală, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.